Väderrapporten för sjöfarande 28.8.2016 kl. 12

Varning för hård vind:

Östra Finska viken:

Ostlig till sydostlig vind 15 m/s.

Meddelande för båtförare:

Västra Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Ostlig till sydostlig vind 13 m/s.

Ett svagt högtryck förstärks tillfälligt över Finland. Ett lågtryck väster om Danmark rör sig sakta mot södra Sverige.

Utsikterna fram till i morgon eftermiddag:

Finska viken:

Vind omkring väst 2-6 m/s. I natt sydostlig vind 4-8 m/s. På förmiddagen 9-13 m/s, på dagen på östra del 11-15 m/s. God sikt, i efternatt från väst regn, på dagen lokalt åska.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Vind mellan nord och ost 2-6 m/s. I kväll tilltagande till omkring ost vridande vind, i natt 5-9 m/s. I morgon bitti eller på förmiddagen 9-13 m/s. God sikt, i förnatt från sydväst regn och från i morgon bitti lokalt åska.

Södra Bottenhavet Vind av varierande riktning 1-5 m/s. På natten vind omkring ost 3-7 m/s. I morgon bitti tilltagande, på förmiddagen 6-10 m/s, i områdets södra del på dagen upp till 13 m/s. God sikt, i morgon i söder regn.

Norra Bottenhavet och Kvarken:

Vind av varierande riktning 1-5 m/s. I morgon på dagen vind omkring ost 3-7 m/s. God sikt.

Bottenviken:

Till sydväst vridande vind 4-8 m/s. I morgon på förmiddagen till sydostlig vridande vind. God sikt.

Saimen:

Avtagande nordvästlig vind, till en början 5-9 m/s, på eftermiddagen 3-7 m/s. Senare på kvällen varierande vind 1-4 m/s. I morgon bitti sydostlig vind 3-7 m/s. God sikt, i morgon på dagen i söder regn.