Vädret nu

Aktuellt

Bild: Pentti Sormunen

15.8.2014 7:46

Värmeböljan exceptionellt långvarig »

Värmeböljan fortsatte i år exceptionellt länge. Temperaturer över 25 grader har uppmätts varje dag sedan den sjätte juli åtminstone på en observationsstation. Värmeböljans negativa effekter på hälsan är ännu inte kända, men långtidssjuka och äldre personer som är hemma och på vårdinrättningar är särskilt utsatta för skadliga verkningar av värmeböljan.

6.8.  En ny typ av radar i bruk i Luosto: regnobservationerna blir mer exakta »
5.8.  Juli, som var varmare än vanligt, slutade i häftiga åskväder »