Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Normalläge

ISRAPPORT 24.01.2017

Isarna på Bottenviken driver långsamt mot sydäväst.

På norra Bottenviken finns det 30-50 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut 15-45 cm tjock hopskjuten mycket tät drivis, ställvis med vallar, ungefär till linjen Malören -Marjaniemi. Det finns sprickor i isfältet. Längre ut ställvis tunn drivis och nyis.

På södra Bottenviken finns det 10-30 cm tjock fastis i skärgården. Vid iskanten finns ställvis svårforcerade stampvallar. Utanför skärgården tunn drivis.

I Kvarken finns det 15-30 cm tjock fastis i den inre skärgården. Utanför Ensten finns en smal stampvall. Längre ut tunn tät drivis till Vaasa fyr.

På Bottenhavet finns det 5-25 cm tjock is i skärgården.

På Finska viken finns det 5-20 cm tjock fastis i den inre skärgården. I Viborgska viken och utanför Sankt Petersburg finns det 10-30 cm tjock mycket tät drivis ungefär till linjen Halli - Sosnovyj Bor. Längre ut mycket spridd drivis till Lövskär.

Isbrytarna: Otso, Kontio och Polaris assisterar på Bottenviken.

Trafikrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA över 2000 ton.
Brahestad och Kalajoki, IA och IB över 2000 ton samt IC och II över 3000 ton.
Karleby, Jakobstad och Vasa, I och II över 2000 ton.
Kotka och Fredrikshamn, I och II över 2000 ton.

Ändringar i trafikrestriktionerna: Minsta isklass och dödvikt som från och med den 27 januari fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Jakobstad, Karleby och Vasa, IA och IB över 2000 ton samt IC och II över 3000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med trafikrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00'N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 31 699 100.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen enda fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information