Forskning och metodutveckling

Meteorologiska institutet är en ledande expert i Finland inom många områden: meteorologi, luft kvalitet, klimatforändring, fjärranalys, hav- och arktisk forskning.

 

Målet för verksamheten vid Meteorologiska institutet är att höja säkerheten och livskvaliteten hos varje finländare. Med denna målsättning observerar Meteorologiska institutet atmosfärens fysiska egenskaper, dess kemiska sammansättning och elektromagnetiska fenomen.

Versamhetsidén är att bedriva forskning på hög internationell nivå inom meteorologi, luftkvalitet, rymdfysik, atmosfärisk fjärranalys och geomagnetism.

Observations- och forskningsresultat på hög nivå används för att utveckla tjänster som man har nytta av i dagliga livet. Märkbara exempel är t.ex. förbättringen av väderprognoser, utvecklingen av nya expert- och varningstjänster och tillämpningen av nyaste forskningsresultat.