Den numeriska vädermodellen

Meteorologiska institutet ingår i det internationella konsortiet ACCORD (A Consortium for Convection-scale Modeling Research and Development), som utvecklar modeller och metoder för regionala kortfristiga numeriska väderprognoser. Förutom Finlands meteorologiska institut deltar 25 liknande institut från hela Europa och Nordafrika i programmet. Finlands andel i utvecklingsarbetet är 2-3 årsverken per år.

Fram till år 2006 utvecklades vårt regionala väderprognossystem inom det internationella programmet HIRLAM (High Resolution Limited Area Model), där Meteorologiska institutet har deltagit sedan starten år 1985. Den första operativa HIRLAM-modellen introducerades 1990. HIRLAM-modellen körs fortfarande fyra gånger om dagen och har en horisontell upplösning på 7,5 km. Denna modell utvecklas dock inte längre. Produktionen av prognoser med HIRLAM-systemet kommer att upphöra i september 2022.

Från början av år 2006 har HIRLAM smarbetat med det franskledda ALADIN-modellkonsortiet. Samarbetet har producerat HARMONE-AROME-vädermodellen, som för för flera år var i bruk för operativa prognoser tillsammans med HIRLAM. Tack vare sin täta upplösning på 2.5 km, kan modellen beskriva småskaliga vädersystem i samband med regnskurar och åskväder.

Sedan år 2017 har de operativa modellprognoserna producerats i samarbete med de nationella meteorologiska institutena i Norge, Sverige och Estland inom det s.k. MetCoOp-samarbetet med hjälp av ett vädermodellsystem som kallas MEPS (Mesoscale Ensemble Prediction System). I detta system används HARMONIE-AROME-modellen för att för att producera en hel ensemble av prognoser för varje tillfälle, under något olika antaganden om initialtillstånd och andra förutsättningar. Syftet är att uppskatta osäkerheten i prognoserna, samt sannolikhetsfördelningen för olika utfall. För närvarande genereras varje timme fem nya prognoser som sträcker sig 66 timmar in i framtiden. Under en sex-timmar period erhålls därigenom en ensemble med 30 s.g.s likvärdiga medlemmar. Dessutom används ett HARMONIE-AROME-baserat nowcasting-system som producerar 9 timmars prognoser varje timme.

Modellintegrationsområdet för MEPS HARMONIE-AROME täcker Skandinavien, medan HIRLAM omfattar Europa, norra Atlanten, delar av nordvästra Kanada och Ryssland ungefär till Uralbergen.
Räkneområden som omfattas av numeriska prognosmodeller vid Meteorologiska institutet (inre MEPS/HARMONIE-AROME, yttre HIRLAM).

8.3.2022