Fakturering

Meteorologiska Institutet tar emot fakturor endast som nätfakturor enligt Europanormen samt förutsätter att fakturan har beställningsnummer/avtalsnummer/konteringsreferens

Meteorologiska Institutet tar emot, behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor enbart i elektronisk form. Vi ber er skicka era fakturor som nätfakturor via statsförvaltningens nätfakturaoperatör.

Vår nätfakturaadress är

 • Nätfakturaadress/EDI-kod 003702446647

 • PEPPOL nätfakturaadress 0037:02446647

 • Förmedlare OpusCapita Solutions Oy

 • Förmedlarkod E204503

 • FO-nummer 0244664-7

 • Momsnummer FI02446647

Inriktningsuppgift som anges på fakturan

 • Beställningsnummer V1xxxxxx

 • Avtalsnummer VSK1xxxxxx

 • Konteringsreferens TK1xxxxxx

 • Annan referens Annan referens för abonnent som inte är något av ovanstående

 • Kundens kontaktperson Xxxxx Xxxxxxx

Förmedling av inriktningsuppgifter med nätfaktura

Vi förutsätter att fakturan innehåller en inriktningsuppgift, dvs. ett beställningsnummer, ett avtalsnummer, en konteringsreferens eller en annan referens, så att vårt fakturahanteringssystem kan utnyttja automation för att behandla fakturan. Den inriktningsuppgift som anges på fakturan har lagts till i textramen ovan tillsammans med övriga faktureringsuppgifter. Vänligen ange inriktningsuppgiften på fakturan exakt i den form som den getts till er och i rätt fält i fakturans xml. Om det finns ett enda litet fel i inriktningsuppgiften eller om det efter den har lagts till text, tecken eller mellanslag som inte hör till inriktningsuppgiften, kan automationen inte utnyttjas vid behandlingen av fakturan. En faktura får endast ha en inriktningsuppgift, dvs. ett avtalsnummer, ett beställningsnummer, en konteringsreferens eller en annan referens. Med andra ord, om ni till exempel fakturerar för två olika avtal/beställningar, ska de faktureras med separata fakturor och olika avtalsnummer, beställningsnummer eller konteringsreferenser. Dessutom ber vi er ange kundens kontaktperson i xml-meddelandet.

Staten använder nätfakturaformatet Finvoice 3.0, där de rätta fälten för anmälan av inriktningsuppgifter och kontaktperson är följande:

 • avtalsnummer (börjar med VSK1) i fältet AgreementIdentifier

 • beställningsnummer (börjar med V1) i fältet OrderIdentifier

 • konteringsreferens (börjar med TK1) i fältet AccountDimensionText

 • annan referens i fältet BuyerReferenceIdentifier

 • kontaktperson i fältet BuyerContactPersonName

Kontrollera med ert programhus att de begärda uppgifterna finns i rätt fält på nätfakturan.

Staten tar endast emot nätfakturor enligt Europanormen

Staten tar endast emot nätfakturor enligt Europanormen från och med den 1 april 2021 (meddelande). Vi tar inte emot pappers- och e-postfakturor eftersom de inte är nätfakturor (lagen om elektronisk fakturering 241/2019). Det finns mer information om detta på Statskontorets webbsidor om nätfakturering. På webbsidorna finns bl.a. en tillämpningsanvisning för den offentliga förvaltningen som preciserar datainnehållsmodellen enligt Europastandarden för nätfakturor, vilken beskrivs i Europeiska unionens direktiv 2014/55/EU och i lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare (241/2019). I anvisningen ingår den information som den offentliga förvaltningen kräver på en nätfaktura.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkoret är 21 dagar och grundar sig på finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster och varor (JYSE-villkoren). Enligt JYSE-villkoren förfaller nätfakturan till betalning när 21 dagar har förflutit sedan den godkända fakturan anlände.

Fakturabilagor

Vi tar också emot elektroniska bilagor till nätfakturorna. Bilagornas ska vara i pdf-format. Lösningar för upprättande av nätfaktura Om ni inte har något faktureringssystem för nätfakturor kan ni använda Handi Supplier Portal, Basware Supplier Portal eller Postens Nätverkstjänst. Det finns närmare information om dessa på Statskontorets webbsidor om nätfakturering.

Mer information om frågor angående fakturornas innehåll ges på ämbetsverket av: Anne Koskinen p. +358 295395647 anne.koskinen(at)fmi.fi