Internationella organisationer

Meteorologiska institutet representerar Finland i flera internationella organisationer och försöker aktivt påverka deras verksamhet.

WMO

Meteorologiska  världsorganisationen, WMO, hör till en av de viktigaste meteorologiska organisationerna som Finland är medlem i. Finland har varit medlem i WMO  allt sedan WMO grundades år 1950. WMO är en specialorganisation under Förenta Nationerna, till vilken hör 189 medlemsländer. Finlands ständiga representant  i WMO är Meteorologiska institutets generaldirektör Petteri Taalas.

WMOs främsta uppgift är att  sköta om att  medlemsländerna har bästa möjliga tekniska och materiella tillgångar att sköta det myndighetsansvar de har vad gäller väderprognoser och därtillhörande varningar och säkra den globala  tillgången av standardiserad väderdata och produkter.

För att koordinera samarbetet möts medlemsländerna vart fjärde år i Kongressen, där man besluter om WMOs program. strategi och budget för de kommande fyra åren. I samband med Kongressen väljs också WMOs förvaltningsråd, president och vice-presidenter samt sekretariatets generalsekreterare för de följande fyra åren. Förvaltningrsrådet har 37 medlemmar och Meteorologiska institutets generaldirektör Petteri Taalas valdes till rådet i juni 2008.Kongressen möts nästa gång i maj 2011.

WMO är indelat i 6 olika regioner, Regional Association I - VI. Finland hör till RAVI, Europaregionen. WMO har också 8 tekniska kommissioner, ( för flygväder, klimat, agrometeorologi, atmosfärisk vetenskap, hydrologi, meteorologiska instrument, oceanografi samt telekommunikation och it-system). Finland har en representant i varje kommission.