Väderrapporten för sjöfarande 30.9.2014 kl. 21.50

Meddelande för båtförare:

Finska viken och Södra Saimen:

Nordlig till nordvästlig vind 11 m/s.

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken:

Sydlig till sydvästlig vind 11 m/s.

Ett högtryck förstärks västerifrån till Finland.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Nordlig till nordvästlig vind 7-11 m/s. I natt avtagande nordlig till nordostlig vind, från i morgon bitti 1-5 m/s. På dagen växlande. God sikt.

Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Nordlig till nordvästlig vind 5-9 m/s. Vinden avtar, i natt växlande 1-5 m/s. På dagen sydlig till sydvästlig vind, senare på eftermiddagen 5-9 m/s. God sikt.

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken:

Nordlig till nordostlig vind 5-9 m/s. Vinden avtar, i natt växlande 1-5 m/s. På förmiddagen tilltagande sydlig till sydvästlig vind, senare på eftermiddagen 7-11 m/s. God sikt.

Saimen:

Nordlig till nordvästlig vind 5-9 m/s, i södra delen lokalt 11 m/s. I natt avtar vinden, från i morgon bitti 1-5 m/s. På eftermiddagen vrider vinden till väst. God sikt.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 30.9.2014 kl. 19.10

Utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll:

Finska viken:

Vind mellan syd och väst under 10 m/s, på dagen under 14 m/s.

Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Vind mellan syd och väst under 14 m/s. På eftermiddagen avtagande vind omkring väst.

Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken:

Vind mellan syd och väst, sannolikheten för hård vind 30 procent. På eftermiddagen avtagande vind omkring väst.