Väderrapporten för sjöfarande 27.4.2015 kl. 8.10

Ett mindre lågtryck över Bottenviken rör sig norrut.

Utsikterna fram till i morgon bitti:

Finska viken:

Sydvästlig vind 3-7 m/s. Från i kväll ostlig till sydlig vind 5-9 m/s, i natt på östra delen lokalt 12 m/s. Till en början dis eller dimma, söderifrån regn.

Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Sydlig eller sydvästlig vind 4-8 m/s. Från i natt västlig till nordlig vind. Lokalt dis, i områdets södra del tidvis regn.

Norra Bottenhavet och Kvarken:

Vind av varierande riktning 2-6 m/s. Lokalt dis eller dimma.

Bottenviken:

Ostlig till sydlig vind 7-11 m/s. I eftermiddag sydvästlig vind 3-7 m/s. Från i kväll vind av varierande riktning. Lokalt dis eller dimma.

Saimen:

Sydlig till sydostlig vind 2-6 m/s. Till en början dis eller dimma, söderifrån regn.