Väderrapporten för sjöfarande 24.10.2014 kl. 21.50

Stormvarning: Bottenhavet och Kvarken:

Sydlig storm 21 m/s.

Varning för hård vind:

Ålands hav och Bottenviken:

Sydlig vind 19 m/s.

Norra Östersjön och Skärgårdshavet:

Sydlig vind 17 m/s.

Finska viken:

Sydlig vind 15 m/s.

Meddelande för båtförare:

Saimen:

Sydlig vind 12 m/s.

Varning för sjögång: På Bottniska viken förekommer svår sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter.

På norra Östersjön och Ålands hav förekommer måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter.

Ett omfattande lågtrycksområde sträcker sig från Nordatlanten till Finland. Över Ryssland ligger ett stark högtryck.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Sydlig vind 10-15 m/s, på östra Finska viken från i morgon bitti 8-12 m/s. God sikt.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Sydlig vind 13-17 m/s, på Ålands hav i dag upp till 19 m/s. Tidvis regn.

Bottenhavet och Kvarken:

Sydlig vind 17-21 m/s. I natt avtar vinden, från i morgon bitti 12-16 m/s. Tidvis regn.

Bottenviken:

Sydlig vind 15-19 m/s. I natt avtar vinden, från i morgon bitti 12-16 m/s. Snöfall eller regn och tidvis dålig sikt.

Saimen:

Sydlig vind 8-12 m/s. Till en början god sikt, från i natt lokalt snöfall eller snöblandat regn.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 24.10.2014 kl. 19.10

Utsikterna från lördag kväll till söndag kväll:

Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Vind mellan syd och väst, sannolikheten för hård vind 30 procent.

Bottniska viken:

Vind mellan syd och väst, sannolikheten för hård vind på natten 30 procent, på dagen 70 procent.