Väderrapporten för sjöfarande 29.9.2016 kl. 19

Stormvarning: Västra Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet:

Sydvästlig storm 21 m/s.

Varning för hård vind:

Östra Finska viken, Ålands hav och Bottenhavet:

Vind omkring sydväst 19 m/s.

Kvarken:

Vind omkring syd 19 m/s.

Bottenviken:

Vind omkring sydost 19 m/s.

Saimen:

Sydlig vind 14 m/s.

Varning för sjögång:

På Finska viken, norra Östersjön, Skärgårdshavet och Bottenhavet förekommer svår sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter.

På Ålands hav, Kvarken och Bottenviken förekommer måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter.

Ett djupt lågtryck i trakten av Bottenviken rör sig norr mot Lappland. Vinden tilltar och blir lokalt stormig.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Sydlig till sydvästlig, senare i kväll sydvästlig vind 15-19 m/s, i morgon bitti på västra delen upp till 21 m/s. På eftermiddagen något avtagande vind. Västerifrån regnskurar, möjligen åska.

Norra Östersjön och Skärgårdshavet:

Sydvästlig vind 15-19 m/s, i natt upp till 21 m/s. I morgon bitti avtar vinden något, på dagen västlig till sydvästlig vind 13-17 m/s. Regnskurar, möjligen åska.

Ålands hav och Bottenhavet:

Sydvästlig vind 15-19 m/s. I morgon bitti avtar vinden något, på dagen västlig till sydvästlig vind 12-16 m/s. Regnskurar, på Bottenhavet möjligen åska.

Kvarken:

Vind omkring syd 14-19 m/s. Under natten avtar vinden samt vrider till sydväst, i morgon bitti 7-10 m/s. På dagen tilltar vinden åter, på eftermiddagen 11-14 m/s. Tidvis regn, möjligen åska.

Bottenviken:

Vind omkring sydost 12-16, i natt upp till 19 m/s. I efternatt avtar vinden samt vrider till sydväst, från i morgon bitti 10-14 m/s. Västerifrån regn.

Saimen:

Tilltagande vind omkring syd, i natt 10-14 m/s. I morgon bitti avtar vinden något samt vrider till sydväst, på dagen 7-11 m/s. Västerifrån regn.