Väderrapporten för sjöfarande 3.7.2015 kl. 22

Varning för hård vind:

Östra Finska viken:

Sydvästlig vind 14 m/s.

Meddelande för båtförare:

Västra Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Sydvästlig vind 12 m/s.

Ett högtryck ligger söder om Finland. Ett mindre lågtryck rör sig över Bottenviken österut.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Sydvästlig vind 8-12 m/s, på östra del till en början upp till 14 m/s. I morgon på dagen 6-10 m/s. God sikt.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Sydvästlig vind 8-12 m/s. I morgon bitti västlig vind 4-8 m/s. På dagen till omkring nord vridande vind 2-6 m/s. God sikt.

Bottenhavet:

Sydvästlig vind 8-12 m/s. I natt avtagande och till nordväst vridande vind, i morgon bitti 4-8 m/s. På dagen vind omkring väst. God sikt.

Kvarken:

Västlig till sydvästlig vind 4-8 m/s, på förmiddagen 2-6 m/s. God sikt.

Bottenviken:

Växlande 2-6 m/s. I efternatt västlig till nordlig vind 6-10 m/s. På dagen vind omkring nord 3-7 m/s. Tidvis regn, möjligen åska.

Saimen:

Sydvästlig till västlig vind 5-10 m/s, i natt 4-8 m/s. På dagen västlig till nordvästlig vind. God sikt, på dagen lokalt regnskurar.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 3.7.2015 kl. 19.10

Utsikterna från lördag kväll till söndag kväll:

Finska viken:

På natten nordvästlig vind under 10 m/s. På dagen svag vind.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Mest svag vind.

Bottenhavet och Kvarken:

Vind omkring nord under 10 m/s.

Bottenviken:

Vind omkring nord, på natten under 14 m/s, på dagen under 10 m/s.