Väderrapporten för sjöfarande 25.7.2016 kl. 19

Ett omfattande lågtryck ligger över Nordatlanten. Ett högtryck befinner sig sydost om Finland.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Till en början västlig till sydvästlig vind 3-7 m/s. Från i natt vind av varierande riktning 2-5 m/s, på dagen vid kusten möjligen sjöbris. God sikt.

Norra Östersjön:

Sydlig till sydvästlig vind 3-6 m/s. På natten vrider vinden mot sydost och tilltar något, på dagen 4-8 m/s. På eftermiddagen vind omkring syd. God sikt.

Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Vind omkring syd 4-8 m/s. I morgon på dagen tilltar vinden något, på eftermiddagen 6-10 m/s. God sikt.

Kvarken och Bottenviken:

Sydlig till sydvästlig vind 6-10 m/s. God sikt.

Saimen:

Vind av varierande riktning 1-4 m/s. På morgonen lokalt dis eller dimma, på dagen lokalt regn- eller åskskurar.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 25.7.2016 kl. 19

Utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll:

Finska viken:

På natten svag vind, på dagen vind omkring väst under 10 m/s.

Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Vind omkring syd under 10 m/s. På onsdagen sydlig till västlig vind.

Kvarken och Bottenviken:

Vind omkring syd under 10 m/s.