Satellit- och radartillämpningar

Satellitbilder används rutinmässigt i vädertjänsten både visuellt och genom att samföra dem med väderprognosmodeller. Satellitbaserad information beskriver å ena sidan atmosfärens egenskaper: molntäcke, vattenånga och andra gaser, aerosoler (såsom vulkanaska), samt vindhastighet och -riktning. Å andra sidan berättar satellitbilder om jordens yta, både över land och hav: yttemperatur, albedo, snötäcke, glaciärer, havsis, våghöjd, vattenföroreningar (såsom oljefläckar), markfuktighet, biomassa, bladarea, och skogsbränder.

Meteorologiska institutet deltar i EUMETSAT:s (European Meteorological Satellite Organization) vädersatellitprojekt CM SAF och H SAF. Det förstnämnda fokuserar på klimat och det senare på hydrologi. Inom CM SAF ansvarar FMI för utveckling av en global ytalbedoprodukt för polarsatelliter. Den baserar sej på mätningar med AVHRR-bildanordningen, som varit i bruk i flera årtionden. Inom H SAF utvecklar institutet olika snöprodukter för hydrologiska och meteorologiska behov. Vi utvecklar också nya metoder för att bearbeta satellitmätningar med exempelvis maskininlärningsmetoder.

Snötäcket beräknat från METOP / AVHRR-satellitmätningar den 22 mars 2019, producerat i H SAF-projektet.

Vi forskar aktivt i att kombinera och integrera information från olika satellitinstrument, till exempel för att studera jordens snö- och istäcke. Detta arbete har framför allt utförts i forskningsprojekten CRYO-TREC (2017-2021) och SNOCAP (2021-2025), finansierade av Finlands Akademi, där vi har undersökt förändringar i det globala snötäcket enligt satellitobservationer och klimatmodeller och kommer att undersöka hur man kan förbättra uppskattningar av arktisk nederbörd genom att utnyttja indirekta satellitobservationer. Finlands Akademi finansierar också det centrala projektet LAS3R (2021-2024), som studerar ytstrukturen i Antarktis snö- och istäcke samt dess inverkan på satellitmätningar. En viktig del av projektet är fältmätningar vid forskningsstationen Aboa i Antarktis, som upprätthålls av Finland.

Jordens reflektionsförmåga (albedo, procent) beräknat från AVHRR-satellitmätningar, juni-augusti genomsnittet för 2015. Producerat i CM SAF-projektet.

30.9.2021