Artikel 26.6.2024

Hur mycket vatten finns det under din båt? Så här tolkar du uppgifter om vattenståndet

Meteorologiska institutet har meddelat havsvattenstånden i N2000-systemet vid sidan av det teoretiska medelvattnet i över två år. Ändringen ingår i en större farleds- och sjökortsreform.
Bild: Elena Saltikoff.

Informationen om vattenståndet är viktig för dem som rör sig på vattnet så att till exempel båtens köl inte slår i botten när vattnet är lågt eller förtöjningslinan inte är för spänd under stora variationer i vattenståndet.

Meteorologiska institutet gör observationer och prognoser om vattenståndet. Tidigare anmäldes havsvattenståndet huvudsakligen i förhållande till det teoretiska medelvattnet, eftersom djupinformationen anmäldes på detta sätt på sjökorten. Sjökortens höjdsystem håller stegvis på att bytas ut mot N2000-systemet. Därför har observationer och prognoser om vattenståndet börjat presenteras parallellt i N2000-systemet och i fråga om det teoretiska medelvattnet.

"För dem som rör sig på havet har ändringen i praktiken inneburit att om man använder ett nytt sjökort i N2000-systemet ska man titta på prognosen och observationerna för havsvattenståndet i N2000-höjdsystemet", säger Anni Jokiniemi, havsexpert vid Meteorologiska institutet.

När man talar om vattenståndet är det viktigt att veta i vilket höjdsystem värdena har angetts. I N2000-systemet är nollpunkten fast. I det teoretiska medelvattnet är nollpunkten det förväntade värdet för vattenståndet för året i fråga, dvs. nollpunkten ändras några millimeter årligen.

Till exempel i Kemi är noll i det teoretiska medelvattnet 2011 15 centimeter högre än noll i N2000-systemet. År 2021 var skillnaden mellan N2000 och det teoretiska medelvattnet 9,2 centimeter i Kemi.

Sjökorten överförs till det nya systemet

Bakom reformen ligger en mer omfattande farleds- och sjökortsreform som i Finland koordineras av Transport- och kommunikationsverket Traficom. I och med reformen byts höjdsystemet som används i sjökorten till N2000-systemet.

Förändringen sker enligt havsområde under flera år, från Bottenviken till östra Finska viken och Saimen. Nya sjökort publicerades över Bottenviken i N2000-systemet först vid årsskiftet 2021–2022, och de sista sjökorten har bedömts övergå till det nya systemet i havsområdena 2026 och i Saimen 2027.

Även de andra länderna kring Östersjön kommer att ta, eller har redan tagit, i bruk system som motsvarar N2000-höjdsystemet. Staterna har benämnt systemet olika sätt: till exempel i Sverige kallas det RH2000 och i Estland EH2000. Den gemensamma benämningen på systemen är Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000). Förkortningen BSCD2000 som syns på sjökorten betyder alltså i Finland samma sak som N2000.

Så här följer du upp vattenståndet på webben och i radio

Observationer och prognoser om vattenståndet kan kontrolleras på Meteorologiska institutets webbplats. Vattenståndsuppgifterna presenteras på sidan enligt både det teoretiska medelvattnet och N2000-systemet. N2000-höjdvärdena är alltid högre än de teoretiska medelvattenvärdena.

I deskriptorerna för vattenståndet på webbplatsen finns observationer av vattenståndet och två prognoser, av vilka prognosen som sträcker sig två dygn framåt är noggrannare och prognosen som sträcker sig tio dygn framåt är mer riktgivande.

Tabellen visar dessutom den senaste observationen av havsvattenståndet vid alla Meteorologiska institutets observationsstationer i båda höjdsystemen.

På Meteorologiska institutets webbplats kan man dölja den andra vattenståndsinformationen genom att klicka på namnet på det extra höjdsystemet under x-axeln.

YLE läser i radion vattenståndsobservationer i samband med sjövädret och berättar om det finns en varning för lågt eller högt havsvatten. Observationerna läses tills vidare i förhållande till det teoretiska medelvattnet, eftersom det skulle ta för lång tid att läsa uppgifterna i två höjdsystem. I radion byts höjdsystemet när en stor del av sjökorten finns i N2000-systemet.

Även YLE:s Text-TV visar de senaste observationerna av vattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattnet.


Teoretiskt medelvatten och N2000 i korthet

Teoretiskt medelvatten (MW dvs. mean water/MSL dvs. mean sea level)

  • Nollpunkten är ungefär det genomsnittliga vattenståndet under året i fråga. Mer exakt är nollpunkten det förväntade värdet för årets vattenstånd.

  • Nollpunkten förändras årligen eftersom landet stiger i Finland och havsnivån stiger globalt.

  • Huvudsystem för anmälan om havsvattenstånd i Finland fram till september 2021.

  • Varje Östersjöstat har beräknat höjden på sitt eget sätt.

N2000 (BSCD2000 dvs. Baltic Sea Chart Datum 2000)

  • Nollpunkten är fast, dvs. ändras inte. Binds till nollpunkten i Amsterdam (Normaal Amsterdams Peil, NAP)

  • År 2021 lades vattenståndet i N2000 till i många system.

  • Ett gemensamt system i alla Östersjöländer.

Texten har ursprungligen publicerats i tidningen Veneilyturvallisuus 2024.

Mer information:

Vattenståndet

Sjövädret

Farleds- och sjökortsreformen N2000 (Traficom)

Text Anni Jokiniemi och Heli Sariola
VattenståndHavsvattenståndN2000Östersjön