Nyhet 23.4.2024

Man bör skydda sig mot solens UV-strålning även i Finland från våren till hösten

Med tillräckligt skydd mot solens UV-strålning skulle man kunna förhindra fyra av fem fall av melanom.
Bild: Pixabay.

Just nu lever vi i en tid där UV-indexet som beskriver kraften av solens UV-strålning kan i hela Finland nå skyddsgränsen, det vill säga värdet 3. Det lönar sig alltså att ägna uppmärksamhet åt att skydda hud och ögon från solens UV-strålning. I norra Finland reflekterar vårsnön UV-strålning särskilt på ansiktet.

I södra Finland stiger UV-indexet över skyddsgränsen på soliga dagar från mitten av april ända till september. I norra Finland överskrids gränsen i genomsnitt från maj till början av augusti.

Solens UV-strålning är som starkast i Finland veckan före och några veckor efter midsommar. Då kan UV-indexet överskrida gränsen för kraftig strålning, dvs. värdet 6, i de södra delarna av landet.

"Som ett resultat av klimatförändringen kommer somrarna sannolikt att bli varmare även i Finland. Perioder av hetta förväntas förekomma oftare i det framtida klimatet, vilket kan locka människor till att klä sig lättare och utsätter finländare allt oftare för solens UV-strålning", säger forskare Kaisa Lakkala från Meteorologiska institutet.

Enligt de senaste undersökningarna kan också värmeböljorna bli häftigare och mängden solstrålning öka under somrarna.

Melanom blir allt vanligare i Finland

Om man utsätts för stora mängder UV-strålning och huden blir bränd ökar risken för att insjukna i melanom. Enligt statistik från Finlands cancerregister insjuknade 1 028 män och 811 kvinnor i melanom under år 2023. Av personer som insjuknat i melanom är cirka 94 procent vid liv efter fem år.

"Förekomsten av melanom har ökat snabbt under 2000-talet, med knappa 5 procent per år. Enligt prognosen uppskattas nästan 3 000 personer insjukna årligen i melanom i Finland vid år 2040", berättar Karri Seppä från Cancerorganisationernas forskningsinstitut Finlands Cancerregister.

Med tillräckligt skydd mot UV-strålning skulle man kunna förhindra fyra av fem melanomfall.

Byggda skuggiga platser skyddar från solen

Man tänker ofta att individen själv bär ansvaret för att skydda sig mot solen, men samhället kan också hjälpa till att skydda medborgarna.

"Skugga är ett effektivt sätt att minska UV-exponeringen, eftersom UV-strålningen kan vara upp till 50 procent lägre i skuggan än under bar himmel", berättar senior specialist Anne Höytö från Strålsäkerhetscentralen.

Kommuner och privata aktörer kan främja skyddet mot solen genom att bygga skuggiga platser i befintliga och nya friluftsområden. Det är viktigt att öka antalet skuggiga platser särskilt i områden som besöks ofta av barn och unga, såsom daghem, skolgårdar, lekplatser och idrottsplaner, men det lönar sig inte heller att glömma den äldre befolkningens friluftsområden.

Det är särskilt viktigt att skydda barn och unga från alltför mycket sol, eftersom skyddsmekanismerna i deras hud fortfarande utvecklas. De mest betydande riskfaktorerna för hudcancer är att huden blir bränd flera gånger, särskilt i barndomen och ungdomen, och att man exponeras för stora mängder UV-strålning under livstiden. Utöver föräldrarna är det också viktigt att personalen inom småbarnspedagogiken och skolorna tar hänsyn till solskydd som en del av vardagen.

"Skydd mot solen är inte något som krävs endast under stranddagar, utan är en del av alla vardagliga aktiviteter utomhus, från friluftsliv till trädgårdsarbete och från utomhuslek till utflykter. Samma grundläggande riktlinjer gäller för skydd av huden hos både barn och vuxna: skugga, kläder och kräm. I första hand ska man skydda huden med hjälp av skugga och kläder. För ytterligare skydd lönar det sig att välja en solkräm med en skyddsfaktor på minst 30. Då strålningen är som kraftigast kan man dessutom försöka röra sig utomhus på morgonen, senare på eftermiddagen eller på kvällen, när UV-strålningen är svagare", berättar chef för hälsofrämjande verksamhet Heidi Löflund-Kuusela från Cancerorganisationerna.

Mer information:

Forskare Kaisa Lakkala, Meteorologiska institutet, tfn 040 747 6792, kaisa.lakkala@fmi.fi

UVUV-strålningSol