Meddelandetjänstens registerbeskrivning

Registerbeskrivning Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

1. Den registeransvarige:
Meteorologiska institutet
Erik Palméns plats 1
00560 HELSINGFORS
tfn 029 539 1000

2. Kontaktperson i ärenden angående registret:
chefredaktör för webbtjänsten Tuija Vuorinen
tuija.vuorinen@fmi.fi

3. Registrets namn:
Beställningstjänsten för Meteorologiska institutets pressmeddelanden

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter:
Sändning av Meteorologiska institutets pressmeddelanden via e-post till beställarna.

5. Registrets datainnehåll:
Uppgifter som beställaren av meddelandetjänsten lämnar:

  • e-postadress (obligatorisk uppgift)

6. Regelmässiga uppgiftskällor:
Uppgifterna i registret hämtas endast från beställarna av meddelandetjänsten.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter utanför EU eller EES:
Uppgifterna i beställarregistret används uteslutande för att skicka Meteorologiska institutets pressmeddelanden. Registrets uppgifter varken lämnas ut eller säljs till utomstående.

8. Principerna för skyddet av registret:
Uppgifterna i registret hanteras endast av personer vars arbetsuppgifter förutsätter tillgång till uppgifterna. Användarnamn och lösenord krävs för att komma in i registret.

Beställaren av tjänsten kan när som helst avregistrera sig genom att sända ett meddelande om detta till adressen viestinta@fmi.fi.
 

20.6.2012