Ett planerat servicearbete tisdagen den 26.3. kan tillfälligt leda till avbrott på vår webbplats. Vi beklagar eventuella störningar.

Europeiskt samarbete

Redan innan Finland blev medlem av EU var det europeiska samarbetet omfattande inom meteorologin. I och med medlemskapet intensifierades samarbetet ytterligare. Meteorologiska institutet representerar Finland i flera europeiska organsationer och deltar också i flera formella eller mindre formella nätverk som bildats mellan instituten i Europa.

ECMWF

Medlemskapet i det europeiska prognoscentret, ECMWF, European Centre for Medium Range Weather Forecasts, garanterar oss tillgång till världens bästa medellånga väderprognoser och en av världens snabbaste superdatorer.