Väderrapporten för sjöfarande 24.1.2017 kl.12

Stormvarning: Bottenviken:

I morgon sydlig till sydvästlig storm 21 m/s.

Bottenhavet och Kvarken:

I morgon sydlig till sydvästlig vind 17 m/s.

Ett högtryck över norra Skandinavien rör sig mot sydost. Ett lågtrycksdelcentrum söder om Island fördjupas och rör sig mot Ishavet.

Utsikterna fram till i morgon eftermiddag:

Finska viken och östra delen av Norra Östersjön:

Nordlig till nordostlig vind 6-11 m/s. På eftermiddagen avtar vinden, i natt vind omkring ost 3-6 m/s. I morgon bitti något tilltagande sydlig vind. God sikt.

Västra delen av Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Avtagande vind omkring nord, till en början 4-9 m/s. På kvällen ostlig till nordostlig vind 3-7 m/s. På natten vrider vinden till syd och börjar i morgon bitti tillta, på förmiddagen 7-12 m/s. Mest god sikt.

Bottniska viken:

Nordostlig vind 2-6 m/s. På kvällen vrider vinden till syd och börjar tillta, på natten 9-13 m/s. I morgon bitti fortfarande tilltagande sydlig till sydvästlig vind, på dagen 13-17 m/s, på Bottenviken 16-21 m/s. Mest god sikt, i morgon lokalt snöfall.

Saimen:

Avtagande nordlig till nordostlig vind, senare på kvällen och natten växlande 0-4 m/s. Från i morgon bitti något tilltagande sydlig vind. God sikt.