Meddelandetjänstens registerbeskrivning

Registerbeskrivning Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

1. Den registeransvarige: Meteorologiska institutet Erik Palméns plats 1 00560 HELSINGFORS tfn 029 539 1000

2. Kontaktperson i ärenden angående registret: chefredaktör för webbtjänsten Tuija Vuorinen tuija.vuorinen@fmi.fi

3. Registrets namn: Beställningstjänsten för Meteorologiska institutets pressmeddelanden

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter: Sändning av Meteorologiska institutets pressmeddelanden via e-post till beställarna.

5. Registrets datainnehåll: Uppgifter som beställaren av meddelandetjänsten lämnar:

  • e-postadress (obligatorisk uppgift)

6. Regelmässiga uppgiftskällor: Uppgifterna i registret hämtas endast från beställarna av meddelandetjänsten.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter utanför EU eller EES: Uppgifterna i beställarregistret används uteslutande för att skicka Meteorologiska institutets pressmeddelanden. Registrets uppgifter varken lämnas ut eller säljs till utomstående.

8. Principerna för skyddet av registret: Uppgifterna i registret hanteras endast av personer vars arbetsuppgifter förutsätter tillgång till uppgifterna. Användarnamn och lösenord krävs för att komma in i registret.

Beställaren av tjänsten kan när som helst avregistrera sig genom denna länk: sv.ilmatieteenlaitos.fi/meddelande-prenumeration.

1.10.2020