Den numeriska vädermodellen

Meteorologiska institutet ingår i det internationella konsortiet ACCORD (A Consortium for Convection-scale Modeling Research and Development), som utvecklar modeller och metoder för regionala kortfristiga numeriska väderprognoser. Förutom Finlands meteorologiska institut deltar 25 liknande institut från hela Europa och Nordafrika i programmet. Finlands andel i utvecklingsarbetet är 2-3 årsverken per år.

Fram till år 2006 utvecklades vårt regionala väderprognossystem inom det internationella programmet HIRLAM (High Resolution Limited Area Model), där Meteorologiska institutet har deltagit sedan starten år 1985. Den första operativa HIRLAM-modellen introducerades 1990, men dess användning har redan upphört, och I stället används vädermodellen HARMONIE-AROME, utveclad i samarbete med det franskledda ALADIN-modellkonsortiet. Tack vare sin täta upplösning på 2.5 km, kan HARMONIE-AROME beskriva småskaliga vädersystem i samband med regnskurar och åskväder.

Sedan år 2017 har de operativa modellprognoserna producerats i samarbete med de nationella meteorologiska institutena i Norge, Sverige och Estland inom det s.k. MetCoOp-samarbetet med hjälp av ett vädermodellsystem som kallas MEPS (Mesoscale Ensemble Prediction System). I detta system används HARMONIE-AROME-modellen för att för att producera en hel ensemble av prognoser för varje tillfälle, under något olika antaganden om initialtillstånd och andra förutsättningar. Syftet är att uppskatta osäkerheten i prognoserna, samt sannolikhetsfördelningen för olika utfall. För närvarande genereras varje timme fem nya prognoser som sträcker sig 66 timmar in i framtiden. Under en sex-timmar period erhålls därigenom en ensemble med 30 s.g.s likvärdiga medlemmar. Dessutom används ett HARMONIE-AROME-baserat nowcasting-system som producerar 9 timmars prognoser varje timme.

Gruppens verksamhet är starkt internationell, och förutom forskning och operativt underhåll, dess medlemmar tjänar i många internationella ledarpositioner för NWP-modellutveckling. Utöver det operativa underhållet och forskningen inom numerisk väderprognoser omfattar gruppens aktiviteter olika tillämpningar av vädermodellering, t.ex. vid produktion av vindkraft och i vindturbinisbildning. Gruppmedlemmarna deltar också i många nationella och internationella FoU-projekt.

De huvudsakliga forskningsämnena, främst relaterade till numerisk vädermodellering (NWP) inom ramen för ACCORD, är följande:

 • Regionala väderprognosmodeller (LAM)

 • Nowcasting

 • Ensemble prognossystem (EPS)

 • Data-assimilering

  • satelliter

  • snö

  • yttemperatur av sjöar

 • Effekt av solstrålning och av aerosoler

 • Prognoskvalitet

 • Påverkan av väder i förnybar energiproduktion

 • Isbildning i vindkraftsproduktion

 • Urban meteorologi

 • Högpresterande databehandling (HPC) i meteorologi

Modellintegrationsområdet för MEPS HARMONIE-AROME täcker Skandinavien.
Räkneområden som omfattas av numerisk prognosmodell HARMONIE-AROME (MEPS).

6.10.2022