Väderrapporten för sjöfarande 1.4.2015 kl. 12.45

Ett lågtryck omkring Lofoten rör sig mot nordost. Ett annat lågtryck över södra Baltikum rör sig sakta till nordost mot Ladoga.

Utsikterna fram till i morgon middag:

Östra Finska viken:

Ostlig till nordostlig vind 6-10 m/s. Lokalt dis eller dimma, från i kväll regn eller snöfall.

Västa Finska viken och östra delen av norra Östersjön:

Något tilltangade ostlig till nordostlig vind, senare på eftermiddagen 8-12 m/s. I natt vrider vinden till mellan nord och nordost. Lokalt dis eller dimma, från i kväll lokalt regn eller snöfall.

Västra delen av Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Småningom tilltagande till mellan nord och nordost vridande vind, på kvällen 3-7, i morgon bitti 6-10 m/s. Mest god sikt.

Norra Bottenhavet och Kvarken:

Vind omkring syd 4-8 m/s. I natt varierande vind 1-5 m/s. På morgonen något tilltagande nordlig vind, på förmiddagen 3-7 m/s. Mest god sikt.

Bottenviken:

Sydlig till sydvästlig vind 8-12 m/s. På kvällen avtar vinden, på natten 3-7 m/s. På morgonen vrider vinden till omkring ost. Mest god sikt.

Saimen:

Till omkring ost vridande vind 2-5 m/s. I kväll tilltar vinden något, i natt ostlig till nordostlig vind 4-8 m/s. Lokalt dis, i natt söderifrån snöfall eller snöblandat regn.