Fakturering

Meteorologiska Institutet tar emot fakturor endast som nätfakturor enligt Europanormen samt förutsätter att fakturan har beställnings- eller avtalsnummer

Meteorologiska Institutet tar emot, behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor enbart i elektronisk form. Vi ber er skicka era fakturor som nätfakturor via statsförvaltningens nätfakturaoperatör.

Vår nätfakturaadress är

 • Nätfakturaadress/EDI-kod 003702446647

 • PEPPOL nätfakturaadress 0216:003702446647

 • Förmedlare Posti Messaging Oy

 • Förmedlarkod FI28768767

 • FO-nummer 0244664-7

 • Momsnummer FI02446647

Inriktningsuppgift som anges på fakturan

 • Beställningsnummer V1xxxxxx

 • Avtalsnummer VSK1xxxxxx

 • Kundens kontaktperson Xxxxx Xxxxxxx

Förmedling av inriktningsuppgifter med nätfaktura

Vi förutsätter att fakturan innehåller en inriktningsuppgift, dvs. ett beställnings- eller avtalsnummer, så att vårt fakturahanteringssystem kan utnyttja automation för att behandla fakturan. Den inriktningsuppgift som anges på fakturan har lagts till i textramen ovan tillsammans med övriga faktureringsuppgifter. Vänligen ange inriktningsuppgiften på fakturan exakt i den form som den getts till er och i rätt fält i fakturans xml. Om det finns ett enda litet fel i inriktningsuppgiften eller om det efter den har lagts till text, tecken eller mellanslag som inte hör till inriktningsuppgiften, kan automationen inte utnyttjas vid behandlingen av fakturan. En faktura får endast ha en inriktningsuppgift, dvs. ett avtalsnummer eller ett beställningsnummer. Med andra ord, om ni till exempel fakturerar för två olika avtal/beställningar, ska de faktureras med separata fakturor och olika avtalsnummer/beställningsnummer. Dessutom ber vi er ange kundens kontaktperson i xml-meddelandet.

Staten använder nätfakturaformatet Finvoice 3.0, där de rätta fälten för anmälan av inriktningsuppgifter och kontaktperson är följande:

 • avtalsnummer (börjar med VSK1) i fältet BuyerReferenceIdentifier

 • beställningsnummer (börjar med V1) i fältet OrderIdentifier

 • kontaktperson i fältet BuyerContactPersonName

Kontrollera med ert programhus att de begärda uppgifterna finns i rätt fält på nätfakturan.

Staten tar endast emot nätfakturor enligt Europanormen

Den strukturella kvaliteten på fakturor enligt Europanormen är bättre och hanteringen av dem snabbare, vilket gynnar både fakturans sändare och mottagare. Läs mer om kraven på fakturans innehåll och förmedlingen av den på mellanbladen. Den offentliga förvaltningens tillämpningsanvisning och EN16931-anvisningar samt Fakturans nödvändiga uppgifter.

Staten tar inte emot en faktura som skickas som e-postbilaga, eftersom den inte är en nätfaktura. Betalningsvillkor

Betalningsvillkoret är 21 dagar och grundar sig på finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster och varor (JYSE-villkoren). Enligt JYSE-villkoren förfaller nätfakturan till betalning när 21 dagar har förflutit sedan den godkända fakturan anlände.

Fakturabilagor

Vi tar också emot elektroniska bilagor till nätfakturorna. Bilagornas ska vara i pdf-format. Lösningar för upprättande av nätfaktura Om ni inte har något faktureringssystem för nätfakturor kan ni använda Handi Supplier Portal eller Basware Supplier Portal. Det finns närmare information om dessa på Statskontorets webbsidor om nätfakturering.

Mer information om frågor angående fakturornas innehåll ges på ämbetsverket av: Anne Koskinen p. +358 295395647 il.taha(at)fmi.fi