Varningar för det närmaste dygnet

Uppdaterad 28.7.2016 kl. 23:51

Varningar på havsområden

Inga varningar.

Varningar på landområden

Varning för skogsbrand gäller i landskapen Åland, Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland och Österbotten.

Trafikvädret på huvudvägarna

I hela landet råder normalt väglag.

Förhandsvarningar för de närmaste 2–5 dagarna

Uppdaterad 28.7.2016 kl. 23:52

Förhandsvarningar på havsområden

Inga varningar.

Förhandsvarningar på landområden

Inga varningar.

Varningar annorstädes på nätet

Meteoalarm

Trafikverket

Finlands miljöcentral (SYKE)

www.ilmanlaatu.fi

Åbo universitet

Strålsäkerhetscentralen (STUK)