Väderrapporten för sjöfarande 22.9.2014 kl. 21.50

Varning för hård vind:

Norra Östersjön västra delen, Ålands hav och södra Bottenhavet:

Nordlig till nordostlig vind 19 m/s.

Västra Finska viken, norra Östersjön östra delen, Skärgårdshavet och norra Bottenhavet:

Nordlig till nordostlig vind 17 m/s.

Östra Finska viken, Kvarken, södra Bottenviken och Saimen:

Nordlig till nordostlig vind 15 m/s.

Meddelande för båtförare:

Norra Bottenviken:

Nordlig till nordostlig vind 13 m/s.

Varning för sjögång: På norra Östersjön, Ålands hav och Bottenhavet förekommer måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter.

Varning för lågt vattenstånd: Havsvattenståndet är lågt på norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken.

Ett lågtryck med centrum över Norra Östersjön rör sig sakta österut.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Tilltagande vind som vrider och blir nordlig till nordostlig, från i natt 11-15 m/s, på västra Finska viken lokalt 17 m/s. Tidvis regn.

Östra delen av Norra Östersjön, Skärgårdshavet och norra Bottenhavet:

Nordlig till nordostlig vind 12-17 m/s, från efternatten 10-14 m/s. Tidvis regn.

Västra delen av Norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet:

Nordlig till nordostlig vind 14-19 m/s. Vinden avtar småningom, från i morgon bitti 10-14 m/s. Tidvis regn.

Kvarken och södra Bottenviken:

Nordlig till nordostlig vind 10-15 m/s. Lokalt regnskurar.

Norra Bottenviken:

Nordlig till nordostlig vind 8-13 m/s. Lokalt regnskurar.

Saimen:

Nordlig till nordostlig vind 6-10 m/s. Vinden tilltar småningom, från i natt 10-15 m/s. Tidvis regn, i natt i norra delen lokalt snöblandat regn.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 22.9.2014 kl. 19.10

Utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll:

Östra Finska viken:

Nordlig till västlig vind, på natten sannolikheten för hård vind 30 procent, på dagen under 14 m/s.

Västra Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken:

På natten nordlig till västlig vind under 14 m/s. På dagen vind som vrider och blir sydlig till västlig under 10 m/s.

Bottenviken:

Nordlig till västlig vind under 14 m/s.