Varningar för det närmaste dygnet

Uppdaterad 29.5.2016 kl. 15:01

Varningar på havsområden

Inga varningar.

Varningar på landområden

Varning för skogsbrand gäller i följande kommuner i Lappland: Muonio och Utsjoki.

Trafikvädret på huvudvägarna

I hela landet råder normalt väglag.

Förhandsvarningar för de närmaste 2–5 dagarna

Uppdaterad 29.5.2016 kl. 15:01

Förhandsvarningar på havsområden

Inga varningar.

Förhandsvarningar på landområden

Inga varningar.

Varningar annorstädes på nätet

Meteoalarm

Trafikverket

Finlands miljöcentral (SYKE)

www.ilmanlaatu.fi

Åbo universitet

Strålsäkerhetscentralen (STUK)