Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Normalläge

ISRAPPORT 24.03.2017

Isarna driver mot sydost.

På norra Bottenviken finns det 45-70 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut finns det 20-40 cm tjock mycket tät drivis och 30-60 cm tjock kompakt drivis med vallar. Isfältet är svårforcerat och det förekommer ställvis ispress. Längre söderut 15-40 cm tjock mycket tät drivis med inslag av tjocka flak med sammanfrusen issörja.

På södra Bottenviken finns det 20-40 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastisen, norr om Ykskivi, finns 20-40 cm tjock mycket tät drivis med vallar. Vidare mot Kvarken, i det närmaste öppet vatten. Ställvis finns områden med stora grova flak.

I Kvarken finns det 20-40 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut öppet vatten.

På Bottenhavet finns det 10-40 cm tjock fastis i den inre skärgården. Längre ut öppet vatten.

På Skärgårdshavet finns det 10-30 cm tjock ruttnande fastis och tunn jämn is i den inre skärgården. Längs farlederna är det öppet vatten.

På västra Finska viken finns det 10-25 cm tjock ruttnande fastis och tunn jämn is i skärgården.

På östra Finska viken finns det 15-35 cm tjock fastis i den inre skärgården. Utanför Kotka och Fredrikshamn, ytterom fastisen, finns det 10-25 cm tjock mycket tät drivis. Öster om linjen Rankö - Schepelevski finns det 10-30 cm tjock mycket tät drivis.

Isbrytarna: Kontio, Sisu och Frej assisterar på norra Bottenviken. Otso assisterar på södra Bottenviken. Voima assisterar på östra Finska viken.

Trafikrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA över 4000 ton.
Brahestad, Kalajoki, Karleby och Jakobstad, IA över 2000 ton.
Vasa, IA och IB över 2000 ton.
Kaskö, I och II över 2000 ton.
Lovisa, Kotka och Fredrikshamn, IA och IB över 2000 ton samt IC och II över 3000 ton.

Trafiksepareringssystemet i Kvarken är tillfälligt ur bruk på grund av isförhållandena från och med den 18 februari.

Fartyg destinerade till hamnar med trafikrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00'N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 31 699 100.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen enda fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information