Pressmeddelande 7.1.2022

Medeltemperaturen under 2021 var normal, trots att sommaren var varm

I juni var månadens medeltemperatur rekordartat hög speciellt i landets södra och mellersta delar. Däremot var februari, september och december betydligt kallare månader än normalt.

Enligt Meteorologiska institutets statistik var medeltemperaturen år 2021 tämligen normal. Hela landets medeltemperatur var +2,8 grader, vilket är endast en tiondel under långtidsmedelvärdet för perioden 1991–2020. Senast det uppmättes en svalare medeltemperatur i Finland var år 2012, då medeltemperaturen var +2,1 grader.

Årets största temperaturavvikelse mättes i juni, då månadens medeltemperatur i landets södra och mellersta delar samt ställvis även i landets norra del på vidsträckta områden steg till de högsta under hela mäthistoriken. Även juli var betydligt varmare. Däremot var februari, september och december betydligt kallare månader än normalt.

Den högsta temperaturen år 2021, 34,0 grader, uppmättes den 15 juli vid observationsstationen i Asemantaus i Heinola. Den kallaste temperaturen uppmättes den 20 februari, då det var 39,7 grader kallt i Kevojärvi i Utsjoki.

Stora regionala variationer i nederbördsmängderna

I största delen av landet var den årliga nederbördsmängden nära normal eller något större än normalt. I landets mellersta och norra delar var nederbördsmängderna dock ställvis sällsynt stora, d.v.s. de förekommer i genomsnitt mer sällan än en gång per 10 år. Å andra sidan förblev nederbördsmängden i landets sydvästra delar samt i nordligaste Lappland under långtidsmedeltalet. I Kevo i Utsjoki var nederbörden sällsynt liten under året.

Den största årliga nederbördsmängden uppmättes enligt preliminära uppgifter i Paljakka i Puolanka, där det uppmättes 881,8 millimeter. Minst nederbörd under året uppmättes i Kevo i Utsjoki, 323,3 millimeter. Den största dygnsnederbörden var i sin tur 73,5 millimeter och den uppmättes i Kotila i Puolanka den 19 juni.

Största snödjupet, 106 centimeter, uppmättes i Paljakka i Puolanka den 10 april.

December var kallare än normalt

December 2021 var kallare än normalt i hela landet. Vid en del kuststationer var månaden sällsynt kall, så kallt i december är det endast en gång per 10 år eller mer sällan. Medeltemperaturen varierade från ca noll grader i den sydvästra skärgården till ca –15 grader i Utsjoki. Månadens medeltemperatur var 2–6 grader lägre än långtidsmedeltalet.

Månadens lägsta temperaturer förekom i början av månaden, när temperaturen i Lappland på många platser sjönk till omkring –30 grader. Månadens lägsta temperatur, –35,2 grader, uppmättes på självständighetsdagen den 6 december i Muonio kyrkby. I medlet av månaden blev vädret mildare och dagstemperaturen steg tillfälligt över noll ända upp till södra Lappland. Månadens högsta temperatur, +11,0 grader, uppmättes den 18 december vid Mariehamns flygplats. Temperaturen snuddade vid alla tiders temperaturrekord för december (+11,3 grader), som uppmättes i Björneborg och Kumo den 20 december 2015.

Nederbördsmängderna små i december

Nederbördsmängden i december var mindre än genomsnittet i nästan hela landet. I landets västra och mellersta delar samt i norra Österbotten var nederbördsmängden på många platser sällsynt, ställvis till och med exceptionellt liten. Den största uppmätta nederbörden under månaden, 66,1 millimeter, uppmättes i Kirakkajärvi i Enare. Minst nederbörd uppmättes i Toholampi i Laitiala, 6,8 millimeter. Den största observerade dygnsnederbörden, 24,9 millimeter, uppmättes i Klemetsö i Vasa på julaftonen den 24 december.

I största delen av landet var marken täckt av snö under hela december månad. Endast i landets södra och sydvästra delar förekom snöfria områden i början av månaden. I slutet av månaden var snötäcket i landets södra och sydvästra delar som mest 7–17 centimeter, i landets övriga delar på många platser 20–50 centimeter. I slutet av månaden var snödjupet i landets mellersta delar, i norra Österbotten samt i delar av mellersta Lappland 5–15 centimeter större än genomsnittet, i landets övriga delar var snödjupet nära det normala. Mest snö fanns det i slutet av månaden i Kirakkajärvi i Enare (71 centimeter).

Mer information:

Klimatstatistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

Meteorologerna använder ordet ”exceptionellt” endast då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt en gång per 30 år eller mer sällan. Ordet ”sällsynt” används då ett väderfenomen förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång per tio år.