Nyhet 12.1.2024

Användarna av vår webbplats är engagerade och nöjda

I Meteorologiska institutets offentliga webbtjänst www.ilmatieteenlaitos.fi pågick i oktober–november en enkät som kartlade användarnas respons och utvecklingsidéer. Användarnas helhetsbedömning av vår webbtjänst var berömlig 4,32 (skalan 1–5).

Kundenkäten besvarades av sammanlagt 51 562 personer. Av svaren var 93 procent finska, 5 procent svenska och 2 procent engelska. Ett stort tack till alla som svarat! Vinnarna av de paraplyer som lottats ut bland respondenterna har kontaktats. 

Väderinformation intresserar dagligen

Enligt enkäten engagerar sig användarna starkt i Meteorologiska institutets webbtjänst: 69 procent av dem som svarade uppgav att de besöker webbplatsen dagligen och 23 procent att de gör det varje vecka. 95 procent av respondenterna uppgav att de hade hittat alla nödvändiga uppgifter på webbplatsen. I synnerhet den bild som webbtjänsten ger av Meteorologiska institutets tillförlitlighet och professionalism fick positiv respons av användarna. 

Antalet förstagångsbesökare som svarade på enkäten uppgick till 1 357 personer. Utöver väderinformationen lockade i synnerhet norrskensprognosen förstagångsbesökarna till webbplatsen. 

I tusentals svar hade man gett respons och utvecklingsförslag även som öppna svar. Ett varmt tack till alla som gett ytterligare upplysningar i svaren! Responsen kommer att utnyttjas för att utveckla webbplatsen. 

Tips för att utnyttja webbtjänstens uppgifter

  • Med tjänsten Ladda ner observationer kan du när som helst avgiftsfritt söka statistikuppgifter i Meteorologiska institutets arkiv. Denna tjänst var bekant endast för var fjärde respondent. De som hade utnyttjat tjänsten upplevde i huvudsak att det var lätt att använda den. Bekanta dig med tjänsten Ladda ner observationer

  • Den populära norrskenstjänsten visar sannolikheten för att norrsken ska synas. Tjänsten finns i vår webbtjänst på sidan Norrsken och rymdväder.

  • I väderprognosen används tiotals olika vädersymboler och det är inte lätt att komma ihåg de exakta beskrivningarna för alla symboler. Datoranvändarna kan kontrollera vädersymbolerna som s.k. verktygstips (tooltip) genom att flytta muspekaren på vädersymbolen. På många mobila enheter öppnas symbolens förklaring också i ett litet fönster när man trycker en stund på symbolen. Förklaringarna till alla vädersymboler som en lista

  • Uppgifterna om sjövädret finns samlade i avsnittet Sjövädret och Östersjön. I avsnittet finns bl.a. en vind- och lufttrycksprognos, väderprognos i textform för sjöfarare, vattenstånd, våghöjd och på vintern uppdaterade iskartor.

  • I terminologin Atmosfär ABC kan man läsa förklaringar till över 300 termer som hänför sig till Meteorologiska institutets forskningsområden.

  • Det lönar sig att godkänna åtminstone preferenskakorna när du använder webbtjänsten. Genom att tillåta dessa kakor kommer webbläsaren ihåg dina senaste val och du behöver inte söka informationen på nytt varje gång. Informationen delas inte med tredje parter. Kolla dina kakinställningar

  • 46 procent av respondenterna meddelade att de dagligen eller varje vecka använder Meteorologiska institutets väderapplikation som är tillgänglig för smarttelefoner. Länkar för nedladdning av den avgiftsfria väderapplikationen och tilläggsuppgifter

Kundenkäten genomfördes i vår webbtjänst i oktober–november av vår samarbetspartner Norstat. Du kan skicka respons för att utveckla webbtjänsten med responsblanketten

EnkätResponsWebbtjänst