Väderrapporten för sjöfarande 6.10.2015 kl. 19

Meddelande för båtförare:

Norra Östersjön:

Ostlig vind 11 m/s.

Ett högtryck befinner sig över Fennoskandien.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Nordostlig vind 6-10 m/s, från i morgon bitti 4-8 m/s. På dagen vind omkring nord. Mest god sikt.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Ostlig till nordostlig vind 5-9 m/s, på Norra Östersjön lokalt 11 m/s. Från i natt ostlig till sydostlig vind, på på dagen 3-7 m/s. God sikt.

Bottenhavet och Kvarken:

Ostlig till sydostlig vind 4-8 m/s, i Kvarken 2-6 m/s. Från i natt sydlig till sydostlig vind, på dagen även på Bottenhavet 2-6 m/s. God sikt.

Bottenviken:

Varierande vind 1-5 m/s. På dagen vind omkring ost. Mest god sikt.

Saimen:

Nordlig vind 4-8 m/s. Mest god sikt.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 6.10.2015 kl. 19

Utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll:

Finska viken och Norra Östersjön:

Vind mellan nord och ost under 10 m/s.

Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken:

Vind mellan syd och ost under 10 m/s.

Bottenviken:

Sannolikt svag vind.