Väderrapporten för sjöfarande 26.7.2014 kl. 12.45

Ett högtryck befinner sig över Baltikum. Ett litet lågtryck befinner sig strax norr om Bottenviken.

Utsikterna fram till i morgon middag:

Finska viken:

Vind omkring sydväst 2-6 m/s. På dagen vid kusten sjöbris. Mest god sikt.

Östra delen av norra Östersjön, Skärgårdshavet:

Växlande 1-5 m/s. Mest god sikt.

Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav:

Sydlig till sydostlig vind 2-6 m/s, på Ålands hav lokalt upp till 8 m/s. Mest god sikt.

Bottenhavet:

Sydlig till sydvästlig vind 2-6 m/s, i morgon 4-8 m/s. På dagen vid kusten sjöbris. God sikt.

Kvarken, södra Bottenviken:

Sydlig till sydvästlig vind 5-10 m/s. Mest god sikt.

Norra Bottenviken:

Sydlig till sydvästlig vind 5-10 m/s. I kväll växlande 2-6 m/s. Från i natt ostlig till nordostlig vind 3-8 m/s. Lokala regn- eller åskskurar.

Saimen:

Mest vind mellan syd och väst 1-4 m/s. Lokala regn- eller åskskurar, i natt lokalt dis eller dimma.