Arktis nu - snö och havsis

Över land presenteras snö från Globsnow och på havsområdena havsis från EUMETSAT OSI-SAF.

Observation
on 23.5.2018
to 24.5.2018
fr 25.5.2018
lö 26.5.2018
sö 27.5.2018
må 28.5.2018
ti 29.5.2018
on 30.5.2018
to 31.5.2018
fr 1.6.2018
lö 2.6.2018
sö 3.6.2018
må 4.6.2018
ti 5.6.2018
on 6.6.2018
to 7.6.2018
lö 9.6.2018
sö 10.6.2018
må 11.6.2018
ti 12.6.2018
on 13.6.2018
to 14.6.2018
fr 15.6.2018
lö 16.6.2018
sö 17.6.2018
ti 19.6.2018
Starta

Snö med vattenequivalence och havsis konsentration

Två produkter presenteras: över land Globsnow snöns vattenvärde och på havsområdena EUMETSAT OSI-SAF havsis koncentration. Förra dagens bild produceras på kvällen.

Snödata produceras på Finska Meteorologiska Institutet som en Globsnow produkt. Produktionen behöver satellitdata och synoptiska väderobservationer med snöinformation. Många länder i världen sänder inte dessa sommartid till meterologiska nätverk, så snödata finns inte alltid ('No SWE data') när det finns ingen snö. Från october finns snöinformation fram till följande sommar. På Grönland och andra istäckta landområden kan snöprodukten inte tillförlitligt beräknas (grönä områden).

Havsiskoncentrationen är en met.no produkt från EUMETSAT OSI-SAF.

Mera information på engelska:
Globsnow snöns vattenvärde SWE 
EUMETSAT OSI SAF
OSI SAF havsis koncentration