Nyhet 9.5.2023

Meteorologiska institutets ansvarsrapport 2022 har färdigställts

I ansvarsrapporten beskrivs hur Meteorologiska institutet främjar FN:s mål för hållbar utveckling.

I ansvarsrapporten har vi samlat exempel på Meteorologiska institutets verksamhet och resultat för år 2022. Meteorologiska institutets verksamhet anknyter till flera av FN:s mål för hållbar utveckling.

I ansvarsrapporten berättar vi om vår verksamhet i anslutning till fyra av FN:s mål för hållbar utveckling:

  • Att garantera ett hälsosamt liv och välbefinnande för alla åldrar

  • Att göra städer och bosättningar säkra och hållbara

  • Att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser

  • Att stödja verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

I ansvarsrapporten bedöms också fotavtrycket av Meteorologiska institutets verksamhet.

Meteorologiska institutet utvecklar ansvarsverksamheten

Meteorologiska institutet utvecklar sin ansvarsverksamhet. Målet för Meteorologiska institutets ansvarsgrupp är att vidareutveckla ansvarsledningen, målen för ansvarsverksamheten samt ansvarsrapporteringen och kommunikationen till externa intressentgrupper.

"Även om Meteorologiska institutets verksamhet i sig stöder ansvarsfullhet och hållbar utveckling i vårt samhälle strävar vi efter ett mer systematiskt grepp om att leda och utveckla vår ansvarsfullhet. På så sätt blir ansvarsaspekten en mer medveten del av vår strategi och vårt vardagliga beslutsfattande", säger direktör Juhana Hyrkkänen.

Ytterligare information:

Juhana Hyrkkänen, direktör, tfn 029 539 3495

Meteorologiska institutets ansvarsrapport

AnsvarsrapportHållbar utveckling