Forskning av gränssnittet mellan hav och atmosfär

Forskningsgruppen för gränssnittet mellan hav och atmosfär bedriver forskning i kort- och långtidsvariationer i vattenståndet, vindgenererade havsvågor samt växelverkan mellan havet och atmosfären.

En vågboj. Foto: Lauri Laakso

Forskningen i vattenståndet granskar t.ex. vattenståndets extremfenomen samt utreder på vilket sätt höjningen av det globala vattenståndet påverkar det observerade vattenståndet vid Finska kusten och hur detta borde beaktas i framtiden i bl.a. byggarbeten vid kusten.

I vågforskningen forskar man i och modellerar de faktorer som påverkar växten av de vindgenererade vågorna, samt vågornas effekt på havets och atmosfärens ytskikt.

Forskningen i växelverkan mellan havet och atmosfären koncentrerar sig på utbyte av växthusgaser, samt på fysikaliska och biogeokemikaliska processer i havets översta skikt. Gruppen ansvarar också för Finlands havsliga verksamhet i ICOS (Integrated Carbon Observing System).

Gruppen utnyttjar i sin forskning tillgången till vågbojar, mätstationer för vattenståndet längs Finska kusten, forskningsfartyget Aranda, havsforskningsstationen på Utö samt vattenstånds- och vågmodeller. Gruppens forskning i vågor och vattenstånd, som även beaktar effekterna av klimatförändringen, producerar information för bl.a. kustplanering och -byggande samt planering av farleder.

Mera om forskningen på de engelskspråkiga sidorna: http://en.ilmatieteenlaitos.fi/air-sea-interaction