Varningar för det närmaste dygnet

Uppdaterad 30.9.2016 kl. 12:14

Varningar på havsområden

Stormvarning: Finska viken: Sydvästlig storm 21 m/s. Varning för hård vind: Norra Östersjön östra delen och Skärgårdshavet: Sydvästlig vind 19 m/s. Norra Östersjön västra delen och södra Bottenhavet: Sydvästlig vind 17 m/s. Ålands hav, norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken: Sydvästlig vind 15 m/s. Meddelande för båtförare: Saimen: Sydvästlig vind 13 m/s.

Varning för sjögång: På västra Finska viken, Norra Östersjön och Skärgårdshavet förekommer svår sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. På östra Finska viken, Ålands hav och Bottenhavet förekommer måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter.

Varningar på landområden

Vindvarning för landområden: I landets södra och mellersta delar, landskapen Norra Österbotten och Kajanaland och i södra Lappland är den sydvästliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 m/s.

Trafikvädret på huvudvägarna

I hela landet råder normalt väglag.

Förhandsvarningar för de närmaste 2–5 dagarna

Uppdaterad 30.9.2016 kl. 12:13

Förhandsvarningar på havsområden

På Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet är sannolikheten på lördag 60% för hård västlig vind.

På lördag är sannolikheten 70% för måttlig sjögång på Finska viken, Norra Östersjön och Skärgårdshavet. Den signifikanta våghöjden kan överstiga 2,5 meter.

Förhandsvarningar på landområden

I hela landet frånsett landskapet Lappland är på lördag sannolikheten 40% för kraftig västlig till sydvästlig vind. Vindhastigheten kan i byarna uppgå till 15 m/s.

Varningar annorstädes på nätet

Meteoalarm

Trafikverket

Finlands miljöcentral (SYKE)

www.ilmanlaatu.fi

Åbo universitet

Strålsäkerhetscentralen (STUK)