Pressmeddelande 5.7.2024

Juni började och slutade i värmeböljor, nederbörden varierade

I början och slutet av juni pågick perioder av värmebölja och vädret var då varmare än normalt i största delen av landet. Månadens nederbördsmängder varierade mycket mellan olika områden. Blixtmedeltalet i juni överskreds redan under de två första dagarna.
Bild: AdobeStock

Enligt Meteorologiska institutets statistik var juni 1,5–3,5 grader varmare än normalt i stora delar av landet. De största avvikelserna observerades i Lappland, där flera stationer uppmätte sin observationshistorias högsta medeltemperatur för juni, och till och med skillnader på upp till 4 grader jämfört med medeltemperaturen under jämförelseperioden 1991–2020. Även i landets östra del var det varmt, men avvikelser från stationsmedelvärdena var sällsynta. I landets norra del varierade medeltemperaturen mellan 11–16 °C och på andra håll var variationsintervallet 14,5–18 grader.

Början av månaden var varm i hela landet, då dagens högsta temperatur på många ställen var minst 25,1 grader. I mitten av månaden var det en lång period utan värmebölja, med undantag av den 17 juni. I slutet av månaden pågick det en lång värmebölja igen. I vårt land var det sammanlagt 14 dagar med högsommarvärme, medan det vanligtvis i Finland i juni är åtta dagar med högsommarvärme. Antalet dagar med högsommarvärme var fler än normalt i hela landet, i landets östra del till och med ovanligt många. Temperaturen steg fyra dagar över 30 grader.

Den högsta temperaturen i juni, 31,4 grader, uppmättes i Savilahti i Kuopio och i Asemantaus i Heinola den 28 juni. Månadens lägsta temperatur, -0,7 grader, uppmättes på Ylivieska flygplats den 5 juni, vilket är den högsta temperaturen i Finland sedan år 1961.

Nederbördsmängderna varierade mycket

Månadens nederbördsmängder i Finland varierade mycket: i landets västra och norra del förekom ovanligt stor månadsnederbörd vid flera observationsstationer, på sydkusten har nederbörden däremot varit mindre än normalt. Antalet regndagar var fler än normalt i landets norra och västra delar.

Enligt preliminära uppgifter regnade det mest i Kumo vid observationsstationen i Tulkkila, där nederbördsmängden var 135,9 millimeter. Minst regnade det i Kajsaniemi i Helsingfors, där nederbördsmängden i juni var 24,4 millimeter. Den största nederbördsmängden under ett enskilt dygn var 59 millimeter, som uppmättes vid väderobservationen i Teeriranta i Kuusamo den 18 juni.

Sol i söder, blixtar i början av månaden

Antalet solskenstimmar var större än normalt i landets södra och mellersta delar. På sydkusten sken solen till och med sällsynt mycket (370–390 timmar).

I början av juni observerades den 1–2 dagen i månaden sammanlagt över 35 000 markblixtar, vilket är något fler än medeltalet för perioden 1960–2023 för hela juni. Sammanlagt observerades 56290 markblixtar under månaden.

Mer information:

Meteorologerna använder ordet exceptionellt då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt tre gånger per århundrade eller mer sällan. ”Sällsynt” väderfenomen används då ett väderfenomen förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång per tio år.

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

Ladda ner observationer

VäderStatistikKlimatJuni