Väderrapporten

Väderrapporten 26.11.2014 kl. 22

I rapporten ingår varningar.

Det milda vädret fortsätter och dis eller dimma samt duggregn förekommer på många håll.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

I landets södra och mellersta delar:

Mest mulet och på många håll dis eller dimma, lokalt också något regn och duggregn eller blötsnö. Vid västkusten kan molntäcket spricka upp. Temperaturen är 0...+5 grader. Svag till måttlig sydlig till västlig vind.

I landets norra del:

Mest mulet och lokalt duggregn eller lätt snöfall, i norra Lappland möjligen också isbildande regn. Tidvis spricker molntäcket upp i mellersta och norra Lappland. Temperaturen är +2...-8 grader, mildast vid Bottenvikens kust. Svag till måttlig sydlig till västlig vind.

Väderrapporten för sjöfarande 26.11.2014 kl. 21.50

Ett omfattande högtryck befinner sig sydost om Finland.

Utsikterna fram till i morgon kväll:

Finska viken:

Sydvästlig vind 4-8 m/s. Disigt, tidvis något regn.

Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Växlande 1-5 m/s. På dagen på norra Östersjön och Skärgårdshavet vind omkring syd 3-7 m/s. Disigt, tidvis något regn.

Bottenhavet:

Västlig till nordvästlig vind 2-6 m/s. I morgon tilltagande sydvästlig vind, från förmiddagen 5-9 m/s. Mest god sikt, i morgon disigt.

Kvarken och Bottenviken:

Växlande vind 1-5 m/s. Disigt, lokalt dimma.

Saimen:

Sydlig till sydvästlig vind 2-6 m/s. Dis eller dimma, tidvis något regn eller blötsnö.

Väderrapporten 2 dygn för sjöfarande 26.11.2014 kl. 19.10

Utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll:

Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet:

Sydlig till sydvästlig vind under 10 m/s.

Bottniska viken:

Sydvästlig vind under 14 m/s.