Väderrapporten för sjöfarande 21.10.2016 kl. 12

Varning för hård vind:

Västra Finska viken och Norra Östersjön:

Ostlig till sydostlig vind 14 m/s.

Meddelande för båtförare:

Östra Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Ostlig till sydostlig vind 12 m/s.

Varning för lågt vattenstånd: Havsvattenståndet på Finska viken, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken är lågt.

Ett starkt högtrycksrygg sträcker sig från norra Ryssland till Finland.

Utsikterna fram till i morgon eftermiddag:

Östra Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Ostlig till sydostlig vind 6-10 m/s. I kväll tilltar vinden något, från i natt 7-12 m/s. Mest god sikt.

Västra Finska viken och Norra Östersjön:

Ostlig till sydostlig vind 8-12 m/s. I kväll tilltar vinden något, från i natt 9-14 m/s. Mest god sikt.

Kvarken och Bottenviken:

Vind mellan syd och ost 3-7 m/s. I Kvarken i morgon ostlig till sydostlig vind 5-9 m/s. Mest god sikt.

Saimen:

Vind omkring ost 1-5 m/s. I morgon något tilltagande ostlig till sydostlig vind, på dagen i södra delen 5-9 m/s, i norra delen 3-7 m/s. Mest god sikt.