Ett planerat servicearbete tisdagen den 26.3. kan tillfälligt leda till avbrott på vår webbplats. Vi beklagar eventuella störningar.

Licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (gäller från den 1 mars 2015)

Licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0) tillämpas på Meteorologiska institutets tjänst för öppen data. Licensen gäller Meteorologiska institutets. Trafikledsverkets och Strålsäkerhetscentralens informationsmaterial samt luftkvalitetsmaterial som finns i webbtjänsten för öppen data.

Licens:

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Tilläggsinformation:

BILAGA 1: Tilläggsinformation gällande flygväderobservationsmeddelande (METAR)-materialet

BILAGA 2: Licensgivaren för luftkvalitetmaterial 6.10.2015