Väderrapporten för sjöfarande 26.7.2017 kl. 22

Ett högtryck över Ishavet försvagas. Ett lågtryck över Polen och södra Baltikum rör sig småningom norrut, och ett delcentrum formas öster om Finland i natt.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Östra delen av Finska viken:

Vind omkring nordost 3-6 m/s. I natt tilltagande, i morgon bitti 4-8 m/s. God sikt.

Västra delen av Finska viken och norra Östersjön:

Vind omkring nordost 4-8 m/s. I morgon bitti tilltagande, på dagen 6-10 m/s. På norra Östersjön på dagen söderifrån regn, annars god sikt.

Ålands hav och Skärgårdshavet:

Vind omkring nord 2-6 m/s, på Skärgårdshavet till en början vid kusten av Finland lokalt sjöbris. Från i natt vind omkring nordost. På dagen växlande. God sikt.

Bottenhavet och Kvarken:

Vind omkring nord 3-7 m/s. I natt småningom till omkring ost vridande vind, i morgon bitti 2-5 m/s. På dagen växlande. God sikt.

Bottenviken:

Avtagande vind omkring nord, från i natt växlande 1-4 m/s. I natt lokalt dis.

Saimen:

Nordlig till nordostlig vind 2-6, på dagen 0-4 m/s. I natt och i morgon bitti lokalt dis eller dimma.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 26.7.2017 kl. 19

Utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll:

Finska viken:

Vind mellan syd och ost under 10 m/s.

Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

På natten till omkring syd vridande vind under 10 m/s, på dagen vind omkring syd under 14 m/s.

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken:

På natten mest svag vind omkring nord, på dagen vind omkring sydost under 10 m/s.