Pressmeddelande 20.3.2024

Meteorologiska institutets flygvädertjänster fyller hundra år: Högklassig information om flygvädret säkerställer trygga och ekonomiska flyg

Den första flygväderinformationen skickades till den civila luftfarten på dagen för hundra år sedan. Idag producerar Meteorologiska institutet alla officiella flygvädertjänster för civila lufttrafiken och Försvarsmakten i Finland.

Den första flygväderinformationen skickades till den civila luftfarten den 20 mars 1924, då Finnairs föregångare Aero inledde trafiken från Skatudden i Helsingfors till Tallinn. Numera ansvarar Meteorologiska institutet för produktionen och utvecklingen av flygväderobservationer, flygväderprognoser och varningstjänster i Finland.

Vädret är en av de största orsakerna till att flyg försenas och med hjälp av högklassiga vädertjänster för flyg kan man minska på vädrets inverkan. Med hjälp av flygväderinformationen kan piloterna optimera flygrutterna och till exempel utnyttja de bästa medvindarna och undvika områden där det förekommer turbulens eller åska. Väderrapporterna hjälper flygledarna att välja start- och landningsbana samt styra inkommande och avgående flygtrafik. Särskilt under vinterförhållanden har väderprognoserna en avgörande roll i hur flygplatsens lägescentral, flygbolagen, antifrysningen och underhållet planerar sin verksamhet.

"Flygvädertjänsterna hjälper luftfartsaktörer att planera sin verksamhet bättre och driva verksamheten så säkert, ekonomiskt och miljövänligt som möjligt i alla väder. Flygvädertjänsterna är en del av flygtrafiktjänsterna. Utan vädertjänsterna skulle flygtrafiken stanna upp", betonar gruppchef Riikka Pusa vid Meteorologiska institutet.

När väderleksförhållandena är särskilt dåliga ökar betydelsen av väderobservationer i realtid. Varje flygplats i Finland har numera Meteorologiska institutets observationssystem för flygväder, som ger exakt information om väderleksförhållandena på flygplatsen.

Internationell föregångare inom flygvädertjänster

Meteorologiska institutets verksamhetsställen för flygvädertjänster och militärvädertjänster finns i Helsingfors, Kuopio och Rovaniemi, och de betjänar kunderna dygnet runt, året runt. Vid Meteorologiska institutet deltar cirka hundra experter i produktionen av flygvädertjänsterna. För att producera tjänsterna behövs utöver meteorologerna inom flygväder också till exempel observations-, IT- och forskningskompetens.

Meteorologiska institutet bedriver ett betydande internationellt samarbete inom flygvädret både i Europa och globalt. Det internationella samarbetet är en av hörnstenarna i verksamheten. Finländsk flygväderkompetens utnyttjas också i internationella forsknings- och utvecklingsprojekt, och denna kompetens exporteras ut i världen som en del av Meteorologiska institutets utvecklingssamarbetsprojekt.

"Meteorologiska institutet hör till de internationella föregångarna inom sitt område. I Finland är vi en del av luftfarten tillsammans med flygplatserna, flygtrafiktjänsten, flygbolagen och andra flygare. Vi spelar alla en viktig roll för att helheten ska fungera", säger Riikka Pusa.

Hundra år av flygväderinformation

  • Den första flygväderinformationen skickades till den civila luftfarten den 20 mars 1924, då Aero började trafikera från Helsingfors till Tallinn. Enligt väderrapporten som publicerades för hundra år sedan var vädret: "varierande – tidvis snöfall, tidvis något tydligare. Vindarna i norr från norr och nordost, i söder varierande."

  • Meteorologiska institutets föregångare Meteorologiska Centralinstitutet grundade avdelningen för flygvädertjänster i Malm i Helsingfors den 16 december 1936. Den första meteorologen i Malm var magister Aili Nurminen, som två år senare blev Finlands första chefsmeteorolog inom flygväder.

  • Under de första decennierna var flygväderprodukterna huvudsakligen handgjorda kartor och tabeller. Piloterna briefades för kommande flyg i flygplatsens vädertjänst, "meteo".

  • Finland blev medlem i Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO 1949. Det internationella samarbetet har påverkat utformningen av tjänsterna i sin nuvarande form: till exempel flygväderobservationerna, dvs. METAR, och flygplatsprognoserna, dvs. TAF, har varit oförändrade i över ett halvt sekel.

  • På 1980-talet utvecklade Meteorologiska institutet den första grafiska arbetsstationen för meteorologer, vilket revolutionerade meteorologernas arbete. År 1997 fick meteorologerna inom flygväder verktyget TAF Editor för flygväderprognoser.

  • Den 1 juni 2012 överfördes observationstjänsterna inom luftfarten från Finavia till Meteorologiska institutet, som ansvarar för produktionen och utvecklingen av observations-, prognos- och varningstjänster för flygväder inom Finlands flyginformationsregion.

Mer information:

Gruppchef Riikka Pusa, Meteorologiska institutet, tfn 050 407 3967, riikka.pusa@fmi.fi

Kontaktchef för civil aviation Ida-Reetta Virranjoki, tfn 045 111 6992, ida-reetta.virranjoki@fmi.fi

Vädertjänster för luftfart

FlygväderFlygvädertjänstLuftfart