Havets dynamik

Gruppen studerar vattenståndsfluktuationer, vindgenererade vågor, hydrografi och strömmar. Forskningen kombinerar marina observationer och modeller och statistiska metoder för att förstå fysiska processer och interaktionsmekanismer från processnivå till regional skala. Gruppen ansvarar också för utveckling och underhåll av Meteorologiska Institutets operativa havsmodeller och deltar i produktionen av gemensamma europeiska maritima tjänster.

Modellutvecklingsarbetet fokuserar på numerisk modellering av fysiken i säsongsbetonade istäckta havsområden. Det primära forskningsmålet är Östersjön, men forskningen syftar också till att modellera arktiska regioner. Gruppens forskning syftar också till en mer exakt beskrivning av havsdynamik i marina modeller. Målet är att koppla ihop is-, våg- och hydrodynamiska havsmodeller till en modelluppsättning som bättre kan beskriva växelverkan mellan is, vågor och den turbulenta blandningen av havets ytskikt. Gruppen studerar förändringar i medelvattenståndet och extremvärdena för vattenståndet vid Finlands kust baserat på observationsdata och vattenståndsscenarier. Forskningsresultaten används till exempel för att fastställa de lägsta rekommenderade bygghöjderna för kusten, som underlag för översvämningskartor, för att anpassa sig till klimatförändringarna och som stöd för säker drift av kärnkraftverk. Gruppen tar fram sannolikhetsprognoser, t.ex. för vattenståndsprognoser och utvecklar statistiska prognostiseringsmetoder.

Beräkningsyta och djupdata för den tredimensionella NEMO-havsmodellen
Beräkningsyta och djupdata för den tredimensionella NEMO-havsmodellen. Bild: Tuomas Kärnä

7.6.2023