Väderrapporten för sjöfarande 21.12.2014 kl. 21.50

Varning för hård vind:

Finska viken:

Västlig till nordvästlig vind 14 m/s.

Norra Östersjön östra delen, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Sydlig till sydostlig vind 14 m/s.

Varning för nedisning av fartyg:

Måttlig nedisning på norra Bottenviken.

Ett lågtryck med centrum över Vita havet utfylls småningom. Ett annat lågtryck förskjuts i morgon från väst till sydvästra sjöområden.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Västlig till nordvästlig vind 10-14 m/s. Vinden avtar småningom, i morgon bitti 3-7 m/s. På dagen tilltagande sydlig till sydostlig vind, på eftermiddagen på västra Finska viken 9-13 m/s, på östra Finska viken 5-9 m/s. Lokalt snöbyar, på dagen västerifrån mera ihållande snöfall.

Östra delen av Norra Östersjön, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Avtagande vind omkring nordväst, på efternatten 3-7 m/s. Från i morgon bitti tilltagande sydlig till sydostlig vind, på eftermiddagen 10-14 m/s. Lokalt snöbyar, i morgon regn eller snöfall.

Västra delen av Norra Östersjön och Ålands hav:

Avtagande till sydväst vridande vind, i natt 2-6 m/s. Från i morgon bitti tilltagande sydlig till sydostlig vind, på förmiddagen 8-12 m/s. På eftermiddagen vrider vinden till väst. I natt från väst regn eller snöblandat regn.

Norra Bottenhavet:

Avtagande nordlig vind, i natt växlande 1-5 m/s. Från i morgon bitti tilltagande sydostlig vind, på eftermiddagen 8-12 m/s. Lokalt snöbyar, i morgon snöfall.

Kvarken och Bottenviken:

Avtagande nordlig vind, på efternatten 3-7 m/s. På dagen vrider vinden till sydost och tilltar, på eftermiddagen 5-9 m/s. I morgon snöbyar, annars god sikt.

Saimen:

Västlig till nordvästlig vind 4-8 m/s. I natt avtar vinden, från i morgon bitti växlande 1-5 m/s. Tidvis snöfall, i morgon god sikt.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 21.12.2014 kl. 19.10

Utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll:

Finska viken:

Vind omkring ost sannolikheten för hård vind 60 procent. Från natten avtagande vind mellan nord och ost. På morgonen västerifrån vind under 10 m/s.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Vind mellan nord och väst sannolikheten för hård vind 80 procent. Från natten avtagande. På tisdagen till mellan nord och ost vridande vind mest under 10 m/s.

Bottniska viken:

Vind omkring ost under 10 m/s.