Bilaga 1: Tilläggsinformation gällande flygväderobservationsmeddelande (METAR)-materialet

Allmänt

På flygplatser produceras två olika väderobservationsmaterial: flygväderobservationsmeddelanden (METAR) och tillfälliga väderobservationer. Flygväderobservationsmeddelandena (METARerna) sammanställs oftast av data från olika observationsapparater på en flygplats genom att följa bestämmelserna för ICAO Annex 3*. De tillfälliga väderobservationerna är däremot observationer från en flygplats vissa observationsapparater. Det kan vara stora skillnader mellan flygväderobservationsmeddelanden (METAR) och en flygplats tillfälliga väderobservationer på grund av olika uträkningsmetoder och slutsatskedjor.

Meteorologiska institutet har med ensamrätt utsetts till leverantör av flygväderobservationstjänster inom Finlands flyginformationsregion fram till 31.1.2020. (KM, beslut 5.3.2013 dnr LVM/1185/02/2012)

Enligt ICAO Annex 3* ska METAR presenteras som ett väderobservationsmeddelande med viss form och visst innehåll.

Disclaimer -rekommendation

I applikationer som använder flygväderobservationsmeddelanden (METARer) borde följande disclaimer förevisas: "METAR-meddelanden som visas i servicen kan fattas eller finnas senare till förfogande än i luftfartens meddelandenätverk."*Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation – Meteorological Service for International Service for International Air Navigation