Väderrapporten

Väderrapporten 27.10.2016 kl. 12

I rapporten ingår varningar.

Ett nederbördsområde rör sig över vårt land österut.

Utsikterna fram till i morgon eftermiddag:

I landets västra del:

Mulet och regn. På eftermiddagen västerifrån duggregn samt dis eller dimma. På natten västerifrån igen regn. Temperatur är +4...8 grader, varmast i söder. Mest måttlig sydlig vind.

I landets östra del:

Mulet och tidvis regn, till en början lokalt snöblandat regn. Temperaturen är från eftermiddagen mest +4...8 grader, i områdets norra del först från natten. Mest måttlig sydlig vind.

I landets norra del:

Mulet och lokalt lätt snöfall eller isbildande duggregn. På förnatten från väst mera allmänt snöfall, i områdets södra del också regn. Temperatur är mest +3...-2 grader, från natten i Norra Österbotten och Kajanaland +1...6 grader. Mest måttlig sydlig vind.

Väderrapporten för sjöfarande 27.10.2016 kl. 12

Varning för hård vind:

Finska viken och Norra Östersjön:

Sydvästlig vind 16 m/s.

Ålands hav och Skärgårdshavet:

Sydlig till sydvästlig vind 14 m/s.

Meddelande för båtförare:

Södra Bottenhavet och Bottenviken:

Sydlig till sydvästlig vind 13 m/s.

Norra Bottenhavet, Kvarken och Saimen:

Sydlig till sydvästlig vind 11 m/s.

Varning för sjögång:

På Finska viken och Norra Östersjön förekommer måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter.

Finland hör till ett omfattande lågtrycksområde vars centrum ligger över Norska havet. Sydvästliga vinden är på många håll frisk eller hård.

Utsikterna fram till i morgon eftermiddag:

Finska viken:

Sydvästlig vind 10-14 m/s, lokalt upp till 16 m/s. I kväll och i natt på västra delen tillfälligt något svagare vind. Tidvis regn.

Norra Östersjön:

Tillfälligt avtagande sydvästlig vind, senare i eftermiddag och i kväll 9-12 m/s. I natt västerifrån åter 12-16 m/s. På förmiddagen avtagande, i morgon på dagen 8-12 m/s. Tidvis regn.

Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Sydvästlig vind 6-10 m/s. I kväll sydlig till sydvästlig vind 8-13 m/s, från i natt på Ålands hav och Skärgårdshavet 11-14 m/s. På morgonen avtagande, i morgon på dagen västlig vind 6-10 m/s. Tidvis regn.

Norra Bottenhavet och Kvarken:

Småningom tilltagande till mellan syd och sydväst vridande vind, senare i kväll 8-11 m/s. Från morgonen till mellan väst och nordväst vridande vind 4-8 m/s. Tidvis regn.

Bottenviken:

Sydlig vind 6-10 m/s. I kväll tilltar vinden, från i natt sydlig till sydvästlig vind 9-13 m/s. På morgonen avtar vinden, i morgon på dagen till omkring väst vridande vind 4-8 m/s. Lokalt regn.

Saimen:

Sydlig vind 4-8 m/s, från i kväll lokalt 10 m/s. Från i morgon bitti 7-11 m/s. Från sydväst regn.