Europeiskt samarbete

Redan innan Finland blev medlem av EU var det europeiska samarbetet omfattande inom meteorologin. I och med medlemskapet intensifierades samarbetet ytterligare. Meteorologiska institutet representerar Finland i flera europeiska organsationer och deltar också i flera formella eller mindre formella nätverk som bildats mellan instituten i Europa.

ECMWF

Medlemskapet i det europeiska prognoscentret, ECMWF, European Centre for Medium Range Weather Forecasts, garanterar oss tillgång till världens bästa medellånga väderprognoser och en av världens snabbaste superdatorer.