Nyhet 7.6.2024

Östersjön är isfri

Nu har även de sista isarna smultit på norra Bottenviken. Isvintern började klart tidigare än vanligt, men utifrån istäckets utbredning klassificeras vintern som genomsnittlig.
Bild: Hannu Manninen.

Även de sista ruttna drivisflaken utanför Kemi på norra Bottenviken har smultit och Östersjön är isfri. Meteorologiska institutets istjänst har därmed avslutat säsongen.

På Bottenvikens kustområden smälte isen ungefär en till två veckor senare än vanligt, men på Finska viken kom våren tidigare än vanligt.

"Från huvudstadsregionens stränder smälte isarna cirka en vecka tidigare än i genomsnitt, till exempel från Sveaborg i Helsingfors redan den 26 mars. Ju längre österut man kom på Finska viken, desto tidigare smälte isen jämfört med medelvärdet", säger Jouni Vainio, isexpert på Meteorologiska institutet.

Isvintern började tidigt

Östersjöns isvinter 2023-2024 började mer än två veckor tidigare än vanligt. De första isarna observerades på norra Bottenviken redan den 23 oktober. Hela Bottenviken var frusen i början av januari, då den i genomsnitt fryser helt först under sista veckan i januari.

Utanför huvudstadsregionens kust frös havet för första gången i mitten av december, ca tre veckor tidigare än vanligt.

"Allt som allt började isvintern på Finlands kustområden 2-3 veckor tidigare än vanligt", säger Jouni Vainio.

Istäcket var som störst i februari

Vinterns största isutbredning inträffade den 12 februari, då det förekom is på ett 135 000 km² stort område. Utifrån detta klassificeras vintern som genomsnittlig.

"Trots kalla perioder under den gångna isvintern, bröts den särskilt i söder av flera milda perioder, varefter det igen blev kallare", säger Jouni Vainio.

Ute till havs fick det tidvis mycket kalla vädret isen att bli tjockare, och på motsvarande sätt fick de mildare och blåsigare perioderna isarna att driva och skjutas ihop. Detta förorsakade tidvis mycket svåra förhållanden för sjöfarten.

I april flyttade vindarna isfältet på Bottenviken än mot den svenska och än mot den finska kusten. Från mitten av april höll sig isarna nästan helt på den svenska sidan av Bottenvikens mittlinje.

Meteorologiska institutet publicerar dagligen en iskarta över hela Östersjön tills isen har gått. Iskartan görs i samarbete med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI, veckovis på bägge istjänster. Meteorologiska institutets istjänst har som huvuduppgift att tillhandahålla ständigt uppdaterad information för vintersjöfartens behov. På iskartan presenteras det rådande isläget, isbrytarnas positioner och assistansrestriktionerna till Östersjöns hamnar.

Mer information:

Isläget

IsvinterIslägetÖstersjön