Hur prognoserna används

Data från vädermodellerna används direkt av meteorologerna som stöd vid prognosarbetet, men de används också som utgångsdata för ett antal specialmodeller som beräknar trafikväder, fotgängarväder, spridning av föroreningar, luftkvalitet och många andra viktiga fenomen.

För att meteorologerna skall ha största möjliga nytta av modellprognoserna måste dessa förädlas vidare. Den enklaste formen av förädling är att helt enkelt presentera modelldata i form av grafer eller olika slags kartor, men i allmänhet beräknas utgående från modellvariablerna också helt nya storheter.  Jourhavande meteorologen  jämför och utnyttjar i allmänhet data från flera olika modeller för att göra upp en prognos.

Meteorologen omges av flera datorskärmar.
Meteorologen har prognoser från flera NWP modeller samt olika mätningar till sitt förfogande (Foto: M.Ratilainen).

3.9.2021