Väderrapporten för sjöfarande 30.7.2014 kl. 21.50

Varning för hård vind:

Kvarken och Bottenviken:

Sydlig till sydvästlig vind 14 m/s.

Meddelande för båtförare:

Bottenhavet:

Sydlig vind 11 m/s.

Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken:

Åskbyar.

Varning för sjögång: På norra Bottenviken förekommer i morgon måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter.

Ett högtryck ligger öster om Kola halvön. Ett lågtrycksområde över Norska havet rör sig mot nordost.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Sydlig till sydostlig 3-7 m/s. I morgon bitti något tilltagande vind omkring syd, på förmiddagen 6-10 m/s. Lokalt regn- och åskskurar, möjligen dimma.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Vind omkring syd 5-10 m/s. På natten vrider vinden till omkring sydväst. Lokalt regn- eller åskskurar, möjligen dis.

Bottenhavet:

Vind omkring syd 6-11 m/s. I morgon bitti vrider vinden till sydväst. Lokalt regn- eller åskskurar.

Kvarken och Bottenviken:

Tilltagande vind omkring syd, på natten 8-12 m/s, från förmiddagen upp till 14 m/s. Lokalt regn- eller åskskurar.

Saimen:

Sydostlig vind 4-8 m/s. På förmiddagen vrider vinden mot syd och tilltar något, på eftermiddagen lokalt upp till 11 m/s. Lokalt regn- eller åskskurar, i natt lokalt dis eller dimma.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 30.7.2014 kl. 19.10

Utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll:

Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Västlig till sydvästlig vind under 14 m/s.

Kvarken och Bottenviken:

Avtagande sydvästlig vind, sannolikheten för hård vind 20 procent. På morgonen nordlig till västlig vind under 10 m/s. På dagen vrider vinden till sydväst.