Väderrapporten för sjöfarande 27.11.2015 kl. 19

Stormvarning: Norra Östersjön:

Sydvästlig storm på dagen 21 m/s.

Varning för hård vind:

Västra Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Sydvästlig vind 18 m/s.

Östra Finska viken, Kvarken och Bottenviken:

Sydvästlig vind 16 m/s.

Varning för högt vattenstånd:

Havsvattenståndet på Kvarken och Bottenviken är högt.

Varning för sjögång:

På Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet förekommer svår sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter.

Ett djupt lågtryck över Norska havet rör sig mot nordost. Ett högtryck ligger sydost om Finland.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Östra Finska viken:

Sydvästlig vind 11-16 m/s. Lokalt något regn.

Västra Finska viken och norra Östersjön:

Sydvästlig vind 13-18 m/s, på dagen på norra Östersjön upp till 21 m/s. Lokalt något regn.

Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Sydvästlig vind 11-16 m/s, från i natt 13-18 m/s. Lokalt något regn.

Kvarken och Bottenviken:

Sydvästlig vind 11-16 m/s. På eftermiddagen avtar vinden småningom. I morgon tidvis regn eller blötsnö.

Saimen:

Sydvästlig vind 7-12 m/s. Tidvis något regn.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 27.11.2015 kl. 19

Utsikterna från lördag kväll till söndag kväll:

Finska viken:

Sydlig till västlig vind, på natten sannolikheten för hård vind 80 procent, på dagen under 14 m/s.

Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken:

Sydlig till västlig vind, på natten under 14 m/s, på dagen sannolikheten för hård vind 80 procent.