Väderrapporten

Väderrapporten 18.12.2014 kl. 22

I rapporten ingår varningar.

Nederbördsområden kommer in över Finland från sydväst. På många håll förekommer snöfall, i söder och väster också regn.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

I landets södra och mellersta delar:

Mulet och tidvis snöfall eller snöblandat regn, vid sydkusten och i sydväst även regn. Lokalt förekommer isbildande duggregn. I morgon förekommer på många håll regn eller snöblandat regn, medan snöfall närmast förekommer i områdets norra och östra delar. I morgon kan nederbörden vara riklig i Österbotten-trakten. Temperaturen stiger något och är i morgon mellan -1 och +5 grader, mildast är det i sydväst, kallast i Norra Karelen. Vinden är svag till måttlig och sydlig eller sydostlig.

I landets norra del:

Mest mulet och lokalt lätt snöfall. I morgon särskilt i Norra Österbotten och Kajanaland söderifrån snöfall, som lokalt kan vara ymnigt. Temperaturen är mest -2...-10, i norra Lappland -10...-20 grader. Svag vind, i morgon något tilltagande sydostlig vind.

Väderrapporten för sjöfarande 18.12.2014 kl. 22

Varning för hård vind:

Västra Finska viken och norra Östersjön:

Västlig till sydvästlig vind 14 m/s.

Ett djupt lågtryck över Island rör sig österut mot Norska havet. Ett delcentrum fördjupas i morgon över Bottniska viken.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Östra Finska viken:

Vind som småningom vrider till syd 7-12 m/s. Tidvis regn eller snöblandat regn.

Västra Finska viken och norra Östersjön:

Avtagande sydlig till sydvästlig vind, i natt 6-11 m/s. I morgon tilltagande vind som blir västlig till sydvästlig, på eftermiddagen 9-14 m/s. Tidvis regn.

Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Något avtagande sydlig till sydvästlig vind, i natt 4-9 m/s. I morgon tilltagande vind som blir västlig till sydvästlig, på eftermiddagen 7-12 m/s. Tidvis regn.

Norra Bottenhavet och Kvarken:

Sydlig eller sydostlig vind 5-10 m/s, från i natt 3-8 m/s. På dagen vrider vinden till väst. Tidvis regn eller snöfall.

Bottenviken:

Vind omkring sydost 5-10 m/s. På dagen vrider vinden till ost. Tidvis snöfall eller regn.

Saimen:

Vind som vrider till syd eller sydost 3-8 m/s. Tidvis snöfall eller regn.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 18.12.2014 kl. 19.10

Utsikterna från fredag kväll till lördag kväll:

Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Västlig vind, sannolikheten för hård vind 70 procent. På eftermiddagen avtar vinden.

Bottenhavet:

Nordlig till västlig vind, först under 14 m/s, på dagen under 10 m/s.

Kvarken och Bottenviken:

Vind omkring nord, sannolikheten för hård vind 30 procent.