Väderrapporten för sjöfarande 31.10.2014 kl. 8.10

Ett lågtryck nordost om Finland rör sig österut. En högtrycksrygg närmar sig Finland från väst.

Utsikterna fram till i morgon bitti:

Finska viken:

Västlig till nordvästlig vind 6-10 m/s. Från i kväll till nord vridande vind 3-7 m/s. Mest god sikt.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Västlig till nordvästlig vind 4-8 m/s. I kväll avtar vinden, i natt växlande 1-5 m/s. God sikt.

Bottenhavet och Kvarken:

Nordlig till nordvästlig vind 6-10 m/s. I kväll avtagande till ost vridande vind, i natt 2-6 m/s. Mest god sikt.

Bottenviken:

Vind omkring nord 4-8 m/s. I natt avtagande nordlig till nordostlig vind, på efternatten 1-5 m/s. Mest god sikt.

Saimen:

Västlig till nordvästlig vind 4-8 m/s. I kväll vrider vinden till nord och i natt avtar något. Mest god sikt.