Väderrapporten för sjöfarande 30.6.2015 kl. 22

Meddelande för båtförare:

Norra Östersjön östra delen och Skärgårdshavet:

Nordvästlig vind 11 m/s.

Ett mindre lågtryck över mellersta Finland rör sig sakta österut. En högtrycksrygg förstärks i morgon västerifrån.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Sydvästlig vind 5-10 m/s. I natt vrider vinden till nordväst. På dagen avtar vinden något. Lokalt regnskurar.

Norra Östersjön östra delen och Skärgårdshavet:

Något tilltagande nordvästlig vind, från i natt 7-11 m/s. God sikt.

Norra Östersjön västra delen och Ålands hav:

Nordlig till nordvästlig 4-8 m/s. På eftermiddagen växlande 1-5 m/s. God sikt.

Bottenhavet:

Nordlig till nordvästlig vind 6-10 m/s. I morgon bitti avtar vinden något. God sikt.

Kvarken och Bottenviken:

Avtagande nordlig vind, i morgon bitti växlande 1-5 m/s. På eftermiddagen något tilltagande sydvästlig vind. God sikt.

Saimen:

Växlande 1-5 m/s. I morgon bitti tilltagande nordlig vind, på dagen 6-10 m/s. Regnskurar, möjligen äska, på natten lokalt även dis eller dimma.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 30.6.2015 kl. 19.10

Utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll:

Finska viken:

På natten vind omkring nord, under 10 m/s. På dagen vrider vinden och blir omkring väst, under 10 m/s.

Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

På natten mest sannolikt svag vind, på dagen tilltagande vind mellan syd och väst, under 10 m/s.

Kvarken och Bottenviken:

Vind mellan syd och väst, under 10 m/s.