Vattenståndet

Välj mätstationen

1. Kemi12 mån.2 + 2 dag
2. Uleåborg12 mån.2 + 2 dag
3. Brahestad12 mån.2 + 2 dag
4. Jakobstad12 mån.2 + 2 dag
5. Vasa12 mån.2 + 2 dag
6. Kaskö12 mån.2 + 2 dag
7. Mäntyluoto12 mån.2 + 2 dag
8. Raumo12 mån.2 + 2 dag
9. Åbo12 mån.2 + 2 dag
10. Föglö12 mån.2 + 2 dag
11. Hangö12 mån.2 + 2 dag
12. Helsingfors12 mån.2 + 2 dag
13. Borgå12 mån.2 + 2 dag
14. Fredrikshamn12 mån.2 + 2 dag


De två dygn långa observationerna och prognoserna är i figurerna märkta med blått respektive rött. Ifall observationerna fattas, visas beräknade värden med violett.

I årsfiguren visas dygnets extremvärden.

Värdena baserar sig på det teoretiska medelvattnet.