Väderrapporten för sjöfarande 29.4.2017 kl. 12

Stormvarning: Finska viken:

Ostlig till nordostlig storm 21 m/s.

Norra Östersjön östra delen:

Nordlig till nordostlig storm 21 m/s.

Varning för hård vind:

Norra Östersjön västra delen, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Nordlig vind 17 m/s.

Kvarken och Bottenviken:

Nordlig till nordostlig vind 15 m/s.

Södra Saimen:

Ostlig till nordostlig vind 15 m/s.

Varning för sjögång:

På Finska viken och norra Östersjön östra delen förekommer på eftermiddagen svår sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter.

Varning för lågt vattenstånd: Havsvattenståndet förväntas sjunka på östra Finska viken och bli lågt på kvällen.

Ett djupt lågtryck kommer söderifrån in över landets södra och mellersta delar.

Utsikterna fram till i morgon eftermiddag:

Finska viken:

Tilltagande ostlig till nordostlig vind, senare i eftermiddag 16-21 m/s. Senare i kväll avtar vinden och vrider till syd, på natten 7-12 m/s. I morgon bitti tilltagande sydvästlig vind, i morgon på dagen 10-15 m/s. Regn eller blötsnö med lokalt dålig sikt.

Norra Östersjön:

Tilltagande nordostlig vind, senare i eftermiddag 13-17 m/s, på östra delen upp till 21 m/s. I kväll vrider vinden till nord. Från i natt i hela området nordlig till nordvästlig vind 13-17 m/s. I morgon på förmiddagen avtar vinden. Från sydost regn eller blötsnö och måttlig sikt.

Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet:

Tilltagande nordostlig vind, i kväll 10-15 m/s. I natt nordlig vind 13-17 m/s. I morgon på förmiddagen avtagande nordvästlig vind. I kväll från sydost regn eller snöfall och måttlig sikt.

Kvarken och Bottenviken:

Tilltagande vind, som blir nordlig till nordostlig, i kväll 8-13 m/s, från i natt 11-15 m/s. I natt från sydost snöfall med lokalt dålig sikt.

Saimen:

Tilltagande ostlig till nordostlig vind, senare i eftermiddag 7-12 m/s, på södra delen upp till 15 m/s. På efternatten avtar vinden tillfälligt och vrider till sydost. I morgon bitti tilltar vinden åter, i morgon på dagen sydostlig vind 7-12 m/s. Söderifrån regn eller blötsnö, i kväll också ymnigt snöfall med dåligt sikt.