Pressmeddelande 6.6.2023

Meteorologiska institutets har erbjudit öppna data redan i 10 år

För närvarande är största delen av det material som Meteorologiska institutet producerar tillgängligt som öppna data. Nu har också meteorologens väderprognos för Finland lagts till i urvalet av öppna data.
En stor del av Meteorologiska institutets datamaterial är offentligt och fritt tillgängligt för allmänheten.

Väderprognosen av meteorologen vid Meteorologiska institutet är det mest önskade tillägget till urvalet av öppna data. I väderprognosen som öppnats i tjänsten för öppna data har Meteorologiska institutets meteorolog med sin sakkunskap förädlat den prognos som bäst beskriver vädersituationen i fråga till Finland och närområdena. Vädret och klimatet påverkar samhällets funktioner och människornas vardag i mycket stor utsträckning. "Meteorologiska institutet vill säkerställa att den befintliga väderinformationen finns tillgänglig på ett så mångsidigt sätt som möjligt i olika distributionskanaler. De tekniska gränssnittens betydelse har hela tiden ökat och vi har velat vara en föregångare inom utvecklingen av öppna data", konstaterar Juhana Hyrkkänen, direktör för Centret för väder-, havs- och klimattjänster.

Väderobservationer bland det hittills populäraste materialet

Under de senaste tio åren har Finlands väderobservationer, väderprognosmodeller, blixtobservationer och radarbilder varit det populäraste materialet i Meteorologiska institutets öppna data mätt i laddningsmängder.

Utvecklingen av laddningsmängder av Meteorologiska institutets öppna data 2013–2022. Grafen visar en betydande ökning av både mängden öppnat material och antalet nedladdningar av data under 10 år. Laddningsmängderna ökade 2019 när registreringskravet slopades.

I Meteorologiska institutets tjänst för öppna data finns också Strålsäkerhetscentralens strålningsdata, FinTraffics trafikinformation och lokala mätdata om luftkvaliteten som produceras av kommunerna. Dessutom har stora material som producerats av Meteorologiska institutet, såsom radardata, delats ut sedan 2017 via Amazons molntjänst (AWS). Mer information: Öppna data vid Meteorologiska institutet https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/oppen-data Tillgängligt material (på finska) direktör Juhana Hyrkkänen, Meteorologiska institutet, tfn 029 539 3495

Öppna dataVäderprognosen