Väderrapporten för sjöfarande 8.12.2016 kl. 6

Ett djup lågtryck ligger över Ishavet och ett stark högtryck över södra Europa. Ett mindre lågtryck rör sig över Finska viken österut.

Utsikterna fram till i morgon bitti:

Finska viken:

Avtagande vind omkring väst, på dagen växlande 2-6 m/s. I kväll något tilltagande västlig till nordvästlig vind, i natt 4-8 m/s. Tidvis regn eller duggregn.

Norra Östersjön och Ålands hav:

Vind omkring väst 6-10 m/s, på dagen upp till 12 m/s. Tidvis regn eller duggregn, i natt bättre sikt.

Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Västlig till nordvästlig vind 4-8 m/s. I natt tilltar vinden något. Tidvis regn eller duggregn.

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken:

Västlig till sydvästlig vind 2-6 m/s. På eftermiddagen småningom tilltagande västlig till nordvästlig vind, i natt 5-9 m/s. Lokalt dimma, annars god sikt.

Saimen:

Växlande 0-3 m/s. I kväll något tilltagande västlig vind, i natt 2-6 m/s. Lokalt snöfall eller duggregn.