Råd om observationer

Hur tolkar man öppna dataobservationer? Här har vi sammanfattat några av de mest använda observationerna och vad som bör beaktas när man använder dem.

Observationerna finns tillgängliga i den ursprungliga UTC-tiden eller i lokal tid. I lokal tid tillämpas de nuvarande reglerna för sommartid på alla tidigare årtionden, oavsett om sommartid var i bruk eller inte.

Väderobservationer

Strålningobservationer

Havsobservationer

Luftkvalitetsobservationer

Hur skiljer sig tjänsten Ladda ner observationer från gränssnittet för öppna data?

Tjänsten Ladda ner observationer hämtar information från Meteorologiska institutets gränssnitt för öppna data. Tjänsten är uppbyggd så att användaren inte behöver programmeringskompetens. På så sätt har man strävat efter att göra det så enkelt som möjligt för användaren att ladda ner observationer. Gränssnittet för öppna data är maskinläsbart. Detta innebär att det i allmänhet krävs viss programmeringskompetens av användaren för att söka och visa observationer.

Vad betyder beteckningarna -1 och "-" i uppgifter om nederbördsmängd?

-1 betyder ingen nederbörd alls. 0 betyder nederbörd, men under 0,1 millimeter. "-" innebär att observationsuppgifter för nederbörd saknas helt. Detta kan till exempel innebära att stationen i fråga inte mäter nederbörden.

Vilken tidszon används i servicen?

I tjänsten Ladda ner observationer används UTC-tid. Observationerna kan också laddas ner med finsk tid. UTC-tid avviker från finsk tid tre timmar sommartid och två timmar vintertid. Till exempel vid 6 UTC är finsk tid på sommaren klockan 9 och på vintern klockan 8.

Hur får uppgifterna i laddningstjänsten utnyttjas?

Data som laddats ner från tjänsten Ladda ner observationer får användas enligt licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0) som tillämpas i Meteorologiska institutets tjänst för öppna data. Licensen gäller Meteorologiska institutets, Trafikledsverkets och Strålsäkerhetscentralens informationsmaterial samt luftkvalitetsmaterial som finns i webbtjänsten för öppna data. Licens för öppen data

Vad innebär det ursprungliga observationsintervallet?

Under årens lopp har observationer gjorts av människor och numera görs allt fler av automatiska mätare. Människor har i regel gjort observationer mer sällan, med tre eller sex timmars mellanrum. De automatiska mätarna producerar numera observationer med upp till en minuts mellanrum. Genom att välja det ursprungliga observationsintervallet får du tillgång till alla observationer oberoende av vilket tidsintervall som använts.

Vad betyder grupperingssätt?

Med olika grupperingssätt kan du använda tjänsten för att till exempel räkna ut det maximala värdet under en viss tidsperiod, utan att behöva ladda ner alla observationer själv och sedan aggregera dem. Du kan alltså till exempel välja vindhastighet som väderstorhet för tillfälliga observationer, sedan ett dygn som observationsintervall och slutligen maximalt värde som grupperingssätt. Då får du ladda ner resultaten som det maximala värdet för vindhastighet för varje dygn.