Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Forskning av gränssnittet mellan hav och atmosfär

Forskningsgruppen för gränssnittet mellan hav och atmosfär bedriver forskning i kort- och långtidsvariationer i vattenståndet, vindgenererade havsvågor samt växelverkan mellan havet och atmosfären.

En vågboj. Foto: Lauri Laakso
 

Forskningen i vattenståndet granskar t.ex. vattenståndets extremfenomen samt utreder på vilket sätt höjningen av det globala vattenståndet påverkar det observerade vattenståndet vid Finska kusten och hur detta borde beaktas i framtiden i bl.a. byggarbeten vid kusten.

I vågforskningen forskar man i och modellerar de faktorer som påverkar växten av de vindgenererade vågorna, samt vågornas effekt på havets och atmosfärens ytskikt.

Forskningen i växelverkan mellan havet och atmosfären koncentrerar sig på utbyte av växthusgaser, samt på fysikaliska och biogeokemikaliska processer i havets översta skikt. Gruppen ansvarar också för Finlands havsliga verksamhet i ICOS (Integrated Carbon Observing System).

Gruppen utnyttjar i sin forskning tillgången till vågbojar, mätstationer för vattenståndet längs Finska kusten, forskningsfartyget Aranda, havsforskningsstationen på Utö samt vattenstånds- och vågmodeller. Gruppens forskning i vågor och vattenstånd, som även beaktar effekterna av klimatförändringen, producerar information för bl.a. kustplanering och -byggande samt planering av farleder.

Mera om forskningen på de engelskspråkiga sidorna: http://en.ilmatieteenlaitos.fi/air-sea-interaction

Kontaktinformation

Forskningsprofessor:
Kimmo Kahma
tel. +358 29 539 6429

Gruppchef för forskning av gränssnittet mellan hav och atmosfär:
Lauri Laakso
tel. +358 50 525 7488

Postadress:
Meteorologiska institutet
Havsforskning
PB 503
00101 Helsingfors

Besöksadress:
Erik Palméns plats 1
00560 Helsingfors

e-post: förnamn.efternamn@fmi.fi