Väderrapporten för sjöfarande 29.5.2015 kl. 19.10

Varning för hård vind:

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Ostlig till sydostlig vind 14 m/s.

Meddelande för båtförare:

Västra Finska viken:

Ostlig vind 12 m/s.

Bottniska viken:

Vind omkring syd 12 m/s.

Ett högtryck förstärks söderifrån till Finland. Ett lågtryck rör sig i morgon mot nordost över södra Skandinavien.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Vind omkring sydväst 4-8 m/s. I morgon bitti tillfälligt växlande 2-6 m/s. På dagen tilltagande ostlig vind, från eftermiddagen 5-9 m/s, på västra Finska viken lokalt 12 m/s. I natt lokalt dis.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Sydlig till sydvästlig vind 8-12 m/s. I natt avtar vinden, på morgonen 5-9 m/s. På dagen tilltagande ostlig till sydostlig vind, från eftermiddagen 9-14 m/s. Mest god sikt, på dagen lokalt regn.

Bottenhavet och Kvarken:

Vind omkring syd 8-12 m/s. I natt avtar vinden något, i morgon bitti 4-8 m/s. På södra Bottenhavet från eftermiddagen sydostlig vind 6-10 m/s. Mest god sikt.

Bottenviken:

Tilltagande vind omkring syd, i natt 8-12 m/s. På dagen avtar vinden, på eftermiddagen sydvästlig vind 5-9 m/s. Till en början regnskurar, annars mest god sikt.

Saimen:

Vind omkring syd 3-6 m/s. I natt vrider vinden till sydväst och avtar, från i morgon bitti växlande 1-4 m/s. I kväll tidvis regn, i natt lokalt dis, möjligen dimma.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 29.5.2015 kl. 19.10

Utsikterna från lördag kväll till söndag kväll:

Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Sydlig till ostlig vind, på natten sannolikheten för hård vind 30 procent. På dagen vrider vinden till mellan syd och väst samt blir under 14 m/s.

Kvarken och Bottenviken:

Vind omkring ost under 14 m/s, på dagen avtagande till syd vridande vind mest under 10 m/s.