Vågobservationer

Välj observation
station
Signifikanta
våghöjden
Den högsta
enskilda vågen
Vågornas
ankomstriktning
Ytvattnets
temperatur
Senaste
observation
Bojens läge
1. Norra Östersjön2.1 m3.8 m214° (SW)12.3 °C26.06 05:3059°15’ N 21°00’ E
2. Finska viken1.3 m2.3 m243° (SW)11.0 °C26.06 05:3059°58’ N 25°14’ E
3. Bottenhavet0.6 m1.1 m206° (SW)9.5 °C26.06 05:3061°48’ N 20°14’ E
4. Bottenviken0.5 m0.9 m127° (SE)8.1 °C26.06 06:0064°41’ N 23°14’ E
5. Helsingfors Sveaborg0.5 m0.9 m185° (S)10.4 °C26.06 05:3060°07’ N 24°58’ E

Den signifikanta våghöjden: uppmätt värde (blå), vågmodellens prognos (röd). Då bojen inte är i havet eller då observationsdata inte annars är tillgängligt, visas både i bilden och i tabellen det värde som simulerats med vågmodellen (i bilden med anilinröd). Pilen beskriver riktingen i vilken vågorna avancerar.

Meteorologiska Institutet har fyra vågbojar i Östersjön. De ligger i Norra Östersjön, i Finska viken, i Bottenhavet samt i Bottenviken. Meteorologiska institutet sköter också om Helsingfors stads vågboj vid Sveaborg. Vågmodellen kan ännu inte ge pålitliga vågprognoser för detta område. Därför visas endast observationerna.

Bojarna lyfts ur havet innan havet fryser och läggs på plats igen då isen smultit.

Mera information: