Varningar för det närmaste dygnet

Uppdaterad 25.10.2016 kl. 23:57

Varningar på havsområden

Meddelande för båtförare: Norra Östersjön och Ålands hav: Nordlig vind 11 m/s.

Varningar på landområden

Inga varningar.

Trafikvädret på huvudvägarna

Väglaget är dåligt i landets östra del och i landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Mellersta Finland och Kajanaland p.g.a. snöfall eller snöblandat regn och tillfrysning av vägytor.

Förhandsvarningar för de närmaste 2–5 dagarna

Uppdaterad 25.10.2016 kl. 23:58

Förhandsvarningar på havsområden

På Finska viken och Norra Östersjön är sannolikheten på fredag 20% för hård sydvästlig vind.

Förhandsvarningar på landområden

Inga varningar.

Trafikvädret på huvudvägarna

Inga varningar.

Varningar annorstädes på nätet

Meteoalarm

Trafikverket

Finlands miljöcentral (SYKE)

www.ilmanlaatu.fi

Åbo universitet

Strålsäkerhetscentralen (STUK)