Pressmeddelande 7.7.2020

Den på många håll rekordvarma junimånaden slutade i stormbyar

Bild: Eija Vallinheimo

Antalet dagar med högsommarvärme var mer än tio fler än normalt i väst.

Enligt Meteorologiska institutets statistik var juni rekordvarm vid ungefär hälften av Finlands långvariga observationsplatser.

"Rekordtemperaturer påträffades särskilt i landets västra del, där temperaturerna avvek från det normala med upp till 4–5 grader", berättar meteorolog Pauli Jokinen. I norra Lappland och nära östgränsen var temperaturerna närmast de normala.

På vissa håll i Finland uppmättes högsommarvärme under sammanlagt 21 dagar, vilket är det största antalet under den tid digitaliserat material har statistikförts, dvs. sedan 1961. Lika många dagar med högsommarvärme förekom i juni 1999. Bland observationsstationerna var antalet dagar med högsommarvärme störst vid Artukais station i Åbo, sammanlagt 17.

Månadens högsta temperatur var 33,5 grader som uppmättes i Niinisalo i Kankaanpää den 25 juni. Detta är bara tre tiondelar under värmerekordet för juni i Finland, som uppmättes i Etseri 1935. Den lägsta temperaturen i juni, -2,6 grader, uppmättes i Konnunsuo i Villmanstrand den 2 juni.

Torkan slutade i störtregn

Juni var länge mycket torr. På grund av torkan uppstod terräng- och skogsbränder särskilt i slutet av månaden. Den största av dessa påträffades i Muhos, där uppskattningsvis 250 hektar skog brann.

Stormen Päivö under månadens sista dag åtgärdade snabbt regnsituationen. Nederbördsmängder på över 50 mm förekom i ett område som sträcker sig från Nyland via Mellersta Finland till Kajanaland. Den största dygnsnederbörden som statistikförs var 90,8 mm som observerades vid Venetmäki station i Pielavesi. Observationerna som sparas i statistiken är från klockan nio på morgonen till klockan nio följande morgon. Den totala nederbördsmängden i juni var slutligen mindre än normalt i landets västra del, Enontekis och Norra Karelen. I övriga delar av landet var nederbördsmängderna normala eller större än genomsnittet. Den största nederbördsmängden i juni var 130,6 millimeter och uppmättes i Punkaharju i Nyslott. Minst regnade det i Kilpisjärvi bycentrum, 11,2 mm I juni observerades cirka 22 000 markblixtar, vilket är cirka två tredjedelar av det normala antalet.

Stormen Päivö orsakade skador i öst

Juni slutade med en sommarstorm som var ovanligt hård för tidpunkten. På morgonen utfärdade Meteorologiska institutet en röd vindvarning som gällde vindbyar på över 25 m/s i landets östra del. Lågtrycket som rörde sig över Finland söderifrån fick först vinden att tillta på Finska viken och under kvällen i landets östra del. De hårdaste vindarna uppmättes i Ritoniemi i Kuopio, där medelvinden var 21,4 m/s och i vindbyarna 27,4 m/s. Byar med en vindstyrka över 25 m/s uppmättes också på Finska viken, i Siilinjärvi, Varkaus och Libelits. Den största nederbördsmängden per timme var 23,3 mm och uppmättes i Pyttis.

Mer information:

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna) Väderprognos av tjänstgörande meteorolog 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)

VäderStatistikJuni