Artikel 29.5.2024

Meteorologiska institutets öppna väderinformation är värdefull för hela samhället

Syftet med direktivet om öppna data är att förenhetliga och effektivisera öppnandet av den offentliga sektorns datalager. Syftet med definitionen av värdefullt informationsmaterial är i synnerhet att säkerställa att offentliga uppgifter som är viktiga för samhället effektivt kan återanvändas på europeisk nivå.
Meteorologiska institutets väderdata kan utnyttjas i tjänster som erbjuder information till exempel för att göra trafiken smidigare. Bild: Markus Pentikäinen / Keksi.

Meteorologiska institutet har långa traditioner när det gäller att öppna sina datalager. Via institutets webbtjänst för öppna data, det s.k. gränssnittet, kan vem som helst som självbetjäning avgiftsfritt söka och ladda ner informationsmaterial i maskinläsbar form. Laddningen av data kräver inte registrering, endast licensvillkoren ska följas.

"Vi inledde en omfattande öppning av våra data redan för över 10 år sedan. För närvarande har vi redan en bred användarkrets som är van vid att utnyttja våra data som stöd för sitt eget arbete och beslutsfattande", berättar Tarja Riihisaari, direktör för Meteorologiska institutets observations- och informationssystemcentral.

"De data som Meteorologiska institutet producerar uppdateras vanligtvis snabbt och är aktuella och därför särskilt värdefulla kommersiellt sett.”

I EU:s direktiv om öppna data som uppdaterades 2019 klassificeras meteorologiska institutets väderinformation som värdefullt informationsmaterial (High Value Datasets, HVD). Effektiv återanvändning av data som definierats som värdefullt informationsmaterial bedöms vara särskilt nyttig för samhället och ekonomin.

Direktivet skapar en allt starkare lagstiftningsgrund även för Meteorologiska institutets öppna data. Samtidigt förenhetligar direktivet praxisen för delning av fritt informationsmaterial i Europa. "I egenskap av föregångare inom öppna data har Meteorologiska institutet också bidragit till direktivets tekniska definitioner", betonar Riihisaari.

Värdefulla informationsmaterial har i direktivet delats in i sex temaklasser:

  1. geospatial

  2. markobservation och miljö

  3. meteorologisk

  4. statistik

  5. företag och ägande av företag

  6. rörlighet

Enligt direktivet ska värdefullt informationsmaterial vara tillgängligt avgiftsfritt via gränssnitten senast sommaren 2024. "Meteorologiska institutets öppna data uppfyller huvudsakligen villkoren för direktivet redan nu. Det europeiska utvecklingsarbetet fortsätter dock i det treåriga RODEO-projektet", lägger Riihisaari till.

Öppna data utnyttjas redan på många olika sätt

Eftersom användningen av Meteorologiska institutets öppna data inte kräver registrering finns det ingen exakt information om all användning av Meteorologiska institutets öppna data. Kända applikationer är till exempel:

  • system för lägesbild av sjövädret

  • optimering av energiproduktionen

  • tjänster för uppvärmning och underhåll av fastigheter

  • prognostisering av vattenverkets avloppsvatten och läckvatten

Utöver industrin, företagen och organisationerna används Meteorologiska institutets öppna data i genomförandet av många offentligt tillgängliga vädertjänster, i nyhetsförmedlingen samt bland annat i undervisningen i fysik i skolor och läroanstalter.

Skärmdump från en Sataako.fi webbtjänst som följer regnområden i Finland och närliggande områden.
Sataako.fi är ett exempel på en offentlig tjänst vid Meteorologiska institutet som redan länge utnyttjat öppna radardata.

Även Meteorologiska institutets populära Ladda ner observationer tjänst utnyttjar öppna data. Tjänsten erbjuder en lättanvänd och avgiftsfri kanal för dem som är intresserade av statistik för att undersöka Meteorologiska institutets statistikuppgifter.

RODEO-projektet fortsätter att utveckla öppenheten i data

Meteorologiska institutet leder som bäst det omfattande internationella RODEO-projektet. I och med projektet blir gränssnittet för öppna data som erbjuds programutvecklare gradvis lättare att använda. Projektet förbättrar också informationsutbytet mellan de nationella meteorologiska institutionerna.

I och med det treåriga RODEO-projektet utvecklas och förenhetligas Meteorologiska institutets egen tjänst Avoin data med det sameuropeiska gränssnittet. I fortsättningen kommer även andra EU-länders meteorologiska material att vara öppet tillgängliga för alla via det decentraliserade systemet.

Jourhavande meteorolog på arbetsplatsen framför flera skärmar som visar olika väderdata.
Gränssnitten som utvecklas inom RODEO-projektet utnyttjas också i den nya generationens Geoweb-arbetsstation för meteorologer. Bild: Johanna Ruotsalainen.

Framtiden för öppna data

RODEO-projektet förbättrar för sin del användbarheten av den offentliga sektorns vädermaterial och främjar företagande samt utvecklingen av nya digitala produkter och tjänster. Materialmängderna som ökar avsevärt stöder dessutom klimatforskningen och produktionen av information som stöd för beslutsfattandet. I sin helhet leder en större tillgång till material till bättre vädervarningar, -prognoser och -tjänster, stöder branscher som är kritiska med tanke på vädret samt främjar säkerheten i samhället.

”En effektiv informationsgång effektiviserar rörligheten, sparar energi och förbättrar beslutsfattandet."

Väder- och miljödata kan utnyttjas i produkter och tjänster som erbjuder användarna information i realtid. Som möjlighet i framtiden ser Riihisaari bland annat att väderdata kan utnyttjas i större utsträckning än i nuläget till exempel i bakgrundssystem för trafikformer som automatiseras i allt större utsträckning. Öppna data kan också utnyttjas för att träna artificiell intelligens. ”En effektiv informationsgång effektiviserar rörligheten, sparar energi och förbättrar beslutsfattandet", sammanfattar Riihisaari.

Läs mer

Meteorologiska institutets öppna data

RODEO-projektets webbplats https://rodeo-project.eu/ (endast på engelska)

Text Tuija Vuorinen
Öppna dataRODEOVärdefullt informationsmaterialHVD