Väderrapporten för sjöfarande 21.10.2016 kl. 6

Varning för hård vind:

Västra Finska viken och Norra Östersjön:

Ostlig till sydostlig vind på natten 14 m/s.

Meddelande för båtförare:

Östra Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Ostlig till sydostlig vind på natten 12 m/s.

Varning för lågt vattenstånd: Havsvattenståndet på Finska viken, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken är lågt.

Ett starkt högtrycksrygg sträcker sig från norra Ryssland till Finland.

Utsikterna fram till i morgon bitti:

Östra Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Ostlig till sydostlig vind 6-10 m/s. I kväll tilltar vinden, på natten 8-12 m/s. Mest god sikt.

Västra Finska viken och norra Östersjön:

Ostlig till sydostlig vind 8-12 m/s. I kväll tilltar vinden, på natten 10-14 m/s. Mest god sikt.

Kvarken och Bottenviken:

Vind mellan syd och ost 3-7 m/s. Mest god sikt.

Saimen:

Växlande 0-4 m/s. I kväll tilltagande vind omkring sydost, på natten 3-7 m/s. Mest god sikt.