Varningar för det närmaste dygnet

Uppdaterad 24.8.2016 kl. 5:18

Varningar på havsområden

Meddelande för båtförare: Bottenhavet: Sydlig vind från efternatten 11 m/s.

Varningar på landområden

Inga varningar.

Trafikvädret på huvudvägarna

I hela landet råder normalt väglag.

Förhandsvarningar för de närmaste 2–5 dagarna

Uppdaterad 24.8.2016 kl. 5:19

Förhandsvarningar på havsområden

Inga varningar.

Förhandsvarningar på landområden

Inga varningar.

Varningar annorstädes på nätet

Meteoalarm

Trafikverket

Finlands miljöcentral (SYKE)

www.ilmanlaatu.fi

Åbo universitet

Strålsäkerhetscentralen (STUK)