Pressmeddelande 23.1.2024

Norrskenstjänsten blev noggrannare

Vi har förnyat våra produkter i realtid som betjänar dem som håller utkik efter norrsken: kartan över magnetisk aktivitet och stapeldiagrammet som visar det senaste dygnets historia.
Bild: AdobeStock.

När norrsken flammar på himlen uppmäts ofta större variationer i magnetfältet än vanligt vid markytan. Uppföljningen av den magnetiska aktiviteten i realtid baserar sig på dessa mätningar och är en produkt som har betjänat oss med information om sannolikheten för norrsken redan i tjugo år.

Nu finns det två tröskelvärden i norrskenstjänsten

Nu har norrskenstjänsten på adressen sv.ilmatieteenlaitos.fi/norrsken-och-rymdvader förbättrats. Principen är samma som förut: ökad variation i magnetfältet vittnar om ökad sannolikhet för norrsken. De senaste uppmätta värdena presenteras på kartan och det senaste dygnets historia i stapeldiagrammen för respektive station. Den viktigaste förändringen är att vi har fastställt nya tröskelvärden som vittnar om att sannolikheten för norrsken ökar. Just det, tröskelvärden i plural, eftersom det nu finns två tröskelvärden i stället för ett som tidigare. För att fastställa tröskelvärdena använde vi 146 747 bilder från norrskenskameror i Kevo, Muonio och Hankasalmi. Bilderna omfattade 463 timmar av norrsken som innefattade även stunder med mörk himmel, vilket var viktigt för att vi skulle få statistiskt material även om en aktivitetsnivå som vanligtvis inte förknippas med norrsken. Det högre tröskelvärdet motsvarar i stort sett det tidigare: när värdet överskrids är det sannolikt att vi kommer att få se norrsken. Därför färgas stolparna och tecknen på kartan röda när den övre tröskeln överskrids, precis som tidigare när den enda tröskeln överskreds. Det nya är att vi har tagit i bruk en lägre tröskel. När denna överskrids färgas stolparna och tecknen på kartan gula. När den lägre men inte den övre tröskeln överskrids är det mycket möjligt att norrsken uppstår, men de är i allmänhet svaga och anspråkslösa. Varje mätplats behöver fortfarande egna tröskelvärden och dessa visas som vågräta linjer i stapeldiagrammet.

R-talet beskriver sannolikheten för norrsken

I samband med förnyelsen ändrades också sättet att beräkna aktivitetsindex. Vi har kallat det för R-talet, där ”R” står för det finska ordet för norrsken (revontuli). R-talet beskriver hur snabbt magnetfältet förändras, men inte direkt i fysikaliska enheter. R-talets värde är i allmänhet tiotals eller hundratals, så det kan enkelt anges som ett heltal. R-talet beräknas med fem minuters mellanrum i stället för var tionde minut som användes i det tidigare aktivitetsindexet. Uppgifterna i tjänsten uppdateras alltså nu ännu oftare än tidigare. Även tjänstens tillgänglighet har förbättrats. De gula tecknen på kartan har ändrats till kvadrater och de röda till romber, så de olika nivåerna visas inte enbart med olika färger.

Ytterligare information

Den förnyade norrskenstjänsten https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/norrsken-och-rymdvader Gruppchef för rymdväderforskning Tiera Laitinen, tfn 029 539 4651

NorrskenstjänstenR-talet