Pressmeddelande 8.4.2022

Mars var solig och mild med lite nederbörd

Månaden var i allmänhet varmare än långtidsmedelvärdet. I slutet av månaden fanns det fortfarande snö i en stor del av landet.
Bild: Hannele Sartjärvi

Enligt Meteorologiska institutets statistik varierade medeltemperaturen i mars från cirka +2 grader i den sydvästra skärgården till -5 grader i östra och norra Lappland. Medeltemperaturerna i mars var i en stor del av landet 1–3 grader högre än medeltalet för jämförelseperioden 1991-2020.

Under det omfattande högtryck som rådde i mitten av månaden var medeltemperaturen klart högre än medeltalet för perioden. Mars slutade dock kallt när det efter stormlågtrycket den 26 mars började strömma kall luft från Ishavet till hela norra Europa.

Månadens högsta temperatur var 15,6 grader som uppmättes i Hyvinge den 20 mars. Den lägsta temperaturen, -30,6 grader, uppmättes vid Kevojärvi i Utsjoki den 28 mars.

Rikligt med snö och lite nederbörd

Mars var mindre regnig än normalt i en stor del av landet, då högtrycksvädertypen rådde i vårt land i drygt två veckor. Endast i norra Lappland var nederbördsmängden normal. Särskilt i landets sydvästra delar var nederbörden exceptionellt låg, ställvis rentav rekordlåg.

Mest regnade det i mars vid Nuorgam observationsstation i Utsjoki, där nederbördsmängden var 38,3 millimeter. Minst regnade det vid Fagerholms observationsstation i Pargas, där nederbördsmängden var endast 1,2 millimeter. Den största dygnsnederbörden, 16,4 millimeter, uppmättes vid observationsstationen i Kilpisjärvi bycentrum i Enontekis den 19 mars.

På grund av högtrycksvädret sken solen mer än normalt i en stor del av landet, med undantag av norra Lappland. I söder var summorna av solskenstimmarna ställvis exceptionellt stora, större mängder i mars har uppmätts endast 2013.

Även om mars var varmare och soligare än normalt var snösmältningen långsam på grund av låg nederbörd och nattfrost. I slutet av månaden fanns det endast några observationsstationer på Åland och i landets sydvästra delar där det var snöfritt. På andra håll varierade snödjupet från några centimeter till cirka 80–90 centimeter. I slutet av månaden fanns det fortfarande över en meter snö i Kilpisjärvi. I landets södra och mellersta del fanns det i allmänhet cirka 10-30 centimeter mer snö än normalt och ställvis ovanligt mycket snö. Däremot fanns det mindre snö än normalt i södra och mellersta Lappland.

I havsområdena uppmättes storm under två dagar (den 25 och 26 mars).

Mer info

Klimatstatistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

Meteorologerna använder ordet exceptionell när ett väderfenomen statistiskt förekommer i genomsnitt en gång per 30 år eller mer sällan. Ett sällsynt fenomen kallas det när det förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång på tio år.

VäderMarsStatistik