Väderrapporten för sjöfarande 19.4.2018 kl. 19

En högtrycksrygg över Skandinavien rör sig till Finland. På morgonen närmar sig ett delcentrum från nordväst till Bottenviken.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Västlig till nordvästlig vind 5-8 m/s, på västra delen lokalt 10 m/s. I natt avtar nordlig till nordvästlig vind, i efternatt 3-6 m/s. På morgonen tilltar vind omkring sydväst, på eftermiddagen 7-11 m/s. Mest god sikt, på morgonen möjligen dis eller dimma.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Västerifrån tillfälligt växlande 1-5 m/s. I efternatt tilltar vind omkring sydväst, på eftermiddagen 7-11 m/s. God sikt, på morgonen västerifrån möjligen dis eller dimma.

Bottenhavet:

Nordvästlig vind 5-8 m/s. I natt västerifrån tillfälligt växlande 1-5 m/s. I efternatt vind omkring sydväst åter 5-8 m/s. På dagen avtar vinden. God sikt, på morgonen västerifrån möjligen dis eller dimma.

Kvarken och Bottenviken:

Vind småningom tilltar som vrider till omkring syd, på morgonen 6-10 m/s. På eftermiddagen avtar vinden. I natt regn, på morgonen möjligen dis eller dimma.

Saimen:

Vind omkring nordväst 2-6 m/s. Från i efternatt växlande 0-3 m/s. På eftermiddagen vind omkring syd 3-7 m/s. Mest god sikt, på morgonen möjligen dis eller dimma.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 19.4.2018 kl. 19

Utsikterna från fredag kväll till lördag kväll:

Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Vind omkring sydväst under 14 m/s. På natten vrider vind till omkring nordväst. På lördag på Finska viken sannolikheten för hård 20 procenten.

Bottenhavet och Kvarken:

Vind omkring nord som tilltar, från natten under 14 m/s.

Bottenviken:

Mest svag vind.

Meteorolog 24 h

Aktuella väderutsikter för Finland och utomlands

Ring 0600 1 0600

(3,85 €/min + lsa)