Väderrapporten

Väderrapporten 12.2.2016 kl. 6

I rapporten ingår varningar.

I nästan hela landet förekommer snöfall, som är lokalt ymnigt. Mot på kvällen blir det uppehåll söderifrån.

Utsikterna fram till i morgon bitti:

I landets södra del:

Mulet och på många håll snöfall eller blötsnö. Under dagens lopp snöfallet försvagas och mot på kvällen västerifrån mestadels uppehåll. På natten spricker molntäcket lokalt upp. Temperaturen är nära noll grader. Måttlig sydlig till ostlig vind, på kvällen måttlig eller frisk sydvästlig vind.

I landets mellersta del, Norra Österbotten och Kajanaland:

Mulet och allmänt snöfall, som är tidvis ymnigt. På kvällen försvagas snöfallet, på natten från områdets södra del mest uppehåll. Temperaturen är nära noll grader. Svag eller måttlig sydlig till ostlig vind.

I Lappland:

Mest mulet och söderifrån allmänt snöfall, som är ymnigt på dagen särskilt i södra Lappland. I lappska armen mestadels uppehåll. Temperaturen stiger och blir på dagen 0...-4 grader, i norra Lappland -2...-8 grader. Tilltagande vind omkring nord, i fjällen hård vind.

Väderrapporten för sjöfarande 12.2.2016 kl. 6

Varning för hård vind:

Kvarken:

Nordlig till nordostlig vind 18 m/s.

Norra Bottenhavet och södra Bottenviken:

Nordlig till nordostlig vind 16 m/s.

Västra Finska viken:

Sydvästlig vind från på eftermiddagen 16 m/s.

Östra Finska viken och norra Östersjön östra delen:

Sydvästlig vind från på eftermiddagen 14 m/s.

Norra Östersjön västra delen och Ålands hav:

Nordvästlig vind 14 m/s.

Södra Bottenhavet:

Nordlig vind 14 m/s.

Norra Bottenviken:

Nordlig till nordostlig vind 14 m/s.

Ett fördjupande lågtryck över sydvästra Finland ligger nästan kvar.

Utsikterna fram till i morgon bitti:

Finska viken:

Sydostlig vind 9-12 m/s, på eftermiddagen vrider vinden till sydväst och tilltar något, senare på eftermiddagen och kvällen 10-14 m/s, på västra Finska viken upp till 16 m/s. På natten avtar vinden samt vrider till syd. Snöfall eller blötsnö samt tidvis dålig sikt.

Östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet:

Småningom tilltagande västlig till sydvästlig vind, från på eftermiddagen 7-12 m/s, på östra delen av norra Östersjön sydvästlig vind 11-14 m/s. Senare på kvällen börjar vinden avta. Snöfall eller blötsnö samt tidvis dålig sikt.

Västra delen av norra Östersjön och Ålands hav:

Vind omkring nordväst 9-14 m/s. På kvällen avtar vinden samt vrider till väst, på natten sydvästlig vind 7-11 m/s. Tidvis snöfall eller blötsnö samt måttlig sikt.

Bottniska viken:

Nordlig till nordostlig vind 11-14 m/s, på norra Bottenhavet och södra Bottenviken 12-16 m/s, i Kvarken upp till 18 m/s. På eftermiddagen avtar vinden samt vrider till mellan ost och nordost, på kvällen 7-12 m/s. Snöfall och tidvis dålig sikt.

Saimen:

Sydostlig vind 7-10 m/s. Tidvis snöfall samt måttlig sikt.