Väderrapporten för sjöfarande 28.11.2014 kl. 19.10

Ett högtryck, som sträcker sig från västra Ryssland till södra Finland, förstärks något.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Vind omkring sydväst 4-8 m/s. På dagen växlande 1-5 m/s. Disigt, något regn eller blötsnö.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Vind omkring syd 3-7 m/s. Disigt, något regn eller blötsnö.

Södra Bottenhavet:

Tilltagande sydlig till sydvästlig vind, från i natt 5-9 m/s. Lokalt dis eller dimma.

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken:

Sydvästlig vind 7-12 m/s. Lokalt dis.

Saimen:

Vind omkring syd 1-5 m/s. Dis eller dimma, lokalt något regn eller snöfall.