Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Europeiskt samarbete

Redan innan Finland blev medlem av EU var det europeiska samarbetet omfattande inom meteorologin. I och med medlemskapet intensifierades samarbetet ytterligare. Meteorologiska institutet representerar Finland i flera europeiska organsationer och deltar också i flera formella eller mindre formella nätverk som bildats mellan instituten i Europa.

ECMWF

Medlemskapet i det europeiska prognoscentret, ECMWF, European Centre for Medium Range Weather Forecasts, garanterar oss tillgång till världens bästa medellånga väderprognoser och en av världens snabbaste superdatorer.