Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Normalläge

ISRAPPORT 26.02.2017

Det bildas ny is på Bottenviken.

På norra Bottenviken finns det 45-60 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut 30-45 cm tjock sammanfrusen drivis, ställvis med vallar, ungefär till linjen Malören - Oulu 1. Ställvis finns det bristningar i isfältet, och det är ställvis svårforcerat. Vidare utåt finns en råk som löper från Skellefteåbukten till Malören och vidare via Oulu 1 till Ulkokalla. I råken finns nyis och tunn jämn is. Söder om råken finns 10-30 cm tjock mycket tät drivis med inslag av 20-40 cm tjocka flak av sammanfrusen issörja och nyis.

På södra Bottenviken finns det 15-35 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut finns först 10-30 cm tjock mycket tät drivis och sedan 5-15 cm tjock tät drivis, öppet vatten och isbildning. Utanför Karleby finns en stampvall.

I Kvarken i den inre skärgården finns det 20-40 cm tjock fastis. Längre ut 2-15 cm tjock drivis med inslag av nyis och äldre tjockare flak.

På Bottenhavet finns det 10-35 cm tjock is och nyis i skärgården. På norra Bottenhavet finns utanför fastisen ett bälte av tunn mycket tät drivis.

På Skärgårdshavet finns det 10-30 cm tjock fastis och tunn jämn is i den inre skärgården.

På västra Finska viken finns det 10-25 cm tjock fastis och tunn jämn is i skärgården.

På östra Finska viken finns det 15-35 cm tjock fastis i den inre skärgården. Längre ut finns det nyis och tunn tät drivis ungefär till linjen Varlax - Digskär - Hogland. I Viborgska viken och utanför Sankt Petersburg finns det 10-30 cm tjock tät och mycket tät drivis till longituden genom Aspö.

Isbrytarna: Polaris, Kontio, Sisu och Frej assisterar på norra Bottenviken. Otso och Thetis assisterar på södra Bottenviken. Voima assisterar på östra Finska viken.

Trafikrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA över 4000 ton.
Brahestad, IA över 2000 ton.
Kalajoki, Karleby, Jakobstad och Vasa, IA och IB över 2000 ton.
Kaskö, I och II över 2000 ton.
Lovisa, Kotka och Fredrikshamn, IA och IB över 2000 ton samt IC och II över 3000 ton.

Ändringar i trafikrestriktionerna: Minsta isklass och dödvikt som från och med den 28 februari fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Kalajoki, IA över 2000 ton.

Trafiksepareringssystemet i Kvarken är tillfälligt ur bruk på grund av isförhållandena från och med den 18 februari.

Fartyg destinerade till hamnar med trafikrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00'N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 31 699 100.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen enda fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information