Väderrapporten för sjöfarande 22.5.2015 kl. 21.50

Varning för hård vind:

Bottniska viken:

Sydlig till sydvästlig vind 16 m/s.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Sydlig till sydvästlig vind 14 m/s.

Meddelande för båtförare:

Finska viken och norra Saimen:

Sydlig till sydvästlig vind 12 m/s.

Varning för sjögång:

På norra Bottenviken förekommer måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter.

Ett lågtryck över Norska havet rör sig sakta österut.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Vind omkring sydväst 4-8 m/s. I natt tilltar vinden, i efternatt eller i morgon bitti 7-12 m/s. God sikt, i morgon tidvis regn.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Vind omkring sydväst 10-14 m/s. På förmiddagen avtagande, på dagen 5-9 m/s. På natten västerifrån regn, från dagen god sikt.

Bottniska viken:

Sydlig till sydvästlig vind 11-16 m/s. I morgon bitti västlig till sydvästlig vind 8-12 m/s. På eftermiddagen i södra Bottenhavet 4-8 m/s. På förnatten västerifrån regn. På eftermiddagen mest god sikt.

Saimen:

Sydlig till sydvästlig vind 5-8 m/s, i morgon bitti 7-10 m/s, i norra del upp till 12 m/s. God sikt, på dagen västerifrån regn.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 22.5.2015 kl. 19.10

Utsikterna från lördag kväll till söndag kväll:

Finska viken:

Vind omkring väst under 10 m/s.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Mest sannolikt svag vind.

Bottniska viken:

På natten vind omkring väst under 14 m/s, på dagen vind mellan syd och väst under 10 m/s.