Väderprognossystemet

Som ett exempel på ett väderprognossystem beskrivs här det regionala prognossystemet HIRLAM som används i Meteorologiska institutet. Systemet har utvecklats inom det internationella HIRLAM-samarbetet mellan de Nordiska länderna och ett flertal andra länder i Europa.

Systemet mottar observationer från hela det norra halvklotet via de internationella meteorologiska nätverken. Dessutom erhålls data för Östersjöns yttemperatur och istäcke från institutets havsmodelleringsenhet, där man i sin tur utnyttjar prognosdata från HIRLAM till att förutsäga våghöjd, vattenstånd, mm.

Schema för prognossystemet HIRLAM.

Randvillkor, dvs. uppgifter om tillståndet vid räkneområdets gränser, erhålls från den globala prognosen vid det Europeiska centret för medelfristiga väderprognoser (ECMWF), där även HIRLAM-prognoserna arkiveras.  Den numeriska prognosen överförs till institutets centrala databas där den kombineras med observationsdata och med andra numeriska prognoser för visualisering och användning i olika tillämpningar. Visualiserade prognoser läggs till slut ut på internet.

De numeriska räknearbetet utförs i Meteorologiska institutets CRAY-XC30 superdator, som består av två identiska enheter, av vilka den ena används för produktion och den andra som reserv, samt icke-tidskritiska beräkningar t.ex. inom forskning. Bägge enheterna innefattar 3420 räkne-enheter, med en högsta räknekapacitet på 70 biljoner räkneoperationer per sekund (70 Tflop).