Vindatlas - vinddata på Finlands karta

Finlands vindatlas (2009), vindenergikartverket, är ett viktigt hjälpmedel vid utvärdering av möjligheterna att producera elektricitet ur vind. Med dess hjälp kan man granska vindförhållandena över hela Finland eller för bestämda begränsade områden.

Kartanslutningen är framför allt ett verktyg för markplanering, regionplanering och planering av kraftanläggningsbyggen. Vindatlas innehåller vindförhållanden på olika höjder från 50 meter till 400 meter över hela landet i 2,5 x 2,5 kvadratkilometers rutor. Vid kusten, i skärgården, i fjällområden och på valda områden i inlandet anges vindmedelhastigheten med en noggrannare 250 x 250 kvadratmeters upplösning.

Vindenergikartverket baserar sig på en numerisk vädermodell. Med vädermodellen har man simulerat verkliga väderförhållanden för 72 månader från 1989-2007. De simulerade månaderna är valda genom att granska Finlands vindförhållanden för de senaste 50 åren.

Resultaten i Vindatlasen baserar sig på datamodellering och beskriver de genomsnittliga vindförhållandena inom ett område - inte på en enskild geografisk punkt. De resultat som modellen ger skiljer sig alltid i viss mån från vindförhållandena i verkligheten. I den mån en organisation använder Vindatlasens resultat som beslutsunderlag i ett projekt eller liknande, är Arbets- och Näringsministeriet och Meteorologiska Institutet inte ansvariga för hur dessa resultat påverkar beslutsfattandet.

Vindatlasen offentliggjordes år 2009. Vindatlasen beställdes av Arbets- och Näringsministeriet. Meteorologiska institutet utarbetade Vindatlasen i samarbete med danska Risö DTU. Utöver Meteorologiska institutets egna mätningar har Vaisala Oyj, Wpd Finland Oy samt Ålands Vindenergi Andelslag levererat vindmätvärden för verifiering av modellresultaten. Motiva koordinerade projektet.