Väderrapporten för sjöfarande 21.12.2014 kl. 8.10

Varning för hård vind:

Norra Östersjön östra delen och södra Bottenhavet:

Nordvästlig vind 17 m/s.

Finska viken, norra Östersjön västra delen, Ålands hav, Skärgårdshavet och norra Bottenhavet:

Nordvästlig vind 14 m/s.

Varning för nedisning av fartyg:

Måttlig nedisning på Bottenviken.

Ett lågtryck med centrum över Vita havet avtar.

Utsikterna fram till i morgon bitti:

Finska viken:

Vind omkring nordväst 7-11 m/s. På eftermiddagen 10-14 m/s, på natten avtar vinden och blir omkring väst. På dagen snöbyar.

Östra delen av norra Östersjön och södra Bottenhavet:

Nordvästlig vind 12-17 m/s. På kvällen och natten avtar vinden, i morgon bitti sydlig till sydostlig vind 7-11 m/s. På dagen snöbyar.

Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och norra Bottenhavet:

Nordvästlig vind 10-14 m/s. På natten avtar vinden och vrider till omkring syd. Lokalt snöbyar.

Kvarken och Bottenviken:

Nordlig till nordvästlig vind 8-12 m/s. På natten avtar vinden och vrider till nordost. Tidvis snöfall.

Saimen:

Nordvästlig vind 4-8 m/s, på natten avtar vinden något. Tidvis snöfall.