Väderrapporten

Väderrapporten 22.8.2018 kl. 6

Det är uppehåll i nästan hela landet i dag. I kväll drar ett nederbördsområde in över landets västra del från väst.

Utsikterna fram till i morgon bitti:

I landets västra del samt i Norra Österbotten och Kajanaland:

Klart till halvklart och uppehåll. I eftermiddag västerifrån ökar molnigheten, i natt regn eller regnskurar, i områdets södra del dock fortfarande uppehåll. Dagens högsta temperatur är 16...20, nattens lägsta 10...15 grader. Sydlig till västlig vind som tilltar.

I landets östra del:

Klart till halvklart och uppehåll. På dagen växlande molnighet. I kväll ökar molnigheten, i morgon bitti i områdets västra del regn. Dagens högsta temperatur är 15...19, nattens lägsta 10...15 grader. Måttlig vind omkring väst, i kväll svag eller måttlig sydlig till västlig vind.

I Lappland:

Klart till halvklart och uppehåll. På dagen växlande molnighet och närmast i Norra Lappland några regnskurar. I kväll västerifrån ökar molnigheten, i natt i områdets västra del regn. Dagens högsta temperatur är 10...15, nattens lägsta 4...9 grader. Svag till måttlig vind omkring väst.

Väderrapporten för sjöfarande 22.8.2018 kl. 6

Varning för hård vind:

Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken:

Sydvästlig vind 14 m/s.

Meddelande för båtförare:

Bottenviken:

Sydlig till sydostlig vind 12 m/s.

Varning för sjögång:

På västra Finska viken, Norra Östersjön, Bottenhavet och Kvarken förekommer från och med förnatten måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter.

Ett lågtryck öster om Finland rör sig österut. En högtrycksrygg förstärks småningom västerifrån till Finland och rör sig österut.

Utsikterna fram till i morgon bitti:

Östra Finska viken:

Nordvästlig vind 8-12 m/s. På dagen 6-10 m/s, i eftermiddag vrider vinden till väst och tilltar något, i förnatt sydvästlig vind 8-12 m/s, från i efternatt 10-14 m/s. God sikt.

Västra Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Vind omkring väst 4-8 m/s. På dagen västerifrån vrider vinden till sydväst och tilltar, i kväll 8-12 m/s. Från i natt 10-14 m/s. God sikt.

Bottenhavet och Kvarken:

Till en början nordvästlig vind 4-8 m/s, senare på dagen vrider vinden till sydväst och tilltar, i eftermiddag 6-10 m/s, i kväll 10-14 m/s. God sikt, i kväll västerifrån regn.

Bottenviken:

Till en början nordvästlig vind 6-10 m/s, på dagen vind omkring väst 4-8 m/s. I eftermiddag vrider vinden till sydväst och tilltar, i kväll 8-12 m/s. I natt sydlig till sydostlig vind 8-12 m/s. God sikt, i kväll västerifrån regn.

Saimen:

Vind omkring nordväst 4-8 m/s. I eftermiddag och i kväll vind omkring väst, i natt vrider vinden till syd. God sikt.

Meteorolog 24 h

Aktuella väderutsikter för Finland och utomlands

Ring 0600 1 0600

(3,85 €/min + lsa)