Väderrapporten för sjöfarande 23.4.2014 kl. 12.45

Ett högtryck förstärks från Norska havet till Skandinavien.

Utsikterna fram till i morgon middag:

Finska viken:

Växlande vind 1-5 m/s. I natt nordostlig vind 3-7 m/s. I morgon bitti växlande 1-5 m/s. God sikt.

Norra Östersjön och Ålands hav:

Nordlig till nordostlig vind 7-11 m/s. I kväll avtar vinden, i natt ostlig vind 3-7 m/s. I morgon bitti vrider vinden och blir sydostlig. God sikt.

Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Vind omkring nord 6-10 m/s, lokalt upp till 12 m/s. I kväll avtar vinden, i natt ostlig vind 2-6 m/s. I morgon bitti vrider vinden och blir sydlig. God sikt.

Kvarken och södra Bottenviken:

Växlande vind 2-6 m/s. I natt småningom tilltagande sydvästlig vind, i morgon på dagen 8-12 m/s. God sikt.

Norra Bottenviken:

Nordvästlig vind 3-7 m/s, från i kväll västlig till sydvästlig vind. Från i morgon bitti sydvästlig vind 7-11 m/s. God sikt.

Saimen:

Nordlig vind 5-9 m/s. I natt avtar vinden. Från i morgon bitti västlig vind 2-6 m/s. God sikt.