Pressmeddelande 7.6.2022

Våren var ovanligt mild i Lappland

Varma maj avslutade en ovanligt mild vår i Lappland. I övriga delar av landet var vårens medeltemperatur nära det normala. I landets sydöstra del regnade det ovanligt lite.
Bild: Shutterstock.

Enligt Meteorologiska institutets statistik varierade medeltemperaturen under våren, dvs. mars–maj, från knappt fem plusgrader i landets sydvästra del till drygt en köldgrad i Lapska armen. I Lappland var medeltemperaturen på många ställen ovanligt hög, på andra håll i landet var medeltemperaturen normal eller något högre än normalt. Framför allt i landets sydöstra del var det kallare än normalt på några ställen.

I en stor del av landet var våren regnfattigare än normalt och särskilt i landets sydöstra del var nederbördsmängden sällsynt liten. Nederbördsmängden var större än normalt främst i Birkaland, Mellersta Finland och Södra Österbotten samt ställvis i Norra och Mellersta Lappland. Under våren regnade det mest vid observationsstationen i Hyytiälä i Juupajoki, 142 millimeter. Det regnade minst vid observationsstationen i Lepola i Villmanstrand, 39,5 millimeter.

Endast en het dag i maj

Medeltemperaturen i maj varierade från cirka + 3...+ 4 grader i Norra Lappland till knappt 10 grader i landets södra del. I landets södra och östra del var medeltemperaturen i allmänhet cirka 0,5–1 grader lägre än medelvärdena för den statistiska jämförelseperioden 1991–2020. I Lappland var medeltemperaturen däremot en knapp grad högre än normalt. På andra håll låg medeltemperaturen nära jämförelseperiodens medelvärde.

Det var över lag kallt i början av månaden, men det blev varmare under månadens gång och sommartemperaturer, dagstemperaturer på över 20 grader, noterades några dagar i slutet av månaden. Månadens högsta temperatur, 25,4 grader, uppmättes den 25 maj vid Pellonpää observationsstation i Oulunsalo i Uleåborg. Detta var samtidigt månadens enda heta dag. Månadens lägsta temperatur, -18,7 grader, uppmättes den 5 maj vid observationsstationen i Kilpisjärvi byacentrum i Enontekis.

I fråga om nederbördsmängden var maj på många ställen antingen normal eller nederbördsfattigare än normalt, särskilt i det område som sträcker sig från landets östra del till Södra Lappland. I Mellersta och Norra Lappland kom det mer nederbörd än vanligt, medan variationen i nederbördsmängden var stor i landets västra del: till exempel i Södra Österbotten och Nyland regnade det ställvis ovanligt mycket, i Satakunta och den sydvästra skärgården regnade det mindre än normalt.

Mest nederbörd under månaden uppmättes vid observationsstationen vid Helsingfors-Vanda flygplats, 77,4 millimeter. I Helsingfors-Vanda uppmättes också månadens största dygnsnederbörd, 27,3 millimeter, den 26 maj. Nederbörden var minst i Villmanstrand vid Lepola observationsstation, 12,2 millimeter.

I mitten av månaden fanns det fortfarande flera tiotals centimeter snö vid observationsstationerna i Norra Lappland och på fjällen, men före slutet av maj hade snön vid alla observationsstationer smält.

Under maj månad var antalet markblixtar sammanlagt cirka 1 400, vilket är klart mindre än medeltalet för 1960–2021, 8 000.

I fråga om antalet timmar med solsken var maj genomsnittlig, men i närheten av sydkusten var det något mindre sol än normalt.

Mer information:

Klimatstatistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

VäderKlimatStatistikVårMaj