Internationella organisationer

Meteorologiska institutet representerar Finland i flera internationella organisationer och försöker aktivt påverka deras verksamhet.

WMO

Meteorologiska  världsorganisationen, WMO, hör till en av de viktigaste meteorologiska organisationerna som Finland är medlem i. Finland har varit medlem i WMO  allt sedan WMO grundades år 1950. WMO är en specialorganisation under Förenta Nationerna, till vilken hör 192 medlemsländer. Finlands ständiga representant  i WMO är Meteorologiska institutets generaldirektör Jussi Kaurola

WMOs främsta uppgift är att  sköta om att  medlemsländerna har bästa möjliga tekniska och materiella tillgångar att sköta det myndighetsansvar de har vad gäller väderprognoser och därtillhörande varningar och säkra den globala  tillgången av standardiserad väderdata och produkter.

För att koordinera samarbetet möts medlemsländerna vartannat år i Kongressen . Vart fjärde år besluter man om WMOs program. strategi och budget för de kommande fyra åren. I samband med Kongressen väljs också WMOs förvaltningsråd, president och vice-presidenter samt sekretariatets generalsekreterare för de följande fyra åren.

WMO är indelat i 6 olika regioner, Regional Association I - VI. Finland hör till RAVI, Europaregionen. WMO har också två tekniska kommissioner och Finland är representerad i båda.