Översiktskarta över isläget

Isutbredningen

Information om kartorna och grafen

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten på måndagar och torsdagar och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns assistansrestriktioner.

Den förenklade kartan och bytbara kartorna uppdateras en gång i veckan. Den första kartan visar Finska områdets förenklat isläget. De bytbara kartorna visar tidpunktens normala (=normaali) isläge (2008–2022 median), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

Daglig isutbredning på Östersjön (km²) -grafen. Den prickade kurvan är förra issäsongens isutbredning och den svarta kurvan visar isutbredningen under pågående säsong. De blåa fördelningskurvorna visar de största och minsta (min–max) isutbredningarna samt fraktilerna (25 %–75 %) under issäsongerna 2007–2021. Den gröna kurvan (50 %) är medianutbredningen under perioden 2007–2021.

Mera om datan bakom kartorna och grafen på sidan Sjövädret på webben.

De finska ordens förklaring

  • jäätä = is

  • haurasta = rutten is

Mera information