Nyhet 25.11.2020

Vår vattenståndstjänst har förnyats

Vattenståndstjänsten på Meteorologiska institutets nätsida har förnyats.

Tjänsten hittas på sv.ilmatieteenlaitos.fi/vattenstandet. Den förnyade tjänsten innehåller prognos- och observationsbilder för de 14 stationer som mäter vattenståndet längs vår kust.

Tjänsten innehåller fortfarande alla bekanta egenskaper, så som bilder över 2 dagars observationer och prognoser. Som ett nytt alternativ finns nu också en probabilistiskt vattenståndsprognos för de 10 kommande dagarna.

Eftersom vattenståndsprognoserna baserar sig på väderprognoser om vind och lufttryck, växer osäkerheterna med prognoslängden, precis som för väderprognoser. Trots detta hoppas prognosen kunna underlätta planeringen av användarens egen verksamhet och ge möjlighet till tidigare förberedelser inför vattenståndsvariationer.

Också mängden bilder som framlägger observationerna har utökats. Observationernas dagsvärden är nu tillgängliga för 14 dygn, 3 månader och 12 månader. Stapeldiagrammen över observationerna visar dygnets lägsta och högsta vattenstånd.

Havsvattenståndsobservationerna uppdateras till bilderna var tionde minut. Till tabellen som hittas i nedre delen av sidan uppdateras observationerna varje minut. I den gamla tjänsten gavs vattenståndet med en timmes intervall.

Observationer över vattenståndet kan fortfarande laddas ner från nerladdningstjänsten www.ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus (på finska) och från portalen för öppen data fmi.fi/sv/oppen-data.

Mer information:

Havstjänster, gruppchef Antti Kangas, tel. 029 539 6497

VattenståndetMareografHavstjänster