Varningar för det närmaste dygnet

Uppdaterad 27.6.2016 kl. 5:08

Varningar på havsområden

Meddelande för båtförare: Finska viken: Vind omkring ost 12 m/s. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken: Ostlig till sydostlig vind 11 m/s. Meddelande för båtförare: Finska viken: Åskbyar.

Varningar på landområden

UV-strålningen är på dagen stark i landskapen Mellersta Finland, Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen och Mellersta Österbotten. UV-index är 6.

Trafikvädret på huvudvägarna

I hela landet råder normalt väglag.

Förhandsvarningar för de närmaste 2–5 dagarna

Uppdaterad 27.6.2016 kl. 5:08

Förhandsvarningar på havsområden

Inga varningar.

Förhandsvarningar på landområden

Inga varningar.

Varningar annorstädes på nätet

Meteoalarm

Trafikverket

Finlands miljöcentral (SYKE)

www.ilmanlaatu.fi

Åbo universitet

Strålsäkerhetscentralen (STUK)