Nyhet 20.10.2022

Användningen av vädermodellen HIRLAM upphör i oktober

Meteorologiska institutet upphör att använda vädermodellen HIRLAM i oktober 2022.

Många av Meteorologiska institutets prognoser och tjänster har grundat sig på vädermodellen HIRLAM sedan 1990. Dessa produkter har nu så småningom ersatts för att utnyttja andra vädermodeller.

HIRLAM-modellen som tas ur användning vid Meteorologiska institutet ersätts i huvudsak av vädermodellen HARMONIE (MEPS). HARMONIE (MEPS) lämpar sig bättre för prognostisering av väderfenomen i liten skala och utvärdering av osäkerheter kring prognoser.

HARMONIE (MEPS) är ett s.k. ensembleprognossystem, dvs. vädermodellen gör samtidigt flera prognoser som avviker något från varandra. Ju svårare vädersituationen är att förutspå, desto större är spridningen av prognoserna. Utvecklingen av vädermodellen fortsätter i det omfattande internationella ACCORD-samarbetet.

Ändringar i materialet för öppna data

I Meteorologiska institutets tjänst för öppna data försvinner datan för HIRLAM-väderprognoserna den 1 november 2022.

I norra Europa kan som ersättande väderprognosmodell användas väderprognosdata från HARMONIE (MEPS). Modellen förutspår vädret i Finland, de baltiska länderna och Skandinavien med 2,5 kilometers horisontell resolution 1–2 dygn från nuläget.

I Meteorologiska institutets tjänst för öppna data har också publicerats nya vädermodelldata som omfattar hela världen. Prognoserna för denna europeiska centrals (ECMWF) globala vädermodell körs två gånger per dygn och de sträcker sig 10 dygn framåt. Data som delas i tjänsten för öppna data har en grid med 44 kilometers horisontell resolution.

Mer information

Väderprognosmodellerna Numeriska vädermodeller, ACCORD konsortiet

Produktionchef Anu Petäjä tfn 029 539 5718 anu.petaja@fmi.fi

VädermodellHIRLAMHARMONIE (MEPS)Öppna dataACCORD