Väderrapporten för sjöfarande 20.8.2014 kl. 22

Varning för hård vind:

Finska viken och norra Östersjön:

Sydlig till sydvästlig vind 15 m/s.

Meddelande för båtförare:

Ålands hav och Skärgårdshavet:

Sydlig till sydvästlig vind 12 m/s.

Finska viken, norra Östersjön och Saimen:

Åskbyar.

Varning för sjögång: På norra Östersjön förekommer måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter.

Över Fennoskandien ligger ett omfattande lågtrycksområde. Ett delcentrum ligger nära Bottenhavet.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken och Norra Östersjön:

Sydlig till sydvästlig vind 10-15 m/s. I morgon västlig till sydvästlig vind. På eftermiddagen österifrån avtagande vind. Regn- och åskskurar.

Ålands hav och Skärgårdshavet:

Sydvästlig vind 8-12 m/s. Regnskurar, möjligen åska.

Bottenhavet:

Sydlig till sydvästlig vind 6-10 m/s. I morgon västlig till sydvästlig vind. Regnskurar, möjligen åska.

Kvarken och Bottenviken:

Avtagande vind omkring syd, från i natt 3-7 m/s. Regnskurar, möjligen åska.

Saimen:

Sydlig till sydvästlig vind 6-10 m/s. Regn- och åskskurar.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 20.8.2014 kl. 19.10

Utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll:

Finska viken och Norra Östersjön:

Sydlig till västlig vind, sannolikheten för hård vind 30 procent.

Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Sydlig till västlig vind under 14 m/s.

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken:

Sydlig till västlig vind under 10 m/s.