Pressmeddelande 9.3.2022

Februari var rekordregnig

Månadens nederbörd var i söder och öster på det hela taget exceptionell. Ställvis fanns det klart mer snö än normalt. Vinterns medeltemperatur var som vanligt.
Bild: Shutterstock

Enligt Meteorologiska institutets statistik regnade det exceptionellt mycket i februari särskilt i landets södra och östra delar. Det regnade ställvis rekordmycket. Även på andra håll i landet regnade det mer än vanligt eller sällsynt mycket. Endast i norra Lappland låg nederbördsmängderna i allmänhet nära långtidsmedelvärdet.

Enligt preliminära uppgifter observerades den största nederbördsmängden i februari, 134,8 millimeter, vid stationen i Virolahti Koivuniemi. Det är fråga om ett nytt nederbördsrekord för februari i Finland; det tidigare rekordet, 131,6 millimeter, var från 2016 vid Kouvola observationsstation i Anjala. Även i Noux i Esbo överskreds det gamla rekordet, då där regnade 132,8 millimeter.

Den största mängden nederbörd under ett dygn 35,6 millimeter mättes i Sjundby i Sjundeå den 21 februari.

Den minsta mängden regn, 15,7 millimeter, mättes i Enontekis, Näkkälä station i februari.

I landets västra delar fanns det ca 20–60 centimeter snö i slutet av månaden, och 50–110 centimeter i landets östra och norra delar. I synnerhet i landets östra delar fanns det sällsynt, ställvis till och med exceptionellt mycket snö.

Februari var mild

Medeltemperaturen för februari var i stora delar av landet 1–3 grader varmare än normalt. Medeltemperaturen varierade från +1 grad i sydvästra skärgården till ca -13 grader i västra Lappland.

Månadens högsta temperatur +7,1 grad mättes i Ojakylä i Pyhäjärvi 28 februari. Månadens lägsta temperatur -34,9 grader mättes Enontekis flygstation 1 februari.

På det hela taget sken solen mindre än vanligt. I februari var det fem stormdagar.

En sällsynt regnig vinter i sydost

Vinterns medeltemperatur, alltså under december-februari var normal. Avvikelsen från långtidsmedelvärdet var i allmänhet cirka 0–0,5 grader mindre än medelvärdet. Vintern började ovanligt kall i december men medeltemperaturen jämnades ut av de något mildare januari och februari. Vinterns medeltemperatur varierade från ca noll grader i sydvästra skärgården till ca -12 grader i mellersta och norra Lappland.

Det regnade mer än normalt i december-februari, till och med ovanligt mycket i landets sydöstra del. I sydvästra Lappland och ställvis i Norra Österbotten var vinterns nederbördsmängd mindre än sedvanligt.

Mer info

Klimatstatistik

Ny klimatologisk normalperiod 1991-2020

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

VäderFebruariKlimatKlimatstatistikVinter