Ett planerat servicearbete tisdagen den 26.3. kan tillfälligt leda till avbrott på vår webbplats. Vi beklagar eventuella störningar.

Lediga arbetsplatser

Intresserad av jobb vid Meteorologiska institutet?

Meteorologiska Institutet använder det gemensamma rekryteringssystemet av statsförvaltningen Valtiolle.fi På dessa sidor finns information om lediga arbetsplatser (huvudsakligen på finska och engelska).

Öppen ansökan
Om du vill, du kan också lämna din öppna ansökan via valtiolle.fi

Datasekretessbeskrivning