Pressmeddelande 12.6.2023

Sol- och vindkraftprognosen visar hur mycket el solen och vinden producerar under de närmaste dygnen

Det finns en ny tjänst för uppföljning av energivädret. Meteorologiska institutets sol- och vindkraftprognos visar solskenet och vinden i kilowattimmar under de närmaste dygnen. Prognosen kan användas avgiftsfritt på Meteorologiska institutets webbplats.
Bild: Soonthorn - stock.adobe.com.

Den nya tjänsten är ett hjälpmedel för hushåll och samfund som använder sol- och vindkraft.

"Med hjälp av informationen kan man förutse till exempel när det finns mycket solel att tillgå och planera sin förbrukning därefter. Å andra sidan kan man minska förbrukningen om det utlovas molnigt väder och svag vind och det därmed finns knappt om vindkraftsel", berättar forskningsprofessor Anders Lindfors vid Meteorologiska institutet.

Tjänsten är fritt tillgänglig på Meteorologiska institutets webbplats på adressen https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/sol-och-vindkraftprognos.

Solkraftprognos erbjuds på olika orter

Solkraftprognosen visar elproduktionen från solkraftverk på olika orter under de närmaste dygnen.

"Utifrån uppgifterna i väderprognosmodellen beräknas först hur mycket solstrålning som faller på panelens sluttande yta. Eftersom solpanelernas verkningsgrad påverkas av både strålningsmängden och solpanelernas temperatur, beräknas därefter en verkningsgrad som motsvarar väderförhållandena vid tidpunkten i fråga utifrån strålnings-, temperatur- och vinduppgifterna. Den förutspådda solenergiproduktionen fås genom att kombinera dessa uppgifter", förklarar Anders Lindfors.

Solkraftverket i prognosen antas vara ett kraftverk med en nominell effekt på 1 kilowatt som är monterat mot syd med 30 graders lutning. Den nominella effekten är vald för att göra prognosen lätt att omvandla: ett motsvarande kraftverk på 5 kilowatt producerar fem gånger så hög effekt som prognosen.

Vindkraftprognosen omfattar hela Finland

Vindkraftprognosen visar den sammanlagda elproduktionen från vindkraftverken i Finland under de närmaste dygnen.

"Prognosen fås genom att kombinera förutsedda vindförhållanden med information om var i Finland vindkraftverken är belägna. I beräkningen används dessutom uppgifter om navhöjden och effektkurvan för varje vindkraftverk som man känner till", berättar Anders Lindfors.

Sol- och vindkraftprognoserna grundar sig på väderinformation från det samnordiska MetCoOp-väderprognossystemet.

Metoderna som används i prognoserna har utvecklats i projekt som finansieras av Rådet för strategisk forskning, Finlands Akademi, Nesslings stiftelse och Business Finland.

Mer information:

forskningsprofessor Anders Lindfors, Meteorologiska institutet, tfn 050 433 1055, anders.lindfors@fmi.fi

Sol- och vindkraftprognos på Meteorologiska institutets webbplats

EnergiEnergivädretSolkraftVindkraft