Licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell

Licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0) tillämpas på Meteorologiska institutets tjänst för öppna data. Licensen gäller Meteorologiska institutets. Trafikledsverkets och Strålsäkerhetscentralens informationsmaterial samt luftkvalitetsmaterial som finns i webbtjänsten för öppna data.

Licens: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Tilläggsinformation:

Bilaga 1: Tilläggsinformation gällande flygväderobservationsmeddelande (METAR)-materialet

Bilaga 2: Licensgivaren för luftkvalitetmaterial (på finska)