Varningar för det närmaste dygnet

Uppdaterad 24.1.2017 kl. 14:41

Varningar på havsområden

Stormvarning: Bottenviken: Sydlig till sydvästlig storm på eftermiddagen 21 m/s. Varning för hård vind: Bottenhavet och Kvarken: Sydlig till sydvästlig vind på eftermiddagen 17 m/s.

Varning för sjögång: På Bottenviken förekommer på eftermiddagen svår sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter.

Varningar på landområden

Inga varningar.

Trafikvädret på huvudvägarna

Väglaget blir dåligt från och med efternatten i landskapen Norra Österbotten och Lappland p.g.a. isbildande duggregn, snöfall eller snöblandat regn och stigande temperatur.

Fotgängarvädret

Fotgängarvädret är normalt i hela landet.

Förhandsvarningar för de närmaste 2–5 dagarna

Uppdaterad 24.1.2017 kl. 14:42

Förhandsvarningar på havsområden

Inga varningar.

Förhandsvarningar på landområden

Inga varningar.

Trafikvädret på huvudvägarna

Inga varningar.

Varningar annorstädes på nätet

Meteoalarm

Trafikverket

Finlands miljöcentral (SYKE)

www.ilmanlaatu.fi

Åbo universitet

Strålsäkerhetscentralen (STUK)