Väderrapporten för sjöfarande 29.1.2015 kl. 21.50

Varning för hård vind:

Norra Östersjön:

Sydlig till sydostlig vind 15 m/s.

Ett lågtrycksområde sträcker sig från Norska havet till Finland.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Östra Finska viken:

Avtagande syd till sydost vridande vind, från i efternatt 5-9 m/s. Tidvis snöfall eller snöblandat regn.

Västra Finska viken:

Sydlig till sydostlig vind 8-13 m/s. Tidvis snöblandat regn eller regn.

Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet:

Småningom syd till sydost vridande vind 8-13 m/s, på norra Östersjön tidvis upp till 15 m/s. Tidvis snöblandat regn eller regn.

Bottenhavet:

Avtagande sydlig till sydostlig vind, från i efternatt 8-13 m/s. Tidvis snöblandat regn eller regn.

Kvarken, Bottenviken:

Vind omkring sydost 7-11 m/s. I morgon på dagen på Bottenviken 4-8 m/s. Tidvis snöfall eller regn.

Saimen:

Vind omkring syd 3-7 m/s. Tidvis snöfall.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 29.1.2015 kl. 19.10

Utsikterna från fredag kväll till lördag kväll:

Östra Finska viken, Kvarken och Bottenviken:

Vind omkring sydost under 14 m/s.

Västra Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Ostlig till sydostlig vind, sannolikheten för hård vind 30 procent.