Väderrapporten för sjöfarande 26.6.2016 kl. 6

Meddelande för båtförare:

Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Åskbyar.

Ett lågtryck över södra Skandinavien fördjupas och rör sig norrut. Ett högtryck över norra Skandinavien rör sig till Kola Halvön.

Utsikterna fram till i morgon bitti:

Finska viken:

Växlande 1-5 m/s. på dagen sydlig till ostlig vind 3-7 m/s. I natt österifrån tilltagande vind omkring ost. Till en början lokalt dis eller dimma, lokalt åskskurar.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Vind omkring ost 2-5, på dagen 3-7 m/s. I kväll vrider vinden till sydlig och avtar något. På morgonen lokalt dis eller dimma, lokalt åskskurar.

Bottenhavet och Kvarken:

Nordlig till nordostlig vind 2-5, på eftermiddagen 4-7 m/s. På förnatten vrider vinden till sydost och tilltar, på efternatten 5-9 m/s. På morgonen allmänt dis eller dimma, på dagen bättre sikt, lokalt regn- eller åskskurar.

Bottenviken:

Sydlig vind 1-5 m/s, på eftermiddagen växlande. I kväll tilltagande vind omkring nordost, i natt 4-7 m/s. På efternatten blir vinden sydostlig. Allmänt dis eller dimma, i kväll bättre sikt.

Saimen:

Nordlig vind 1-4 m/s. I kväll vrider vinden till omkring ost och tilltar, i natt 3-7 m/s. Tidvis dis.