Sjövädret

Med Sjöväder-verktyget kan man se observationer och prognoser för varje jämn timme. Vindstyrkan anger medelvinden och vindbyarna. Med knapparna i högra kanten kan man välja vilka storheter som visas:

  • vind
  • lufttemperatur
  • sikt
  • vattenstånd
  • våghöjd
  • regnradar
  • lufttryck
  • ytvattnets temperatur och
  • iskoncentration (under vintersäsongen)

Observationerna består av data från Meteorologiska institutets kust- och sjöväderstationer, vågbojar, temperaturbojar och mareografer.

Med Egen position-knappen visas på kartan det närområde som användarens apparat anger, ifall positionsbestämning är tillgänglig. På kartan kan också visas större hamnar och fyrar.

Tidsseriefönstret öppnas med att klicka på stationsplatsen.

Mera information

Havsobservationer
Lista på Meteorologiska institutets observationsstationer
Insjöarnas ytvattentemperatur Finlands miljöcentral (Innehållet uppdateras enbart på finska)