Pressmeddelande 9.1.2023

År 2022 var varmare än normalt

Endast i april, september och december var temperaturerna lägre än genomsnittet. Augusti var rekordvarm i en del av landet.

Enligt Meteorologiska institutets statistik var fjolåret varmare än normalt. Hela landets medeltemperatur var cirka 3,8 grader, vilket är 0,9 grader över långtidsmedelvärdet för perioden 1991–2020. Ett år varmare än detta upplevdes senaste gången 2020 och 2015.

Största delen av månaderna var varmare än normalt. Endast i april, september och december låg man i en stor del av landet under genomsnittet. Augusti var rekordvarm i en del av landet.

Den högsta temperaturen 2022 var 32,9 grader. Den uppmättes vid Björneborgs flygplats den 28 juni. Årets lägsta temperatur, -35,7 grader, observerades den 8 januari 2022 vid Enontekis flygplats.

Den årliga nederbördsmängden var nära det normala

I en stor del av landet var den årliga nederbördsmängden nära normal eller något mindre än normalt. Den största årliga nederbördsmängden uppmättes enligt preliminära uppgifter i Mujejärvi i Nurmes, där det regnade 834,3 millimeter. Minst nederbörd under året uppmättes i Kevo i Utsjoki, 400,6 millimeter. Den största dygnsnederbörden var i sin tur 90,9 millimeter och den uppmättes i Pelmaa i Seinäjoki den 5 augusti.

Årets största snödjup, 132 centimeter, uppmättes i Kenttärova i Kittilä den 11 april.

Februari var ställvis rekordartat regnig i landets södra och mellersta delar. Då uppmättes vid Sjundby observationsstation i Sjundeå ett nytt regnmängdsrekord i Finland i februari, 142,7 millimeter. Det föregående rekordet var 131,6 millimeter från 2016 vid Anjala observationsstation i Kouvola.

December var på många håll något kallare än normalt

Medeltemperaturen varierade från ca noll grader i den sydvästra skärgården till ca -13 grader i Utsjoki. Månadens medeltemperatur var i landets västra del och i Lappland i huvudsak 1–2 grader kallare än normalt, i området som sträcker sig från Norra Karelen till nordöstra Österbotten däremot cirka en grad mildare än långtidsmedelvärdet.

Månadens lägsta temperatur, -34,2 grader, observerades vid observationsstationen i Utsjoki Kevo Kevojärvi den 13 december. Månadens högsta temperatur, +7,0 grader, uppmättes i Kumlinge kyrkby årets sista dag, den 31 december.

December var snöig i hela landet

Nederbördsmängderna i december låg till största delen nära långtidsmedelvärdena. I landets södra del och Lappland överskred man på många ställen något långtidsmedelvärdena, medan nederbördsmängderna på västkusten och i landets mellersta del var något under medelvärdena.

Den största uppmätta nederbörden under månaden, 103,4 millimeter, uppmättes i Sjundby i Sjundeå. Minst regnade det i Nellim i Enare, 22,0 millimeter. Den största observerade dygnsnederbörden var 25,9 millimeter, som uppmättes i Porla i Lojo den 10 december.

I största delen av landet var marken täckt av snö under hela december månad. Främst i början av månaden var det tidvis snöfritt längs västkusten och i sydvästkusten och -skärgården från och med slutet av månaden. I slutet av månaden fanns det 0–10 centimeter snö längs sydvästkusten. I övrigt var snödjupet i söder och väster i huvudsak 15–30 centimeter, i öst och norr 25–50 centimeter. Snödjupet var störst i slutet av månaden i Pokka i Kittilä och i Pesiö i Suomussalmi, där det fanns 51 centimeter snö.

Mer information:

Klimatet i Finland

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

VäderStatistikVinterDecemberÅr 2022