Varningar för det närmaste dygnet

Uppdaterad 8.12.2016 kl. 11:19

Varningar på havsområden

Varning för hård vind: Bottenviken: Nordlig vind på morgonen 14 m/s.

Varningar på landområden

Vindvarning för landområden: I följande kommuner i Lappland: Enare och Utsjoki är den nordlig till nordvästliga vinden kraftig på natten, i vindbyarna 20 m/s.

Trafikvädret på huvudvägarna

Väglaget blir dåligt på natten i följande kommuner i Lappland: Enare och Utsjoki p.g.a. snöfall och hård vind.

Fotgängarvädret

Fotgängarvädret är normalt i hela landet.

Förhandsvarningar för de närmaste 2–5 dagarna

Uppdaterad 8.12.2016 kl. 11:20

Förhandsvarningar på havsområden

Inga varningar.

Förhandsvarningar på landområden

Inga varningar.

Trafikvädret på huvudvägarna

Inga varningar.

Varningar annorstädes på nätet

Meteoalarm

Trafikverket

Finlands miljöcentral (SYKE)

www.ilmanlaatu.fi

Åbo universitet

Strålsäkerhetscentralen (STUK)