Nyhet 19.4.2022

Ikalis väderradar flyttas till Kankaanpää

Radarproduktionen i området kommer att ha ett avbrott i april–juni, vilket kan märkas i observationen av låg och svag nederbörd. Förändringen har endast en liten inverkan på längre väderprognoser.
Väderradar i Ikalis vattentorn flyttas cirka 30 kilometer västerut till Kankaanpää. Bild: Eija Vallinheimo.

Under våren och försommaren flyttas Meteorologiska institutets väderradar i Ikalis vattentorn cirka 30 kilometer västerut till Kankaanpää. Arbetena med att riva radarutrustningen i Ikalis vattentorn inleds efter påsken. Som en följd av överföringen kommer det att vara ett cirka två månader långt avbrott i väderradarproduktionen i området.

"Byggandet av radartornet i Kankaanpää pågår som bäst och det nya väderradartornet kommer att bli klart i början av juni. Man strävar efter att få igång väderradarproduktionen i Kankaanpää i god tid före midsommaren", säger Mikko Kurri, forskare vid Meteorologiska institutet.

Bakom flyttandet av väderradarn ligger saneringsarbetena som inleds i Ikalis vattentorn.

Liten påverkan på nederbördsobservationerna och väderprognoserna

Avbrottet av radarbilderna syns tydligast på västkusten, där radarnätets täckningsområde inte sträcker sig lika långt ut till havs under den tid som avbrottet pågår, som under normala förhållanden. Den tillfälliga avsaknaden av data från radarn i Ikalis kan ha en påverkan på observationen av låg och svag nederbörd i synnerhet. Under sommartiden är påverkan dock mer eller mindre osynlig. De närmaste radarna i Vindala och Petäjävesi observerar lätt regnområden och väderfenomen på över 2,5 kilometers höjd, och rimligen regnområden och väderfenomen på över en kilometers höjd.

Mätningsdatan från radarn är viktig särskilt för korttidsprognoser, det vill säga väderprognoserna för de kommande timmarna. Avsaknaden av radarn i Ikalis i radarnätverket kan i vissa situationer försämra kvaliteten på korttidsprognoserna i Västra Finland. Bristen kan dock kompletteras med hjälp av annat observationsmaterial och data från andra radar. Avsaknaden av radarn påverkar nästan inte alls de längre prognoserna.

"Meteorologer utarbetar väderprognosen utifrån flera olika vädermodeller, radar och satelliter samt väderobservationer, med vilka man strävar efter att få en heltäckande helhetsbild av väderutvecklingen. Förutom av den här basdatan påverkas väderprognosernas kvalitet även av vilka metoder man använder för efterbehandlingen av modelldatan samt meteorologens egen yrkesskicklighet och erfarenhet", förklarar Anssi Vähämäki, meteorolog vid Meteorologiska institutet.

Avbrottet kommer också att synas i de tjänster som använder sig av radarkombinationer, såsom Meteorologiska institutets öppna data och radarprodukterna på webbplatsen.

Finland har 11 väderradar

Efter att radarn i Kankaanpää är klar består väderradarnätet i Finland av 11 radarstationer. De övriga väderradarna finns i Kaipiais, Kesälax, Korpo, Kuopio, på Luostotunturi, Nurmes, Petäjävesi, Utajärvi, Vichtis och Vindala. Det nuvarande radarnätet täcker nästan hela Finland med undantag av de norra delarna i Norra Lappland och Fjäll-Lappland.

Väderradarn är ett viktigt observationsverktyg för att förutspå väderförhållanden som förändras snabbt. Med hjälp av väderradarn kan man effektivt upptäcka till exempel lokala regn och skilja regnets olika former från varandra.

Mer information:

Forskare Mikko Kurri, Meteorologiska institutet, tfn 050 433 8163, mikko.kurri@fmi.fi

Mer information om väderradarn och radarnätet i Finland

Nederbördsområden i Finland

RadarIkalisKankaanpääVäderradar