Hur skydda huden från solstrålning?

Huden skyddar man bäst genom att använda kläder och genom att vistas i skuggan under middagstimmarna. Siesta är på många sätt en hälsosam företeelse.

UV-strålningen känns inte på huden. Också om det blåser och är svalt bör man komma ihåg att skydda sig om UVI är högre än 3.

Med solskyddskräm kan man förhindra att huden brinner. Krämerna dämpar den del av UV-strålningen som bränner huden. Solskyddskrämer kan ändå inte helt förhindra cellskador på huden. Med hjälp av solskyddskrämer kan man alltså inte förlänga tiden i solen.

Solskyddskrämer skall användas som komplement till övriga skyddsåtgärder. Krämen skall appliceras rikligt på de ytor som utsätts för sol såsom händer och ansikte. Behandlingen skall ofta upprepas. Krämens skyddsfaktor skall vara minst 15 och krämen bör skydda såväl mot UV-A som UV-B.

Barn är speciellt känsliga för UV-strålningens skadeverkan. Om barnets hud upprepade gånger brinner, eller utan att brinna har utsatts för stora doser UV-strålning, kan det leda till ökad risk för hudkancer med åren.

Föräldrar bör lägga stor vikt vid att skydda barnen. Med skjorta och bredbrättad hatt skyddar man de hudpartier som lättast brinner, d.v.s. axlar, nacke och handleder. Hatten skyddar även ansiktet och ögonen. På små barns hud bör man stryka för dem avsedda skyddskrämer, d.v.s. krämer som bygger på fysikaliska filter såsom zinkoxid och titanoxid.

För barn under två år rekommenderas inte solskyddskräm. Riktigt små barn skyddas bäst med kläder och genom att inte utsättas för stark sol.

Mot UV-strålning skyddas ögonen bäst genom skuggande hattar och solglasögon. Bra solglasögon skall effektivt skydda mot strålningen och även hindrar strålningen från att komma in från sidan.

Vilka faktorer inverkar på den mängd UV-strålning som når oss?

1. Ju högre solen står på himlen, desto mer intensiv är UV-strålningen. Du bör skydda dig senast då din skugga är kortare än du själv.

2. UV-strålningen tränger lättare igenom molnen än det synliga ljuset. Fastän det finns moln på himlen kan man få för mycket UV-strålning. Upp till 90 % av UV-strålningen tränger igenom ett tunt molnskikt. Endast tjocka moln kan dämpa UV-strålningen till låga nivåer.

Under molnfria dagar kommer cirka hälften av UV-strålningen från den direkta solstrålningen. Den andra hälften kommer från alla håll på himlen i form av diffus strålning. Om man rör sig på öppna områden, såsom ute till havs, på en strand, på en åker, i kärr eller i fjällen kan UV-strålningen bli oväntat stor på grund av den fria horisonten.

3. Om man rör sig uppåt ökar UV-index med 10-12 % per kilometer.

4. Mängden reflekterad UV-strålning varierar med reflektionsytan. Nyfallen snö reflekterar över 80 % av UV-strålningen.

5. På sommaren får man cirka hälften av UV-strålningen mellan klockan 11 och 15. På morgonen och på kvällen behöver man inte skydda sig. En tumregel är att man bör skydda sig mot UV-strålningen då indexet överskrider 3. Soliga sommardagar vid midsommartider sker detta omkring kl. 10 i södra Finland. Indexet sjunker under 3 vid 17-tiden.

6. En person som arbetar inomhus får cirka 20 % av den årliga UV-strålning som en utomhusarbetare får. Här inverkar också livsstilen.

7. I skuggan får man cirka 50 % av solens direkta UV-strålning, vilket betyder att man blir brun också i skuggan.

8. Ljus sand reflekterar 20 % av den infallande UV-strålningen. Beroende på solens höjdvinkel kan en person som ligger i solen få upp till 4 gånger mera strålning jämfört med en person i upprätt ställning. Om man därtill promenerar, leker eller har ett jobb där man ändrar ställning, minskas ytterligare den mängd strålning som når huden.

9. I klart vatten har 40 % av UV-strålning trängt ner till halv meters djup, d.v.s. man kan bli brunbränd också då man simmar.

 

På sommaren får man cirka hälften av UV-strålningen mellan klockan 11 och 15.