Pressmeddelande 6.3.2023

Februari och hela vintern var mildare än normalt i Finland

Enligt Meteorologiska institutets statistik var februari mildare än normalt i hela landet. Månadens medeltemperatur varierade från cirka noll grader i sydvästra skärgården till cirka -9 grader i mellersta och norra Lappland.
Bild: Wilma Klippel.

Avvikelsen från långtidsmedelvärdet var cirka 2-3 grader. Den största avvikelsen förekom i Österbotten och Lappland, där det i stor utsträckning var över 3 grader mildare än normalt.

Månadens lägsta temperatur, -33,4 grader, uppmättes vid observationsstationen Lompolonvuoma i Kittilä den 22 februari. Månadens högsta temperatur, +9,1 grader, uppmättes vid observationsstationen Yltöinen i S:t Karins den 13 februari. Nederbördsmängden i februari var i allmänhet normal eller något mindre än normalt. I synnerhet i området som sträcker sig från Norra Karelen till Norra Österbotten var nederbörden klart mindre än normalt. I februari var det högst nederbörd i Kilpisjärvi bycentrum i Enontekis, där den totala nederbördsmängden var 67,0 millimeter. Vid stationen uppmättes också den högsta dygnsnederbörden, 29,1 millimeter, den 12 februari. Lägst nederbörd under månaden uppmättes vid Toholampi Laitila observationsstation, endast 12,8 millimeter. Det fanns snö vid alla observationsstationer i slutet av februari. Minst snö fanns det på Utö i den sydvästra skärgården, endast 1 centimeter. Mest snö fanns det vid observationsstationen Puolanka Paljakka i Kajanaland, 89 centimeter. I förhållande till årstiden fanns det i allmänhet mindre snö än genomsnittet i landets västra delar och i norra Österbottens västra delar, medan snöläget i öster och i landets övriga norra delar för det mesta var nära det normala eller ställvis över det normala. I februari var antalet solskenstimmar cirka 30-70 timmar. Allmänt taget var antalet solskenstimmar färre än normalt.

Mild vinter trots kallt i december

Vintern, det vill säga december-februari, var enligt Meteorologiska institutet statistiskt mildare än normalt. Avvikelsen från långtidsmedelvärdet var i allmänhet cirka 1-2 grader högre än medelvärdet. December var något kallare än normalt, men den ovanligt milda januari och den ännu mildare februari gjorde att hela vintern blev mildare än normalt. Vinterns medeltemperatur varierade från cirka noll grader i sydvästra skärgården till cirka -10 grader i nordvästra Lappland. Vinterns högsta temperatur, +9,1 grader, uppmättes vid observationsstationen Yltöinen i S:t Karins den 13 februari. Den lägsta temperaturen, -34,8 grader, uppmättes i Muonio kyrkoby den 7 januari. I december-februari var nederbördsmängden i stor utsträckning nära det normala, men ställvis förekom områden med högre nederbörd. Till exempel i landskapen på sydkusten samt ställvis i mellersta och norra Lappland var nederbördsmängderna klart högre än normalt, på sydkusten ställvis till och med ovanligt höga. Enligt preliminära uppgifter uppmättes den högsta nederbördsmängden vid observationsstationen i Noux i Esbo, 256,7 millimeter. Minst nederbörd uppmättes vid Toholampi Laitala observationsstation, 58,7 millimeter. Under vintermånaderna var antalet solskenstimmar vid observationsstationerna färre än normalt, ställvis till och med ovanligt få.

Mer information

Klimatstatistik

Senaste 30 dygnen -statistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

KlimatstatistikVinterFebruari