Väderrapporten för sjöfarande 19.8.2017 kl. 12

Varning för hård vind:

Norra Bottenviken:

Sydvästlig vind, i morgon 19 m/s.

Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken:

Sydvästlig vind, i morgon 17 m/s.

Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Sydlig vind 15 m/s.

Meddelande för båtförare:

Finska viken:

Sydlig till sydvästlig vind 12 m/s.

Meddelande för båtförare:

Finska viken och södra Saimen:

Åskbyar.

Varning för sjögång:

På norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken förekommer måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter.

Ett fördjupande delcentrum rör sig längs Sveriges östkust norrut.

Utsikterna fram till i morgon eftermiddag:

Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Vind omkring syd 11-15 m/s. Senare i eftermiddag söderifrån avtagande sydvästlig vind, i kväll 8-12 m/s. Från i morgon bitti dock på södra Bottenhavet åter 10-14 m/s. Från sydväst god sikt, men ännu till en början på många håll regn, som lokalt är riklig.

Norra Bottenhavet och Kvarken:

Tilltagande vind omkring ost, söderifrån 8-12 m/s. I kväll söderifrån sydvästlig vind 12-15 m/s, från förnatten i Kvarken tidvis upp till 17 m/s. Från i morgon bitti också på norra Bottenhavet. Söderifrån regn, som lokalt är riklig. I kväll söderifrån god sikt.

Bottenviken:

Tilltagande ostlig vind, i kväll 8-12 m/s. Från i natt sydvästlig vind 11-15 m/s. I morgon från förmiddagen 14-17 m/s, på norra delen upp till 19 m/s. Söderifrån regn, som lokalt är riklig. I natt söderifrån god sikt.