Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Normalläge

ISRAPPORT 23.04.2017

Isläget är i det närmaste oförändrat.

På norra Bottenviken finns det 45-75 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut finns det 30-60 cm tjock mycket tät drivis med vallar ungefär till linjen Kalajoki - Farstugrunden. Längre ut 5-40 cm tjock drivis av varierande täthet. Iskanten går ungefär längs linjen Ulkokalla - Nordströmsgrund.

På södra Bottenviken finns det 20-40 cm tjock rutten fastis i skärgården. Längre ut öppet vatten.

I Kvarken finns det rutten is i den inre skärgården. Längre ut öppet vatten.

På Bottenhavet är det isfritt.

På Skärgårdshavet och på västra Finska viken är det isfritt.

På östra Finska viken i den inre skärgården finns det ställvis rutten is. På Viborgska viken och utanför Primorsk finns drivis av varierande täthet. Längre ut mestadels öppet vatten.

Isbrytarna: Otso, Kontio och Polaris assisterar på Bottenviken.

Trafikrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA över 4000 ton.
Brahestad och Kalajoki, IA över 2000 ton.
Karleby, Jakobstad och Vasa, I och II över 2000 ton.

Saima kanal öppnas för trafik den 29 april, varvid minsta fordrade isklass och dödvikt är II och 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med trafikrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00'N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 31 699 100.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen enda fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information