Isläget

Här visar en förenklad iskarta av finska havsområden som uppdateras en gång i veckan, senast tisdag morgon. Kartan visar istäckta områden, samt den jämna isens mätta tjocklek enligt region. Dessutom visar kartan ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

Kartor som uppdateras regelbundet visar även normalsituationen (1965-1986) (medeltal) för ifrågavarande tidsperiod, föregående (senaste veckans) iskarta, fjolårets situation för motsvarande tidsperiod, samt isbrytarnas nuvarande ställning.

Mera information

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • vettä: vatten
  • normaalitilanne: normal situation
  • ahtauma: is med vallar
  • haurasta: rutten is