Meteorologiska institutets kontaktuppgifter

Helsingfors-Dynamicum

PB 503, 00101 Helsingfors

Besöksadress:
Erik Palméns plats 1,
00560 Helsingfors

tel. 029 539 1000

Registratorskontor
e-post: kirjaamo@fmi.fi 
tel. 029 539 2141 mobil 050 407 9003
fax  029 539 2303

e-post: förnamn.efternamn@fmi.fi

Generaldirektör
Juhani Damski tel. 029 539 2201
Assistent Joanna Saarinen tel. 029 539 2201

Kommunikation
Kommunikationsdirektör Nina Kukkurainen tel. 029 539 2121
Kommunikationsexpert Eija Vallinheimo tel. 029 539 2231
Kommunikationsexpert Heli Sariola tel. 029 539 2759
Chefredaktör för webbtjänsten Tuija Vuorinen tel. 029 539 2234

Administration
Direktör för andministration Marko Viljanen tel. 029 539 2300
Sekreterare Sirvi Nyström tel. 029 539 2198

Väder och säkerhet
Direktör för väder och säkerhet Jussi Kaurola tel.  029 539 4181
Sekreterare Karita Lesojeff tel. 029 539 3101

Väder- och säkerhetscentralen
Enhetschef Anssi Vähämäki tel. 029 539 2028
Sekreterare Ulla Backberg tel. 029 539 3816

Kundtjänster
Direktör Vesa Kurki tel. 029 539 3100
Sekreterare Auli Hurskainen tel. 029 539 2222

Serviceutveckling
Enhetschef Tarja Riihisaari tel. 029 539 4136

Produktionsystem för vädertjänster
Enhetschef Matti Keränen tel. 029 539 2535
Sekreterare Satu Kekki tel. 029 539 2501

Observation
Enhetschef Juhana Hyrkkänen tel. 029 539 3495
Sekreterare Milla Salminen tel. 029 539 5701

Forskning och utveckling
Direktör för forskning och metodutveckling Yrjö Viisanen tel. 029 539 5400
Koordinator i forskningsadministration Anna Salonen tel. 029 539 6002

Klimatforskning
Enhetschef Ari Laaksonen tel. 029 539 5530
Planerare i forskningsadministration Noora Waucomont tel. 029 539 2373

Klimatcentret
Enhetschef Hilppa Gregow tel. 029 539 3510

Forskning i atmosfärens sammansättning
Enhetschef Heikki Lihavainen tel. 029 539 5492
Planerare i forskningsadministration Heli Raitanen tel. 029 539 5412

Experttjänster
Enhetschef Harri Pietarila tel. 029 539 5432
Planerare i forskningsadministration Hanna Manninen tel. 029 539 5518

Meteorologi
Enhetschef Sami Niemelä tel. 029 539 4172
Planerare i forskningsadminstration Heidi Aaltonen tel. 029 539 5222

Havsforskning
Enhetschef Jari Haapala tel. 029 539 6406
Planerare i forskningsadministration Tiina Tamminen tel. 029 539 4155

Fjärranalys
Enhetschef Ari-Matti Harri tel. 029 539 4632
Planerare i forskningsadministration Kirsi Virolainen tel. 029 539 4147

Arktisk forskning
Enhetschef Jouni Pulliainen tel. 050 589 5821

FINNARP
Chef  Mika Kalakoski tel. 029 539 6457

6.11.2017

Fakturering

E-fakturaadress:

  • FMI 003702446647
  • OpusCapita Group 003710948874

FO nummer 0244664-7

Meteorolog 24 h

Aktuella väderutsikter för Finland och utomlands

Ring 0600 1 0600

(3,85 €/min + lsa)