Oranssi Lumi - en utforskande resa genom atmosfäriska händelser

Oranssi Lumi är ett initiativ som syftar till att sprida kunskap om aerosolvetenskap bland skolbarn genom utbildningsmaterial som kombinerar vetenskap och konstaktiviteter. Med hjälp av dessa kostnadsfria material kan skolbarn utforska vad sambandet är mellan klimatet och stoftpartiklarna som härrör sig från Saharaöknen. Initiativet leds av ett tvärvetenskapligt team vid Meteorologiska institutet och finansieras av Kone-stiftelsen.

Notera 

Den engelska versionen av materialet är tillgänglig. De finska och svenska versionerna kommer snart att publiceras. Ladda ner materialet på engelska.